HAZA RÉGIÓ Iskolaköteles gyermekek beíratása

Iskolaköteles gyermekek beíratása

903
hirdetés

Komárno - materská školaVárosunk általános iskoláiban február 5-én  és 6-án zajlanak a beíratások. A gyermek, és természetesen szülei számára meghatározó pillanatok ezek, életútjuk egyik legfontosabb állomása ez a nap. Szerkesztőségünk ezért teret ad az itt működő oktatási intézményeknek, hogy elmondhassák, leírhassák, milyen módon zajlik az oktatási folyamat az iskola falai között, miért fontos az anyanyelvi oktatás, és úgymond miért érdemes éppen az ő iskolájukat választani.

Eötvös Utcai Alapiskola

A fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű a hagyományos erkölcsi értékrend, ugyanakkor egyedi eredményekkel is büszkélkedhetünk:

Végzős tanulóink az országos tudásszintmérő „TESZTELÉS9“- ben évek óta az országos átlag felett teljesítenek [www.nucem.sk]. Az INEKO országos szintű kiváló értékelése [skoly.ineko.sk]. Tekergők bábcsoportunk gyémántsávos minősítése a Duna Menti Tavasz seregszemléjén. Számos tanulmányi és sportsiker különböző hazai és nemzetközi versenyeken

„A szerethető iskola”

Iskolánk jó hírnevét, a szülőkkel való együttműködést erősítjük hagyományteremtő rendezvényekkel, a tantárgyversenyeken elért kiváló eredményekkel, amelyekben hangsúlyozottan helyet kap az iskola kiváló felszereltsége a legmodernebb digitális eszközökkel. Pedagógusközösségünk szakmai felkészültségét bizonyítja a korszerű tanulási módszerek és technikák alkalmazása. Mindez annak érdekében történik, hogy az iskolában eltöltött idő tartalmas, ugyanakkor érdekes és élményszerű legyen.

Iskolánkon sokoldalú tehetséggondozás zajlik: tudományos diák-kutatómunka támogatása; anyanyelvi és idegennyelvi versenyek; természettudományi és sport versenyek; képzőművészeti versenyek; szakkörök széles választéka; kulturális események

Amiért jó hozzánk járni…
–    Professzionális színvonalú, aktívan kihasznált nyelvi labor,játékos angol nyelvoktatás 1. osztálytól
–    „Szorgalmas napközi“ az írásbeli feladatok elkészítése az iskolában
–    Fejlesztő torna a jobb teljesítményért
–    Tanulószoba a 6-9. évfolyamok részére
–    Drámapedagógia az anyanyelv-oktatásban
–    Helytörténet oktatása, hagyományőrzés, néptánc
–    Kapcsolatok külföldi testvériskolákkal
–    Nagy, füves sportpálya, két jól felszerelt tornaterem és játszópark
–    Széleskörű sportolási lehetőségek minden korosztály számára
–    Hagyományos nagyszabású családi nap –Juniális
–    „Mesevarázs – felkészítő foglalkozások“ pedagógusaink havi rendszerességgel fogadják a leendő elsősöket.

A szülőkkel való jó kapcsolattartás érdekében bevezettük az elektronikus ellenőrzőt. Hétköznapjainkat figyelemmel kisérhetik a www.eotvos.sk, https://www.facebook.com/eotvos.suli oldalakon.

Találkozzunk január 28-án szerdán a nyílt napunkon, valamint február 5-6-án a beiratkozás napján.


Jókai Mór Alapiskola

A komáromi Jókai Mór Alapiskola városunkban egyedüliként alkalmazza az egésznapos, iskolaotthonos szervezési formát az alsó tagozaton. Az első évfolyamban az írás, olvasás alapjainak elsajátítására több időt, több gyakorlási lehetőséget  bizosítunk. A tananyagot naponta többször visszatérő, rövid ideig tartó gyakorlással (amely  változatos, minden érzékszervet bekapcsoló, játékos elemekkel tarkított) az iskolában és a napközi otthonban sajátíttatjuk el.
A sok beszélgetés, mozgás, mese, játéknak tűnő tudatos fejlesztés eredményeképp jó hangulat, vidám, stresszmentes légkör uralkodik egész nap  az osztályokban.

Tanulóink hétközben nem viszik haza az iskolatáskát, a délután során készülnek fel  a másnapi tanórákra, mivel minden gyermek látogatja a napközi otthont. A szülők szívesen fogadták ezt a lehetőséget, hiszen a gyerekek úgy mennek haza, hogy már nincs házi feladat, marad idő játékra, pihenésre, közös családi programokra.

A leendő elsősökre gondolva pedagógusaink évről évre havi egy alkalommal szombati előkészítő foglalkozásokat tartanak.

A felső tagozaton képzett szaktanárokkal készítjük fel diákjainkat a továbbtanulásra. Szakkörök széles választékát kínáljuk az anyanyelv, az idegen nyelv, a természettudományok, a testnevelés, a művészetek, a környezetvédelem terén.  Tehetséges növendékeink minden évben sikeresen szerepelnek a tantárgyi és művészeti versenyeken. Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk, a Jókai Mór Alapiskola a kerületi rangsorban a magyar tanítási nyelvű alapiskolák közül ismét az előkelő 2. helyen végzett. Nem először kerültünk az élmezőnybe, hiszen az előző években már bizonyítottunk: munkánk eredményeként álltunk már a 2. helyen két alkalommal is.
Iskolánk fő irányvonala a színvonalas anyanyelvi oktatás mellett a vizuális (képzőművészeti), ének-zenei, tánc- és előadóművészetre való nevelés, hogy egyetemes értékeket közvetítsünk diákjainknak.

Elérhetőségeink: zsulmierukn@gmail.com, 035/7720119

Munka Utcai Alapiskola

Melyik iskolát válasszam gyermekem számára?

Bizonyára ez a kérdés fogalmazódik meg sok szülőben a beíratás előtti időszakban. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan iskolába járna, ahol a tanulás öröm, ahol a nap félelem nélkül telik el, ahol a gyermek a tudást egyéni képességeihez igazodva sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amelynek programja a gyermekek kreativitására, fantáziájára épít, és az alkotás örömét nyújtja.

Létezik-e ilyen iskola?

Mi, a Munka Utcai Alapiskola pedagógusai arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekeket alkotó tevékenységre ösztönözzük, fejlesszük képességeiket és készségeiket, hogy ezáltal használható tudás birtokába jussanak.

Pedagógiai munkánkat a következő gondolatok hűen tükrözik: „A megfelelő iskola döntő fontosságú. A gyermek akkor érzi jól magát, ha megértik, figyelnek nehézségeire, és adottságait is méltányolják. Ha az iskolában támasztott követelmények fejlesztő hatásúak, de nem túlterhelők számára.” (F. Ehrat, F. Mattmüller)

Iskolánk előnyei a következők:
Elsőseink kis létszámú osztályokban különálló épületben tanulhatnak, mely saját udvarral, játszótérrel és relaxációs szobával rendelkezik. A pedagógusok a gyermekek terhelhetőségét figyelembe véve alakítják az oktató-nevelő munkát.
Tantermeinkben korszerű tanítási eszközök segítségével válik még élményszerűbbé az oktatás.
Az egészséges életmód igényeit követve iskolánkon kiemelkedő szerepet kap a sport, ezen belül az úszás. Tanmedencénkben lehetőség nyílik a gyermekek úszásoktatására. Két korszerűen felszerelt tornatermünkben folyik a testnevelés oktatás emelt óraszámban.
A gazdagon felszerelt diákkönyvtár lehetőséget nyújt tanulóink önképzésére és a kutatómunkákra.
Tanulóink számot adhatnak megszerzett tudásukról, tehetségükről a rendszeresen zajló házi- és tanulmányi versenyeken.
A napközi otthonban a nevelőnők rendszeresen felkészítik tanulóinkat a másnapi tanítási órákra. Körtevékenységek keretén belül pedig gondoskodnak a szabadidő hasznos eltöltéséről. ( pl. sportkörök, úszás, drámajátékok, kézműves foglalkozás, tánc)
Az iskolánk mindennapjaiba részletes betekintést nyerhetnek honlapunkon: www.muai.sk,  facebook oldalunkon, valamint nagyon sok szeretettel fogadunk minden kedves érdeklődő szülőt iskolánk nyitott napjain (minden hónap első péntekje), és az iskolaköteles gyermekek számára szervezett játszóházak foglalkozásain.

MARIANUM Egyházi Iskolaközpont

Az idén 10 éves MARIANUM Egyházi Iskolaközpont részeként működő egyházi alapiskola a mostani nehéz körülmények ellenére is dinamikusan fejlődik. Bár évről-évre növekszik a diáklétszámunk, mégis megpróbáljuk a ránk annyira jellemző családias légkört megtartani.

Nevelésünkben igyekszünk érvényesíteni a keresztény értékrendet, megvalósítani a test, a szellem és a lélek fejlesztésének összhangját. A jól bevált tanítási módszerek mellett alkalmazzuk a modern pedagógia és technika adta lehetőségeket is. Tantermeink többségében kivetítő vagy interaktív tábla található. Kápolnánk, szaktantermeink és tornatermünk mellett gyermek-, ifjúsági- és szakkönyvtárral is rendelkezünk.

Diákjaink tanulmányi előmeneteléről tanúskodnak a különböző – akár nemzetközi – tanulmányi versenyeken elért eredményeik, és kiemelkedő továbbtanulási mutatóik. Elmondhatjuk, hogy végzős tanulóink 95%-a érettségivel végződő középiskolákban folytatja tanulmányait. A különböző tudásszintfelmérő tesztek eredményei alapján is diákjaink a legjobbak között vannak. Büszkék vagyunk, hogy két kórusunk évről-évre nagy sikereket ér el itthon és külföldön is.

Iskolánk életét különböző kirándulások, rendezvények és tanfolyamok színesítik, közkedvelt pl. a „Karácsonyi kincskereső”, a hivatások napja, a magyar népmese napja stb. Évtizedes múltra tekint vissza az alsó tagozatosaink részére szervezett nyári táborunk is. Kiterjedt testvériskolai hálózattal rendelkezünk, aktív részesei vagyunk a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójának.

Bár katolikus alapítású iskola vagyunk, nagy szeretettel várjuk azokat a diákokat is, akik más felekezetűek, de az általunk képviselt értékrenddel azonosulni tudnak.

Elérhetőségeink:
tel.: 0917 35 02 71
web: www. zsgmarianum.edu.sk
e-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk

komarno.sk

hirdetés
Previous articleMikor és milyen költségvetése lesz Komáromnak?
Next articleElhunyt S. Nagy István dalszövegíró