HAZA vélemény Komárom karrierpolitikusai „levizsgáztak”

Komárom karrierpolitikusai „levizsgáztak”

706
hirdetés

Nem dr. Szabó Olga beszámolóján múlott!

Az MKP Országos Tanácsának ülésén Dr. Szabó Olga ismertette azokat az eseményeket, amelyek eredményeképpen a járási pártelnök és a városi szervezet elnöke olyan veszélyes szervezkedésbe fogott, amelynek eredményeképp darabjaira hullott a városi szervezet és az MKP-ból olyan nagy tekintélynek örvendő tagok léptek ki, akik annak idején a párt alapításában is részt vettek. A beszámolót követően az OT jóváhagyta a komáromi alapszervezet feloszlatását. Az alábbiakban dr. Szabó Olga beszámolójából idézünk.

„Mindannyian tudjuk, hogy a Komáromi járás szavazatainak jelentős növelése nélkül az MKP nem kerül be a törvényhozásba. Azt is tudjuk, hogy csak parlamenti pártként befolyásolhatjuk az országos történéseket. De azt is tudjuk, hogy még egy választási időszakot nehezen vészelne át a párt parlamenten kívül. Ezért van különösen nagy jelentőségük a komáromi történéseknek. Aggodalommal tesszük fel a kérdést: Mi lesz a helyi szervezettel, amelyik működik ugyan, de hogyan? Most időrendi sorrendben, a komáromi taggyűlések összehívásának időpontjáról, tevékenységéről és a jelenlevő döntéshozók számáról szeretném tájékoztatni önöket. 2014. 3. 21-én a 132 fős tagságból 24 felfüggesztett tag mellett csak 36 fő vett részt a taggyűlésen, akik arról tárgyaltak, hogy javaslatot kell tenni a polgármester és képviselőjelöltek személyére. Hol volt akkor a többség, a 72 szavazásra jogosult tag? 2014. 6. 13-án a 135 fős tagságból 23 felfüggesztett tag mellett 51 jelenlevő bízta meg az elnökséget a helyhatósági választásokkal kapcsolatos politikai tárgyalásokkal. Hol volt akkor a többség, a 61 szavazásra jogosult tag? 2014. 7. 4-én a 135 fős tagságból 20 felfüggesztett tag mellett 66 fő vett részt az MKP polgármesterjelöltjének megválasztásán. Ezek közül 58 szavazott. Czíria Attila 43 szavazatot kapott, Stubendek László 13-at. 49 szavazóképes tag nem vett részt a gyűlésen, így Czíria Attila az össztagság 31 százalékának a szavazatával lett az MKP polgármesterjerlöltje Komáromban. 2014. 8. 28-án a 138 fős tagságból 20 felfüggesztett tag mellett 56 jelenlevő jóváhagyta a Most-Híd és az MKP komáromi alapszervezete közötti együttműködési szerződést, melynek tartalmát nem közölték még a járási elnökségi tagokkal sem. Hol volt akkor 62 szavazásra jogosult tag? 2014. 12. 8-án 136 fős tagságból 20 felfüggesztett tag mellett 49-en vettek részt a gyűlésen, ahol a koalíciós szerződés felmondása, a régi elnökség lemondása és az új elnök és elnökség megválasztása volt a cél. Elnököt Csintalan Zsuzsanna személyében 23 szavazattal, alelnököket úgyszintén 23 szavazattal Farkas Attila és Korpás Péter személyében, a 3 elnökségi tagot, Szabó Bélát 28 szavazattal, Czíria Attilát és Petheő Attilát 24-24 szavazattal választották meg. Az új elnökre a tagság 17 százaléka szavazott. A helyi szervezet gyűlése ezután határozatképtelenné vált, ezért több elnökségi tagot nem választhatott. 67 szavazásra jogosult tag hiányzott erről a gyűlésről, így 23 szavazat elég volt egy új elnök megválasztásához, de egy működőképes elnökséget megválasztani már nem tudtak. A közös polgármester, és az MKP-Híd koalíció a komáromiaknak nem kellett. Sőt, az MKP jelöltek sem kellettek, hiszen közülük csak Szabó Béla, Feszty Zsolt és Korpás Péter jutott be az önkormányzatba. Nem került be többek között Petheő Attila, Csintalan Zsuzsanna, Szayka Róbert, és Kolek Zsolt sem. Ezzel a számunkra igen kevés boldogságot hozó házassággal azonban a Most-Híd nagyon jól járt, hiszen 6 képviselőjük jutott be a helyi döntéshozatalba, köztük olyan általunk is jól ismert személyek, mint Bastrnák Tibor, Andruskó Imre, Hortai Éva, és ifj. Batta György. Gondolom, az MKP célja nem az volt, hogy őket mandátumhoz juttassa…
A jelenlegi komáromi alapszervezet és a választópolgárok között szakadék tátong. A bizalmatlanság, a hiteltelenség, a csömör szakadéka. Többen megkérdezték tőlem, ugyan, milyen emberek azok, akik a megyei választásokon még kígyót-békát kiabáltak a hídasokra, most meg bratyiznak velük? Hol van ezeknek az embereknek a gerince? Azt gondolják, hogy a választó tudathasadásos, és nem emlékszik a sárdobálásra, meg az egységes magyar párt szétverésére?”

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleA hétvégén újra havazhat
Next articleBezák hazajött és nem készül vissza Olaszországba