HAZA HÍR-MIX Komárom változásra vár!

Komárom változásra vár!

918
hirdetés

STUBI2014. december 15-től Stubendek Lászó személyében új polgármestere van Komáromnak. Az előző választási ciklus, de már a korábbiak is kételyeket ébresztettek a város polgáraiban, hogy ami a szlovákiai magyarok fellegvárában történik, megfelel-e az emberek jogos elvárásainak, a város adottságainak, páratlan történelmi múltjának. Hivatalba lépése után két hónappal a polgármesterrel, Stubendek Lászlóval beszélgettünk.

* Ügyelt arra, hogy jelölése ne politikai indíttatású legyen, ezért felfüggesztette tagságát az MKP-ban, miért döntött így? – A politika olyan helyzetet teremtett az országban 25 év alatt, hogy már a fogalom kiejtése is ellenszenvet kelt az emberekben. Azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a politikai pártok felvonultattak az MKP és a Híd közös jelöltjének megválasztásánál, nem tartottam korrektnek, harmadsorban pedig, én minden komáromi polgármestere szeretnék lenni.
* Számított arra, hogy megválasztják, vagy meglepte a győzelem? Mi volt az első gondolata, amikor megtudta az eredményt? – Ha nem éreztem volna, hogy van esélyem, nem is jelöltettem volna magam. Az eredmény kellemesen lepett meg, és hálás vagyok érte. Arra gondoltam akkor, hogy Komáromban vannak még emberek, akiknek nem közömbös a város és polgárainak sorsa, akik hisznek a jóban, tisztelik a város múltját és méltó jövőt szeretnének.
* Ön hisz abban, amit az utolsó mondatban összefoglalt? – Ha nem hinnék, nem mertem volna mondani, de csak olyan feladatok kitűzését fogom szorgalmazni, amelyek teljesíthetők. Nem könnyű választási ciklus következik. Egymásra leszünk utalva, mármint én és a polgárok.
* A városi önkormányzat összetételéről mi a véleménye? Van 16 független, 6 Híd-as és 3 MKP-s képviselő a testületben. – A véleményem nem részrehajló, nincs előnyben, vagy hátrányban egyetlen csoport és egyén sem, előítéleteim sincsenek, mindegyiküknek egyforma esélye van a város fejlődését elősegíteni, ennek érdekében felhasználni képességét, legjobb szerzett tudását, és nem utolsósorban kapcsolatot tartani azokkal, akiktől bizalmat kaptak a választáskor a köztisztségviselésre. Kiegészítem még azzal, hogy nem csak azokkal kell törődniük a képviselőknek, akik elmentek szavazni, hanem azokkal is, akik többszöri csalódottságuk következtében otthon maradtak 2014. november 15-én. Természetesen mindaz, amit elmondtam hangsúlyosan rám is vonatkozik. A testületben van két volt polgármesterünk is, tapasztalati potenciáljuk sokat segíthet az égető problémák megoldásánál.
* Hiteles polgármester, fejlődő város. Mit ért ön ezen? – Azt gondolom, valahogy nem fejlődő város lettünk, hanem hanyatló. Ez látszik a városon, polgárain, ami nem méltó a város jelentőségéhez, múltjához. Megnézhetjük, hogyan szaporodnak a kihasználatlan közismert épületek az egész városban, üressé válnak az üzletek, a lakossági szolgáltatások alapszinten működnek, a munkanélküliség Nyitra megyében Komáromban a legmagasabb, 16 és 17 % között mozog, ami városunk polgárai vásárlóerejének csökkenését, stagnálását eredményezi.
* Mit kíván tenni, hogy ez változzon? – Rengeteg dolgot kell szinte egyszerre beindítani, amihez először a feltételeket kell megteremteni. A sorrendet is racionálisan és teljesíthetően kell megválasztani. Meg kell őrizni a még működő vállalatokat, vállalkozásokat, itt kell tartani a lakosságot szolgáló hivatalokat, nem eltelepíteni innen távolabbra. A holtpontról azzal mozdulhatunk el, ha láthatóan növeljük a foglalkoztatást, ami biztosítja a lakosság vásárlóerejét, lesz értelme növelni a termelést, bővíteni a lakossági szolgáltatások szerkezetét és terjedelmét. A városvezetésnek az a kötelessége, hogy a feltételeket biztosítsa. Szeretnék mielőbb kapcsolatot teremteni az embereket foglalkoztató intézményekkel, azok vezetőivel és működésre bírni a potenciálisan vállalkozni képes lakossági réteget, amely nem azt végzi, amire szakmailag felkészült.
* A város életének mely területei azok, amelyekben gyors javulást szeretne elérni? – Ez életkörnyezetünk védelme és a lakosság által produkált hulladék kezelése és elszállítása. Különösen a lakótömbök környékén a felelőtlen hozzáállás elviselhetetlen állapotokat teremt. A felületesség és a „kukázók munkája” olyan méreteket ölt, hogy egy rendes országból idelátogató nem hinné el. Ezen az állapoton csak a fegyelmezett többség szigorú beavatkozásával tudunk segíteni. Nincs rendben a városban a parkolás és annak rendszere sem, bővítése pedig elkerülhetetlen.
* Az utóbbi napokban a leggyakoribb téma, hogy milyen sorsa lesz a komáromi vízművek menedzsmentje által jelzálogosított 5 millió euró értékű városi vagyonnak, ami idegen kézre kerülhet. Van esély ennek megakadályozására? – Az ügyet jogi útra tereltük és mindent megteszünk azért, hogy ez a probléma jogilag, gazdaságilag, erkölcsileg rendeződjön. Ezen felül minden erőnkkel azon leszünk, hogy a KomvaK-ot érintő összes szükséges információ a birtokunkba jusson, és csak remélni tudjuk, hogy ebben a cég vezetése is partnerünk lesz.

Jóba Mihály

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés