HAZA RÉGIÓ Konkoly Attilát választották a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökévé

Konkoly Attilát választották a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökévé

916
hirdetés

IMG_20160322_174948A Küldöttgyűlés egyhangúan, 22 érvényes szavazattal megválasztotta Konkoly Attilát a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (SJE HÖK) elnökévé a március 22.-én tartott elnökválasztó küldöttgyűlésen.

Konkoly Attila Küldöttgyűlés-tagként kezdte meg munkáját az SJE HÖK-ben, később kollégiumi referens, majd a Gazdaságtudományi Karon (GTK) működő Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi ügyekért felelős munkacsoport vezetője lett. Mindeközben a GTK Szenátusában is tevékenykedett, mint szenátor, illetve a GTK fegyelmi bizottságának tagja is volt. Később a frissen megalakult Kollégiumi Hallgatói Bizottság tagjaként szerepet vállalt a hallgatók érdekképviseletében a kollégiumokban. Ezek után kapta meg alelnöki kinevezését a GTK Hallgatói Önkormányzatában, majd 2015. őszétől ugyanitt ügyvezető elnöki funkcióban is felelt a hallgatói érdekek képviseletéért.

Konkoly Attila munkatervének bemutatásakor ismertette kisebb-nagyobb célkitűzéseit, és bemutatta az elnökség tagjait is. Célul állapította meg új és meglévő külkapcsolatok ápolását, az egyetem hallgatóival való hatékonyabb kommunikációt és érdekképviseletet, illetve az Ász mint egyetemi sajtóorgánum jelentőségének növelését.

Az elnökválasztó küldöttgyűlés Konkoly Attila megválasztásával az újdonsült elnök csapatát is megválasztotta.

A gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag Jakab Csaba, a hallgatói ügyekért felelős elnökségi tag TóthIMG_20160322_174930 Krisztián, a kommunikációért felelős megbízott elnökségi tag Csicsay Imre, illetve a  rendezvényszervezésért felelős megbízott elnökségi tag Szabó Dávid lett. Az elnökség tagjai biztosították a Küldöttgyűlést, hogy nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az utánpótlás kinevelésére is.

Konkoly Attila a „minden csak nézőpont és hozzáállás kérdése” gondolatot választotta mottójául, rámutatva arra, hogy lehetetlen nem létezik, csak rossz nézőpont és hozzáállás, illetve hogy megfelelő motivációval és csapatmunkával minden elérhető, és biztos benne, hogy ezzel a csapattal még közelebb hozhatja egymáshoz az SJE HÖK-öt a hallgatókhoz. Konkoly Attila biztosította az egybegyűlteket, hogy az SJE HÖK továbbra is méltó marad a Selye János Egyetemhez, illetve annak a Felvidéken betöltött egyedülálló szerepéhez.

Az elnökválasztó küldöttgyűlés végén Szabó Dávid leköszönő elnök intézett intő szavakat az egybegyűltekhez. Kitartást, erőt, de legfőképpen kitartást kívánt a régi és új HÖK-ösöknek. Hangsúlyozta, minden vezetőség célja csak egy lehet: jobbnak lenni ez előzőktől, és ehhez nagyon sok sikert kívánt az új csapatnak.

Konkoly Attila elnöki mandátuma május elsejétől lép életbe.

Leczo Bence

hirdetés
Previous articleErdélyi jutalomút 2016
Next articleSJG: Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2016