HAZA DUNATÁJ Interjú Pásztor Istvánnal, Komárom rendszerváltást követő első polgármesterével

Interjú Pásztor Istvánnal, Komárom rendszerváltást követő első polgármesterével

6747
hirdetés

Az ok és okozat közötti kapcsolatokat kerestük

Pásztor István mérnökkel, Komárom rendszerváltást követő első polgármesterével

Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy miképpen értékeli Komárom városának fejlődését, illetve folyamatos leépülését. Pásztor István polgármestersége idején valamennyi városi cég jól prosperált, működött a hajógyár, zavartalan volt a közlekedés, voltak megvalósítható távlati és közeli beruházási tervek, igaz nem épültek légvárak, mint most. Ha napjaink hiányosságának okait akarjuk feltárni, vissza kell lapozni a történelembe is. Kertelés nélkül kérdeztük Pásztor István mérnököt: Ön szerint hol a hiba?

– Az emberekben.
* Talán a város irányításában résztvevő emberekben? – Én mint kibernetikus azt tanultam, hogy az irányítás az szakma(!), tehát megfelelő szaktudást, szellemi képességet, felelősségtudatot igényel, megfontolt és körültekintő, magát állandóan képző ember kell hozzá. Egy fokkal még nehezebb a feladat, ha valaki embereket vezet és irányít, mert döntései emberi sorsokat befolyásolnak, sőt tehetnek tönkre! Ez egy vezető egyén felelőssége. Tudjuk, tönkretenni valamit sokkal egyszerűbb, mint megalkotni. Főleg ha a tönkretevést nem követi felelősségrevonás. Az önkormányzatnak (vagyis a képviselő-testületnek és a polgármesternek) ezeknek a negatív jelenségeknek kellene gátat vetnie, már ha az önkormányzat végezné a feladatát.
* Miért, nem végzi ezt a feladatát a komáromi önkormányzat? – Az önkormányzat működése Komáromban nem jó. Évek hosszú során át a sok rossz testületi döntéssel így lett kialakítva. Van annak már lassan húsz éve, amikor az önkormányzati munkában a jóakaratot és az értékteremtési igyekezetet fokozatosan a hatalomvágy és a gyűlölködés szellemisége váltotta fel. Rá lett erőszakolva a városi választási rendre, hogy a város csak két választási körzet és pártlistákra kell szavazni, az a biztos. Így a megválasztott testületben a pártfegyelem kikényszerített betartása révén a pártvezetők döntéseit a párttagok szavazása szentesíti. Másrészt a törvény szerint a képviselő nem vonható felelősségre a kollektív döntés miatt. Mivel szintén törvény szerint a város legfontosabb ügyeiben csak a képviselő-testület dönthet, a legfelelősebb döntéseket a személyes felelősséggel nem tartozó képviselők testülete hozza meg. Ezzel az egyébiránt törvényes, de fejreállított helyzettel vissza lehet élni, és Komárom ebben az élen jár.
* Elgondolkodtató ez a gondolatmenet és sajnos rá kell bólintanunk. Ön szerint visszaköszönt a múlt?
– Húsz évi fárasztó kacskaringós út megtétele után az egypártrendszertől városunkban eljutottunk az új egypártrendszerig. Mi a különbség? Talán a párt neve. Egyébiránt kísértetiesen hasonlóan működik, mint 1989 előtt az az előbbi. Ugyanolyan káderpolitikát folytat, nem az egyén képessége, tudása a fontos, hanem a lojalitás. És tesznek is róla, hogy a párthoz nem lojálisoknak az élete, karrierje ne legyen olyan sikeres. Meddig? Talán megvárják, amíg azok az idősebbek kihalnak, akik még emlékeznek arra, hogy 1989-ben ez nem ebbe az irányba indult. Már most tetten érhető, hogy a fiataloknak, újoncoknak azt mesélnek be, amit akarnak és már módszeresen nem emlékeznek az elmúlt utóbbi 16 évre.
* Pedig egyre jobban tornyosulnak a megoldatlan problémák, jut eszembe, az ön idejében volt „gáz” a strandon? – Én is hallottam és olvasom, a legújabb „hatalmas probléma” a termálfurat a strandfürdőben. Úgy látom, nem is igyekeznek megoldani. Pedig csak józan ész és műszaki tudás kell hozzá, meg persze ha már így tönkrement, akkor pénz is. Irónia, hogy mindebből a pénz a legkönnyebben beszerezhető. Talán észrevették, hogy az önkormányzat véleménye egy jó ideje mindig így kezdődik: igen, de… És ez a „de” (meg a hozzá társuló blabla) okozza, hogy városunkban jó ideje, nem történik semmi.
* Tehát akkor mi a gáz története és mióta van gáz? – Gáz a termálvízben mindig is volt. Metángázról van szó, ami a levegőbe jutva 25-ször erősebben okoz üvegházhatást, mint a széndioxid! Sőt, roppant gyúlékony, nagyobb koncentrációban robban. Tehát nem tréfa! Az 1990-es évek közepén megörököltünk a Járási Idegenforgalmi Vállalattól minden, a városunk területén levő építményt és berendezést, vele együtt a strandot a termálfuratokkal. Működtek, bár nagyon sok problémával. A működtetésükre mi megalapítottuk a Városi Idegenforgalmi Vállalatot. Az első dolgom az volt, hogy megtartsam az addig ott dolgozó embereket, közöttük két fiatal mérnököt, Konczer Józsefet és Lukovics Gyulát. Ők kezdték irányítani az új városi céget. Megoldották a termálvíz metángáztartalmának biztonságos kivonását és annak felhasználását. Megoldásuk alapján a kivont gázzal kogenerációs motorokat hajtottak meg, (Škoda Favorit motorok, amelyek benzingőz helyett a metánt égették) ezek elegendő villanyenergiát és hőenergiát biztosítottak a sportcsarnoknak, az ökölvívócsarnoknak, az időközben saját beruházásból felépített Panoráma szállónak és autókempingnek, a futballstadion öltözőinek, stb. A Városi Idegenforgalmi Vállalat lényegében önfenntartó lett (!) sőt 2002-ben a szlovákiai idegenforgalmi kiállításon az elért eredményekért és innovációkért díjat kapott. Igaz, 2004-ben szigorodott a törvény a támogatással működő önkormányzati vállalatokat illetően, de a város vezetése ezen az ürügyön a saját bosszúját hajtotta végre a vállalaton. A vezetőséget és a „feleselő” alkalmazottakat szélnek eresztette, a vállalatot szétdarabolta, csinált belőle több új kis kft.-t, hozott Komáromba új vezetőket, majd az új vezetők hathatós segítségével (beleértve azokat az önkormányzati képviselőket is, akik ezen kis kft-kben az ügyvezető igazgató és felügyelőbizottságok feladatát látták el!) négy év alatt ezek a cégek tetemes, sok millió koronás veszteséget boronáltak össze. Egy rossz parancs alapján a strand új igazgatónőjével ki akarták emeltetni a termálfurat csövét, ami beszakadt, így részben eldugult a furat, lecsökkentve a víz hőfokát és a gázképződést. A termálforrás gáztalanító és gázhasznosító berendezéseit az elsők között leszerelték és eltüntették (ki adott erre parancsot?). Mivel a természet már csak ilyen, néhány hónappal később ismét megnövekedett a nyomás a furatban. Újra tör fel a gáz, és újra kell építeni egy olyan berendezést, amit már egyszer a mi mérnökeink megoldottak, mások pedig kidobattak. A villanyenergia és hőenergia ára, ami a felelőtlen megoldás nyomán az elmúlt 14 év alatt elveszett, külsős szakemberek véleménye szerint évente 80 000 euró.
* Lapzárta után, csütörtökön rendkívüli ülésen foglalkozik majd a témával az önkormányzat… – Igen? És van olyan ember Komáromban, aki el is hiszi, hogy esetleg a rendőrség bevonásával kivizsgálják, kinek az ötlethalmaza vezetett idáig? Kik fedezték idáig az elhibázott lépéseket? A megoldás felé vezető határozott lépés még néhány tárgyalást igényel, hallottam a felelős emberek nyilatkozatát. Én értem, az önkormányzatban nehéz most kivizsgálni, hogy mi történt, miért történt, ki ezért a felelős. A felelős résztvevők ott ülnek a testületben és játsszák a hallgassuk el játékot. Uraim! A makacs hasmenést nem lehet parafadugóval megoldani, mert nagyon csúnya vége lesz!
* Köszönjük a beszélgetést.

 

DUNATÁJ HETILAP 9/2018

hirdetés
Previous articleGyilkosság áldozata lett Szlovákiában egy tényfeltáró újságíró és élettársa
Next articleÚtfelújítás – gázvezeték csere