HAZA DUNATÁJ Klapka komáromi hadihajója (2.)

Klapka komáromi hadihajója (2.)

1678
hirdetés

(Befejezés az előző számból)
FCFCFCFCFCFCF„A hajó vissza fordult, s felvevé az Almásnál kiküldött vizsgát. Almáson nem volt ellenség. Ellenben ott van a számára requirált bor s vas. A két utazó szekér, nem diligence, csak privát alkalom volt, melyben több kereskedők utaztak Brünből Pestre. Ezek beszélték, hogy tegnap d. u. ismét huzódott Tatára ellenség. Vissza felé indulván a hajó, a Duna balpartján egy nagy csapatot vett észre, majd, látja, hogy 4 ágyút állítanak
fel ellene. Vizsgálódnak, s csak hamar észreveszik, hogy e csapat a mienk. Rögtön küldenek ki avisót, s a 4 ágyú odább vonult, a hajó pedig szerencsésen megérkezett körünkbe. E hajó, nagy kincs kezünkben, s az ügyes vezérlet alatt hasznos szolgálatokat teend.” Sajnos a továbbiakban a hadi helyzet alakulását már nem befolyásolta a „Klapka” hadigőzös, amelyet –tekintettel a Komáromot szoros ostromgyűrűbe zárt osztrák seregek túlnyomó számbeli fölényére – nem akartak kitenni fölösleges és értelmetlen veszélynek. Ténykedéséről a Komáromi Lapok hasábjain még két rövidebb híradást találhatunk. Augusztus 3-án „A mai expeditio” címmel a következőket olvashatjuk: „Seregünk nagy része Almás felé vonult, itt az ellenséget körül vette, egy századost, több legényt, s 20 szekér podgyászt elfogott, a többit megszalasztotta, s igy Almást elfoglalta. Délben a hadigőzös indult Almásra, elhozandó az ott levő borokat, s fát. A további működés sikeresen folyik. S midőn lapunk sajtó alá került, csak annyit tudtunk hirtelen. – Holnap többet.” A hadihelyzet egyre rosszabb alakulásáról érkező híradások folytán Komáromban is a kapitulációs tárgyalások felvételének az irányába sodródnak a fejlemények, s így a „Klapka” hadigőzös kazánjait is egyre ritkábban fűtik fel. A hajóról szóló utolsó híradás a Komáromi Lapok augusztus 11-én megjelent 28. számában olvasható „Klapka gőzös” címmel: „Tegnap le fele tön egy kis vizsga lerándulást, de minden eredmény nélkül. Hire hamva sincs e tájon az ellenségnek. Pestről jövők beszélik, hogy az ellen Veresvárnál táboroz, Esztergomból pedig tegnap előtt éjjel minden német megszökött, – hova? Nem tudatik.” A fegyverletételkor a várral és az erődítményekkel együtt az 1848/49-es magyar szabadságharc komáromi hadihajója is az osztrákok kezére került. A Pest-Budán lefoglalt „Mészáros Országos Hadigőzös” még a tizenkilencedik század végéig szolgált „General Schlick” néven. Azt, hogy a „Klapka” hadigőzös még meddig és milyen néven szolgálta a dunai hajózást, nem sikerült felderítenem.
Lehet, hogy egyszer majd erre is fény derül…

NÉMETH ISTVÁN

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés