HAZA Egyéb Kétnyelvű választásokat a magyarok által lakott településeken!

Kétnyelvű választásokat a magyarok által lakott településeken!

943
hirdetés

A belügyminisztériuma július 15-én tárcaközi egyeztetésre bocsátotta választójogi törvénytervezetét, mely az eddigi hat törvényt hatályon kívül helyezve a jövőben egyetlen törvényben szabályozná a különböző választásokra vonatkozó előírásokat.
A hatályos törvények a kisebbségi nyelvhasználatot érintő előírásokat is tartalmaznak, amelyek a választásra jogosultak számára postázott választási értesítőkre vonatkoznak. Jelenleg ezeket az értesítőket magyarlakta településen teljes egészében kétnyelvűen – tehát szlovákul és magyarul kell kiküldeni. A 2012-es parlamenti választások során ilyen kétnyelvű értesítést kaphattunk kézhez.
A törvénytervezet azonban ezt a pozitív gyakorlatot eltörölné. A minisztérium tervezete a magyar nyelv használatát csupán egy pár soros rövid tájékoztatásra korlátozná, amely a szavazás módjáról szólna. Ugyanakkor az erről szóló rendelkezés is olyan pongyolán van megfogalmazva a törvénytervezetben, hogy a vasúti kétnyelvűségre vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan végrehajthatatlanná válik.

A múlt héten tájékoztattuk Olvasóinkat, hogy az MKP a kétnyelvűség megőrzése és erősítése érdekében bekapcsolódik a választójogi törvény tárcaközi egyeztetésbe. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke leszögezte: „Ezt a nyelvhasználati jogainkat korlátozó módosítást elutasítjuk és kétnyelvű értesítők jelenlegi alakban történő fenntartását kérjük. További módosításokat is javasolunk a törvénytervezetben, amelyek többsége a kisebbségi nyelvhasználat erősítését szolgálja, a választásokhoz kapcsolódóan minden olyan esetben, amikor a magyar anyanyelvű választók tájékoztatása anyanyelvükön különösebb nehézségek nélkül megoldható, következetesen a magyar nyelv párhuzamos használatát javasoljuk.  Javaslataink összhangban állnak a nemzetközi szervezetek ajánlásaival és kiegészítik a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó eddigi rendelkezéseket. Konkrétan javasoljuk, hogy a magyarlakta településeken:
–    a választások előtt a választók tájékoztatására szolgáló információkat  a községek hivatali hirdetőtábláján magyar nyelven is közzétegyék,
–    a választóhelyiségeket magyar nyelven is megjelöljék, valamint a választóhelyiségben a választóknak szóló információkat magyarul is kihelyezzék,
–    a parlamenti és az európai parlamenti választások előtt a háztartásokba kiküldött jelöltlisták tartalmazzanak alapvető információkat magyar nyelven is
–    a választói igazolványt kétnyelvűen adják ki a jogosultak kérelmére
–    a parlamenti és az európai parlamenti választások során a párt szavazólapjai kétnyelvűek lehessenek, ha ezt a párt igényli
–    a köztársasági elnöki, a megyei és az önkormányzati választásokon és népszavazásokon kétnyelvű szavazólapok legyenek
–    szükség esetén a szavazásnál bárki segíthessen a szavazónak, ne csak olyan, aki szavazásra jogosult” – mondta az MKP elnöke

Az MKP kezdeményezését az OKS is támogatja, Ondrej Dostál, a párt elnöke tagja a kezdeményező bizottságnak. Az MKP hasonlóképpen az OKS választási kampányokról szóló törvénnyel kapcsolatos kezdeményezését támogatja. A két párt tehát folytatja az együttműködését ezen a területen is.
A jogalkotási szabályok szerint, a tárcaközi egyeztetés keretében bárki tehet javaslatokat, s amennyiben ezeket legalább ötszáz polgár megtámogatja, a minisztériumnak kötelező a javaslatokkal foglalkozni.

A javaslatot Olvasóink is támogathatják, többek között ezen az internetcímen, ahol jobb oldalt, fenn a név, cím és e-mail elérhetőség feltüntetésével csatlakozhatunk a támogatók közé. Amikor ezeket a sorokat írjuk, július 29-én reggel 439 támogató aláírás van már.
„Az aláírásra 2013. augusztus 2-ig, a tárcaközi egyeztetés lezárultáig van lehetősége. Köszönjük az együttműködését és támogatást” – mondta Berényi József..

on, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleHőség – Megdőltek a napi melegrekordok
Next articleA digitális átállást követő televíziós műsorsugárzás vételének segítése