HAZA DUNATÁJ Jóváhagyták az új őstermelői piac megnyitását a komáromi vár előtti területen

Jóváhagyták az új őstermelői piac megnyitását a komáromi vár előtti területen

898
hirdetés

Folytatta tanácskozását a komáromi képviselőtestület 38. ülése

Június 3-án folytatta tanácskozását a 38. ülés, melynek programján még 11 pont és hat bizottsági beszámoló szerepelt. A huszonhat vagyonjogi kérvényből, melyek telkek eladására, bérbeadására és cseréjére vonatkoztak, a testület huszonkettőt hagyott jóvá, négynek a megvitatását pedig elnapolta, mert ezek még pontosításra szorulnak. Döntés született az új őstermelői piac megnyitásáról a komáromi erőd és a városi rendőrség épülete előtt kialakított térségen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEnnek előnyére szolgál, hogy mellette egy nagy parkoló van, több irányból is jól megközelíthető. A város új asztalokat biztosított, melyek bérlése olcsóbb lesz az eddig megszokottnál. Az őstermelőkkel folytatott tárgyalások jól haladnak. Mivel a város nem folytathat vállalkozói tevékenységet, így a jóváhagyás alapján az új piacot a Comorra Servis fogja majd üzemeltetni. A testület elfogadta a városi rendőrség működésére vonatkozó általános érvényű rendelet ellen benyújtott ügyészi tiltakozást. Ezért új rendelet készül majd, melyről rövidesen tárgyal a testület. Foglalkoztak továbbá a város szociális szolgáltatásainak 2014-es évre vonatkozó megvalósítási tervével. Itt főleg a gondozószolgálat, a szociális terepmunka kibővítésére és a pénzügyi fedezet biztosítására helyezték a hangsúlyt. A kérvények és javaslatok, valamint sport, oktatás és művelődési témákban hat felvetés szerepelt, köztük a Jókai és a Határőrség utcai iskolák pénzügyi kérvényei, melyeket támogatott a testület, továbbá jóváhagyta a Komensky utcai Alapiskola nevének pontosítását. A leghevesebb vitát a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület kérvénye váltotta ki, melyben szerepel, hogy mivel a Komáromi Városi Művelődési Központ mellett Egressy Béni szobrának felállítására készülnek, ezt az intézményt ugyancsak Egressy Béniről nevezzék el. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestület soraiból további javaslatként elhangzott még Lehár Ferenc neve is, illetve, hogy maradjon csak az eredeti megnevezés. Ugyancsak elhangzott a vitában, hogy a vmk melletti parkot nevezzék ezután Egressy Béni parknak. Szót kapott Varga Anna, a vmk igazgatónője is, aki a művelődési ház dolgozóinak nevében kiállt az eredeti megnevezés mellett. Végül a testület elfogadta Andruskó Imre képviselő javaslatát, hogy a témával kapcsolatban ankét formájában kérjék ki a város lakosságának véleményét, s ennek alapján a következő ülésen, július elején döntsön a testület. Pozitív döntés született hét lakás kiutalásáról is. Juraj Bača képviselő tájékoztatta a testületet a tervezett új fedett uszoda és műjégpálya megváltozott projektjéről, ám mivel itt nem szerepelt érdemi határozati javaslat, így nem született semmilyen döntés. Hosszas vita után pozitív döntés született a 200 ezer eurós kontokorens hitel felvételéről az iskolákon tervezett javítások céljaira. A legközelebbi testületi ülésre július 3-án kerül sor.

Dr. Bende István

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleBerényi: a felvidéki magyarság megmaradását célzó lépések felkarolásával segíthetne az új szlovák államfő
Next articleLetette a köztársasági elnöki esküt Andrej Kiska