Kezdőlap HÍR-MIX Indítvány a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő

Indítvány a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő

879
MEGOSZTÁS

VISSZHANG

Nagy érdeklődéssel olvastam a Komáromi Lapok 2018. május 23-án megjelent számában Rajkó Ferenc és Benyó Zoltán képviselők Ami a tudósításokból kimarad… című írását. Jelen írásom közreadásához a nevezett cikben a Komáromi Lapok és a városi televízióról olvasottak adták az apropót, valamint az is, hogy a Komáromi Magyar Civilek Egyesülete (KOMCE) az általa írásban beadott alábbi – a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő – indítványára mindmáig hiába várja a megszólítottak – az általam arra illetékesnek véltek – visszajelzését.

A Komáromi Magyar Civilek Egyesülése (KOMCE), amely többek között azzal a céllal szerveződött, hogy figyelemmel kísérje a városunkban történő eseményeket, és azokkal kapcsolatosan véleményt formáljon; s azt a jobbítás szándékával továbbítsa az általa, az „ügyben” kompetensnek vélt személyhez, testületekhez, intézményekhez. Jelen esetben a két médiummal, a Komáromi Városi Televízióval és a Komáromi Lapokkal kapcsolatos észrevételeinket összegezve fordulunk indítványunkkal Önökhöz, mint a nevezett médiumokért felelősökhöz. Mint azt a helyi hírközlési eszközök hírül adták, a Városi TV-t működtető s a Komáromi Lapokat kiadó – a 100 százalékban városi tulajdonban lévő – Com-Media Kft. élén – nem titkolt örömünkre és remélhetőleg majd megelégedésünkre is – a közeljövőben őrségváltás lesz.

Így most az „üggyel” kapcsolatos indítványunkat fogalmaztuk meg.

1. Indítványozzuk és elvárjuk, hogy a Com-Media Kft. élére médiaszakember kerüljön, ne olitikus, vagy valamely párt hűséges szekértolója, tehát olyan szakember, aki szakít az eddigi gyakorlattal, és egy érdekcsoportnak sem lesz kiszolgálója; aki majd olyan szakembereket választ maga mellé munkatársaknak, akikkel közösen biztosítani tudják, hogy mind a TV, mind pedig a Komáromi Lapok pártatlanul és tárgyilagosan Komáromról a komáromiakhoz fog szólni.

2. Szerintünk joggal elvárható, hogy a helyi média a helyi történéseket figyelemmel kövesse, szerkesztői járjanak a „téma” után, hiszen a TV feladata a szolgáltatás: a műsorok szerkesztői vannak a nézőért, és nem fordítva. Azt, hogy mi kerüljön közlésre, képernyőre a város adózó polgárainak igényei határozzák meg; ne az legyen a mérvadó, a döntő, hogy egy-egy szerkesztő mit szeret, neki vagy „baráti körének” mi felel meg, mire van igénye, milyen az „ő” értékrendjük, mit tartanak fontosnak.

3. Szerintünk a képviselő-testülettől viszont az várható el, hogy tartsa kezét a médiumok pulzusán – félreértés ne essék, nem cenzurázást várunk el –, de az újonnan kinevezett igazgatótól követelje meg, hogy biztosítsa a műsorok elfogulatlanságát. Hadd éljünk egy példával: az iskolába való beíratások előtti időszak óta bőszítőek a helyi TV, a magyar tannyelvű iskolákat (kivétel a Selye János Gimnázium, esetleg a Gépipari Szakközépiskola) mellőző, szinte már diszkrimináló műsorai: mintha városunkban magyar alapiskolák nem is léteznének; csak a Határőr Utcai és a Rozmaring Utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskolában folyna érdemleges eredményes munka.

4. A médiában dolgozóknak azzal is tisztában kellene lenniük, hogy óriási a felelősségük az ifjúság nevelésében – nagyobb, mint az iskoláé. Ma a média mindenható nagyhatalom! Éppen ezért a városi TV tartsa kötelességének az összes helyi óvoda és iskola rendszeres és folyamatos látogatását. Állandó rovata lehetne például: „Óvodából óvodába”, „Iskolából iskolába” címmel. A helyi hírközlési eszközöknek az lenne a fő feladatuk, hogy a tenni akaró idősek és fiatalok példaértékű tevékenységét a lakosság széles körében ismertté tegyék, hogy a „példa” ösztönzőleg hasson az értékteremtésre. Az lenne etikus, ha a Komáromi Városi Televízió szerkesztősége a rendelkezésére álló műsoridőt az eddigieknél sokkal észszerűbben, igazságosabban, arányosabban osztaná el a közéleti, a szórakoztató, a sport – valamint a valódi értékeket felvonultató kulturális eseményekről – rendezvényekről szóló beszámolói híradásai között.

5. A helyi TV legfőbb feladata legyen a városunkban történtekkel kapcsolatos információk áramoltatásának biztosítása. Minden új műsora elején és végén legyen magyar, szlovák, angol, német nyelvű ajánló: Hova Komáromban a jövő héten?

A Komáromi Lapokkal kapcsolatosan az alábbiakat indítványozzuk:

1. A Komáromi Lapok első felelős szerkesztője, Friebesz István már a lap első számában megfogalmazta annak rendeltetését, miszerint: „…lelkesítsen, világosítsa meg a népet, (…) ostorozza irgalom nélkül a bűnt, pártolja a jót s nemest, irtsa a gyomot, tenyéssze az erényt.” A lap 2001. január 19-i számában Tarics Péter, az újság újraindításának leglelkesebb egyike, „10 éve alapítottuk a Komáromi Lapokat” című visszatekintőjében írta: „1991-ben fél évszázad hallgatás után a hagyományébresztés és hagyományőrzés szándékával indítottuk a Komáromi Lapokat, annak érdekében, hogy a kilencvenes évek értékrendjét szem előtt tartva, azt a szellemi folyamatot folytassuk, amelyet annak idején Tuba János, Fülöp Zsigmond, Baranyai József, Szombathy Viktor, Nehéz Ferenc és mások elkezdtek.” Tovább: „…az elmúlt 10
évben a Komáromi Lapok 502 száma jelent meg, kihagyás nélkül, jó néhány duplaszám és mellékletes kiadással. A szerkesztőség riporterei és levelezői rendszeresen készítettek élő riportokat a nagyközönségnek, általában jelen voltak a Komárom és környéke rendezvényein.” A már 168. évében járó nagy múltú, a legnagyobb tiszteletre méltó lap, amely a magyar nemzet történelmének – benne Komároménak a legnehezebb idejében (1848. július 14-én) jelent meg, napjainkban kétheti „akármivé” degradáltan tengeti életét. Ebben az a legszomorúbb, hogy azok az érte felelős városatyák hagyták ilyen mélyre süllyedni, akiknek a legjobban kellett volna őrködni felette. Indítványozzuk, hogy a mindenkori városvezetők és a polgároktól bizalmat kapott képviselők sokkal többet tanulmányozzák Komárom történelmét, mint eddig, hogy értékrendjük abba a „szellemi folyamatba” épüljön bele, amelyet a nagy elődök elindítottak.

2. Meg vagyunk győződve arról, hogy a Komáromi Lapok a mai felgyorsult tempójú világunkban csakis hetilapként töltheti be rendeltetését! Az örökösen – a kákán is csomót kereső – fanyalgókat, akik szerint: ebben a városban semmi sem történik, ennek ellenkezőjéről meggyőzni, csak a lapban rendszeresen közölt – a városban zajló eseményekről, a már évek óta rendszeresen és folyamatosan működő polgári társulásaink rendezvényeiről szóló beharangozókkal, az eseményekről készült tudósításokkal – a naprakész információk áramoltatásával lehet.

3. A lap tartalma egyelőre (bár az utóbbi időben már formálódik) esetleges, koncepció nélküli. Indítványozzuk: a lapnak legyenek állandó rovatai, és rendszeresen a hét ugyanazon napján jelenjen meg. Tudni lehessen a lapzárta napját is, hogy a különféle eseményekről, rendezvényekről az azokat szervezők időben értesíthessék a város lakosságát, a rendezvények iránt érdeklődőket. Hangsúlyozzuk: a város minden egyes adófizető polgárának joga van a várossal kapcsolatos naprakész információkra!

4. Annak idején a Komáromi Lapok hetilapról kéthetenként megjelenő „szórólappá” való degradálását az érte felelősök azzal indokolták, hogy mint hetilap nem volt kifizetődő. Számunkra ez az indoklás egyszerűen elfogadhatatlan. A lapért felelősöknek olyan feltételeket kell teremteniük, amelyek között olyan nívós lapot lehet szerkeszteni és megjelentetni, amely rentábilis lesz. Ez szakmai feladat! Egy ekkora és ilyen gazdag múlttal rendelkező városnak, mint Komárom, minden egyes lakosa joggal várhatja el, hogy a város fenntartson egy színvonalas hetilapot! Jelen formájában a Komáromi Lapok inkább gátolja, semmint segíti az információáramlást városunkban; ez nagyban hátráltatja társulásaink munkáját, rendezvényeink propagálását, annál is inkább, mert a társulásaink számára nincsenek kijelölt és engedélyezett hirdetőhelyek.

5. Kérjük a tisztelt polgármester urat, a tisztelt képviselő-testületet és a nevezett médiumok újonnan kinevezett igazgatóját, hogy a helyi TV rendszeresen tájékoztasson a civil szervezetek tevékenységéről, továbbá városunk hagyományaira építve teremtse meg a feltételeit az egykori közkedvelt Komáromi Kalendárium újraindításának. Véleményünket – indítványunkat lehet vitatni, de el is lehet (és kell is) rajta gondolkodni. Indítványunkkal kapcsolatos visszajelzésüket elvárjuk, az „ügyben” kompetenseket összejöveteleinken – a hónap 2. hétfőjén, a Viking Pubban – szívesen látjuk.

(Az Indítvány a KOMCE-ban tömörülő 16 polgári társulás többsége elnökeinek aláírásával került elküldésre.)

Stirber Lajos
Pro Urbe-díjas

hirdetés

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..