HAZA RÉGIÓ Komáromi és Nyitra megyei önkormányzati témákról tájékoztatott Andruskó Imre és Orosz Örs...

Komáromi és Nyitra megyei önkormányzati témákról tájékoztatott Andruskó Imre és Orosz Örs képviselő

366
hirdetés

Andruskó Imre és Orosz Örs, a Szövetség két komáromi városi és Nyitra megyei képviselője közös sajtótájékoztatót tartott március 10-én Komáromban, ahol összegezték a korábbi városi és a megyei testületi ülés legfontosabb témáit, döntéseit. Megígérték, hogy a városi önkormányzat által elfogadott etikai kódex-szel összhangban, ezentúl a lakosságnak így nyújtanak akár havi szinten, rendszeres tájékoztatást.

Andruskó Imre és Orosz Örs Duba Rékával a sajtótájékoztatón

Andruskó Imre hangsúlyozta, arra törekednek, hogy jó legyen az együttműködés a város és a megye között, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy Komárom város és az egész járás is fejlődjön.

Örvendetesnek tartja, hogy a városi testületi ülésen több fejlesztéssel, épületek energiahatékonyságának növelésével kapcsolatos döntés született, amelyeket a Szövetség párt három városi képviselője (Tárnok Magda egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen) is szívesen támogatott.

„Vannak azonban olyan témák, mint például a végrehajtások kivitelezése, amiről a városvezetéstől eltérő a véleményünk. Etikátlannak tartom, hogy Bohumír Kóňa mérnök úr még mindig a Komáromi Városi Hivatal pénzügyi osztályának vezetője. Tudvalevő, hogy 2017 áprilisában változott a behajtásokra vonatkozó törvény, azonban korábban, március 30-án és 31-én óriási hiba történt a végrehajtások terén. Mivel a törvényváltozás után már indirekt módon lehetett kiválasztani a végrehajtókat, a nevezett osztályvezető több ezer behajtást adott át külsős végrehajtóknak. Azt hangoztatta, hogy notórius nemfizetőkről van szó, pedig a többségük csak 9, 13 vagy 27 euróval tartozott” – magyarázta Andruskó Imre.

Azzal egyetért, hogy az adókat mindenkinek be kell fizetni. Azonban a város az idő tájt állt át egy új informatikai rendszerre, ezért sokan nem is kapták meg a vonatkozó figyelmeztetéseket. „A végrehajtónak kifizetendő összeggel együtt sok esetben 150-200 euróra nőtt az eredeti kis tartozásuk” – magyarázta Andruskó Imre. Hozzátette: az egész folyamat ráfizetéses volt, hiszen az amnesztia bevezetése után a városnak 30 ezer euró körüli összeget költségtérítésként kellett kifizetnie a behajtóknak. „Bár mindez törvényes módon történt, de erkölcsileg megkérdőjelezhető. Azóta a kintlévőségek kezelése úgy módosult, a kisebb tartozásokat a városi hivatal hajtja be “ – szögezte le, majd rátért arra, hogy a városi önkormányzat jóváhagyott egy 800 ezer eurós fejlesztési csomagot, s az azzal kapcsolatos jó beruházásokat ők hárman is támogatják.

Ráadásul a vasútállomáson történt késelés után személyesen javasolta 30 ezer euró elkülönítését az ottani kamerarendszer bővítésére, amit a legutóbbi testületi ülésen említett, s reméli, hogy a későbbiekben sikerül megszavaztatni, és megvásárolni a mintegy másfél millió eurós városi tartalékalapból.

„Etikátlannak tartom, hogy Bohumír Kóňa mérnök úr még mindig a Komáromi Városi Hivatal pénzügyi osztályának vezetője…”

Harmadik fontos témaként szót ejtett az építési törvény módosításáról és annak kapcsán a helyi területrendezési tervről. E módosítás szerint az építésügyi jogköröket hamarosan elveszik az önkormányzatoktól, s új hivatalok alakulnak. Ekképp felgyorsul, ugyanakkor veszélyesebbé válik az engedélyeztetési folyamat. Ha ugyanis valaki megvásárol egy területet, s az azon megvalósuló beruházás összhangban van a városfejlesztési tervvel, akkor az illető könnyen megkaphatja az építési engedélyt. Ezért nagyon fontos, hogy a város olyan területrendezési tervvel rendelkezzen, ami pontosan fogalmaz. Az önkormányzathoz nemrég 47 kérelem érkezett, amelyek többsége a telkek átminősítésére, a zöldfelületek csökkentésére, a beépítés növelésére és az épületszintek számának emelésére vonatkozik. „Kényes téma a telkek átminősítése, amivel kapcsolatban lakossági fórumokat kéne szervezni” – jelentette ki.

A megyei önkormányzati történések kapcsán Orosz Örs emlékeztetett, hogy a Szövetség ősszel hatalmas sikert ért el a megyei választásokon, s azóta már sor került az új megyei önkormányzat alakuló és első rendes ülésére.

Ahogy arról már beszámoltunk, a plénumban a korábbi 12 helyett 18-ra nőtt a magyar párt képviselőinek száma, s a 12 szakbizottságból 4 vezetését is megszerezte: Viola Miklós az egészségügyi, Csenger Tibor az újonnan létrejött és a nyelvi jogok előmozdítására is hivatott kisebbségi, Köpöncei Péter a pénzügyi, ő pedig az összevont kulturális, idegenforgalmi és külügyi bizottság élére került.

Hozzátette: a bizottságokat már feltöltötték megyei képviselőkkel, s remélik, hogy azokba a márciusi testületi ülésen bekerülnek a külsős szakemberek is, s végre az alispánokat is kinevezik.

Pártjuknak a 16 tagú Nyitra Megyei Tanácsban 5 tagja van, közülük hárman (Andruskó Imre, Bauer Ildikó és Becse Norbert) a Komáromi járásból valók.

Vélhetően a következő megyei ülés egyik napirendi pontja lesz a kulturális, idegenforgalmi és sport támogatások elbírálása. Orosz Örs elmondta: régebben csak a Komáromi járásnak jutott 100-100 ezer euró, ezt az összeget azonban már az előző megyei vezetés a tizedére csökkentette. Végül lobbizással elérték, hogy az eredetileg tervezett 10 ezer eurót 25 ezer euróra emeljék, de ez is kevés, hiszen nagyon sok pályázatot kaptak.

„Kulturális támogatást 97 pályázó 156 ezer euró összegben, sport támogatást pedig 87 pályázó 177 ezer euró összegben kért csak a járásunkból. Ha mindenkit támogatni szeretnénk, akkor a támogatás összege egyenként még a 300 eurós minimumot sem érné el. Ha pedig figyelembe vesszük a pályázatok során keletkező adminisztratív költségeket, akkor egyáltalán nem éri meg pályázni a megyénél” – fejtette ki Orosz Örs. Majd bíráló hangon szögezte le:

„a Matovič-féle káosz teljesen tönkreteszi – ellehetetleníti a megyei és a helyi önkormányzatok működését, ezért elsősorban arra kell törekedni, hogy a zavartalan működésüket fenntarthassák, s közben a jó és fontos projektek is megvalósulhassanak“.
„Nagy mértékben csökkent a kultúrára és sportra nyújtandó megyei támogatások összege…”
Végül Andruskó Imre megemlítette: „ a déli kórházak szinte semmit sem kaptak a kórházi reform kapcsán szétosztott, több száz millió euróból. Úgy tűnik, hogy a magyarlakta, déli régiók mindig legutolsók lesznek a sorban…“.
Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk
hirdetés
Previous articleAdamis Anna, Dráfi Mátyás és Duba Gyula is Kossuth-díjat kapott!
Next articleA bélparaziták veszélyt jelentenek szervezetünkre