Kezdőlap HÍR-MIX Konkrét elképzelések Gúta szennyvízproblémájának megoldására

Konkrét elképzelések Gúta szennyvízproblémájának megoldására

399
MEGOSZTÁS

Hamarosan megkezdődhet az építés

Mondhatni évtizedek óta súlyos problémával küzd Gúta. Szennyvíztisztítója elavult, kapacitása szinte a nullával egyenlő. Azt, hogy lényegében tisztítás nélkül kerül be a Vág-Duna vízébe, 2020. szeptember elseje az utolsó határidő, ezután már nem hosszabbítják meg a tisztítás nélküli kiengedést. Ha nem kezdik el az építést, akkor naponta akár több tízezer euró büntetést is kaphat a Nyugatszlovákiai Víz-és Kanalizációs Művek.

A kellemetlen helyzet hamarosan megoldódhat, hiszen a Nyugat-szlovákiai Víz- és Kanalizációs Művek már elkészítette a kivitelezési tervet, amelyet bemutattak a résztvevőknek. Addig azonban komoly harcot kell az előrelépés, illetve a döntések meghozásának érdekében folytatni. Elsősorban a városi képviselőknek kell módosítani Gúta területfejlesztési tervével a tervezetet, az építésügyi hivatalnak el kell készíteni a területi elhelyezési engedélyt, a komáromi járási hivatalnak el kell végeznie a környezeti hatástanulmányokat, hiszen végül is ők adják ki az építkezési engedélyt. – A beruházás első szakaszaként a Szlovák utca végén lévő átemelő állomás teljes átépítésére kerül sor, tekintettel arra, hogy valójában erről a területről innen ered a legtöbb bűz.

A gútaiak nyilvános meghallgatáson vettek részt, ahol megismerhették
a szennyvíztisztító leendő telephelyét, működésielvét és megtudhatták, hogy az új berendezés a város számára évtizedeki biztosítja majd a kellő tisztítást.


Ez mindenképpen jelentős mértékben csökkenni fog. Nem titok, hogy a tervezet megvalósítása után Szlovákia egyik legkorszerűbb szennyvíztisztítója lesz a gútai. Egy modern zárt rendszer. Először 7 ezer lakost szolgál, majd akár 14 ezer ekvivalens szennyvezetéke is rákapcsolható – magyarázza Horváth Árpád polgármester, aki nem titkolja, hogy ez lesz az elkövetkező évek egyik legnagyobb beruházása. Arra a kérdésre, hogy miért éppen ezt a területet választották a szennyvíztisztító felépítésére, így válaszolt: – Egy korábbi tervben Vág-dunai töltés mellett épült volna fel a tisztítómű, viszont ennek felépítése a legjobb számítások szerint is 15 millió euró lett volna. Ez a megoldás valójában a város és a vízművek számára. Ez a másik megoldás egy sokkal modernebb és jóval olcsóbb, mondhatni félár a korábbi javaslathoz képest. Nem titok, hogy a városi képviselőtestület tagjai jártak Párkányban, ahol a gútaihoz hasonló telep működik, s megállapíthatták, hogy a jelenlegi helyzethez viszonyítva szinte szagtalan annak működése. Legyünk őszinték, senkinek sem lehet közömbös, hogy milyen „illatfelhő” terjeng egy-egy település légterében. Lassan elhárul minden akadály és a vízügyi vállalatnak már ez év végén lehetősége lesz pályázatot benyújtani a környezetvédelmi minisztériumnál, vagyis annak elfogadása után megkezdődhet a megvalósítás. Mészáros Imre mérnök, a közös építkezési osztály, illetve a területfejlesztési osztály vezetője elmondta, hogy ő is kellemetlennek tartotta, hogy a lakóövezethez közel kerül a szennyvíztisztító felépítése, de előtte hatástanulmányokat végzett nemcsak Párkányban, hanem Tótmegyeren is. Az itt látottak meggyőzték őt arról, hogy a korábbaikhoz képest nagyságrendekkel kisebb lesz a környéken a bűz. Azért esett a választás erre a területre, mert itt volt lehetőség a bővítésre. A Szlovák utca végén ma is működő átemelő kapacitása bővül, ez biztosítja a szennyvíz bejutását az üllepítőkre. Ezek többsége fedett lesz, tehát belőlük a bűz nem terjedhet át a családi házakhoz, vagy a közelben levő szakközépiskolához.

A gútai városháza üléstermében Štefan Štefek mérnök, a Nyugat-szlovákiai Víz- és Kanalizációs Művek ZsVaK beruházási igazgatója és Sztruhár Dániel tervezőmérnök jelenlétében Horváth Árpád polgármester mutatta meg az érdeklődőknek a város szennyvíztisztítójának felújítási tervezetét, Mészáros
Imre pedig a környezet hatási felméréseket elemezte.


Kétféle, mechanikus és biológiai tisztítás folyik majd a telepen. Éppen ez a technológia az egyik legmodernebb, s neki köszönhetően nem kerül majd tisztítatlan szennyvíz a Vág-Dunába. – Az első építési szakasz eredményeképpen jelentős kapacitásnövelést érünk el, majd a második szakasz után a teljes város és az ipartelep szennyvízgondjait is meg tudjuk oldani – nyilatkozta lapunknak.

 

DUNATÁJ HETILAP 45/2019

hirdetés