HAZA KULTÚRA Ilyen volt a XXI. VOX HUMANA, Az emberi hang – a legszebb...

Ilyen volt a XXI. VOX HUMANA, Az emberi hang – a legszebb hangszer – ünnepe Révkomáromban

629
hirdetés

„Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes, és mégis a legszebb hangszer…”

(Kodály Zoltán)

A révkomáromi GAUDIUM Polgári Társaság, karöltve a helyi Egressy Béni Városi Művelődési Központtal és a Jókai Mór Alapiskolával 2023. április 21-én szervezte meg idei első rendezvényét, a hagyományos VOX HUMANA kórustalálkozót, a komáromi énekkarok tavaszi hangversenyét.

A XXI. Vox Humana pápai vendégei

Esztergályos Emese, a Jókai Mór Alapiskola ötödikes tanulója – Petőfi Sándor: A huszár című versével –, majd az iskola igazgatónője, Mátyás Katalin üdvözlő szavaival ünnepi hangulatot teremtettek. A színre vonuló kórusok (mintegy 180 énekes) – az Egyesített karok látványa és megszólalása: Koltay Gergely–Reményik Sándor Templom és iskola című dala – Grassl Ferdinánd énekszólójával, a hangszeres kamaraegyüttes közreműködésével, Stirber Lajos vezényletével – lélektől-lélekig ható előadása csak fokozta az ünnepi atmoszférát. Látva az éneklők ragyogó arcát, hallva a közönség felcsattanó tapsát, Kodály Zoltán szavai jutottak eszembe: „Az ének szebbé teszik az életet, az éneklők másokét is.”

XXI. VOX HUMANA a gyermekkórusoké volt. Első szereplőként a Jókai Mór AI (Kaszás Jánosné Morvay Margit alapította) 52. éve folyamatosan működő (alsó tagozatos) Kicsinyek Kórusa vonult énekelve a dobogóra. A Kicsinyek Kórusa a Csengő Énekszó – a Szlovákiai Magyar Gyermek és Ifjúsági Kórusok Országos Seregszemléjének, egyben minősítő versenyeinek többszörösen aranykoszorús résztvevője. Kiválóan összeállított műsorát ezen az estén is nagy tetszést kiváltva adta elő. Az énekkar állandó zongorakísérője Pásztor Éva az iskola pedagógusa, karnagya Pfeiferlik Annamária, a Jókais gyermekkarok egykori tagja.

Ezután az Eötvös Utcai Alapiskola Nagyok Kórusa következett. Az 1970-ben – Siposs Jenő – az iskola akkori zenepedagógusa által – alapított kórus rendszeres szereplője a VOX HUMANA találkozóknak, a járási versenyeknek és a Csengő Énekszó fesztiváloknak is. Előadott dalaik ezen az estén szépen szóltak. Zongorán Kalmár Zsuzsanna tanárnő és Sipos Ádám Georgi az iskola tanulója közreműködött; vezényelt Polák Lýdia, az iskola pedagógusa.

A következő fellépő – a 62 éve működő, Pálinkás Zsuzsa, az iskola már nyugalmazott pedagógusa által alapított együttes – a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara volt. Az egyedüli olyan gyermekkar, amelyik az eredetileg – 19-szer megrendezett – Csengő Énekszó fesztiválnak sikeres (legtöbbször aranysávos) résztvevője volt. A „nagyok” gyönyörűen kidolgozott műsora most is „nagyot” szólt. Szólót énekeltek: Esztergályos Emese, Szvoboda Anna Szófia, Vörös Orsolya; hangszeren közreműködtek: Esztergályos Laura, Hevesi Sámuel az iskola tanulói, vezényelt Juhász Mónika, a jókais kórusok egykori tagja, az iskola pedagógusa.

A „jókaisokat” követően a Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Gyermekkara állt fel a dobogóra. Az énekkar az intézmény 1994-es alapításával egyidőben alakult. Alapító karnagya Stubendek István, az iskola akkori igazgatója volt. A kórus megalakulása óta sikeres résztvevője országos és nemzetközi megmérettetéseknek, mint a Csengő Énekszó, Mládež spieva, 7. Krakkói Adventi és Karácsonyi Fesztivál. Az énekkar 2013-ban – a nyitrai kerület sikeres képviseletéért megkapta a Kerületi Önkormányzat Köszönő Levelét; aktivitásáért, eredményei elismeréséért 2017-ben pedig a Polgármesteri Díjban részesült. A Schola Mariana Gyermekkar most sem tagadta meg önmagát: szigorú Kodály-követőként, nívós kórusmuzsikát adott elő – kiválóan. Zongorán Fekete Éva tanárnő kísért, vezényelt – a kórus élére 2012-ben visszatért karnagy – Orsovics Ivette.

A következő színre érkezők a „jókaisok” régi kedves vendégei, a pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola Gyermekkara volt. Mint azt a meghívásukat megköszönő kedves karnagynőtől megtudtuk: a dobogón álló énekkar az intézet tagozatos elsőseinek kara. Hagyományos és újszerű művekből összeállított műsoruk osztatlan közönségsikert aratott. Vezényelt Mészárosné Varga Veronika, zongorán kísért Sztankovics Luca.

Az egyesített kórust Juhász Mónika vezényli

Az „erkelesek” után ismét „jókaisok” álltak a dobogóra, a GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes, amelyet 21 évvel ezelőtt a jókais gyermekkarok egykori leglelkesebb tagjai alapítottak. A „csapat” a Jókai Mór Alapiskola és az helyi Egressy Béni Városi Művelődési Központ égisze alatt működik; egyben polgári társulás is. A kórus műsorán egy-egy Kodály- és Karai-mű előadása mellett ősbemutatóra is sor került, a komáromi zeneszerző, Zsákovics László–Barcsik Kornélia szerzőpáros: Zeneszerelem című alkotását szólaltatták meg, nagy közönségsikert aratva; közreműködött: Fekete Éva zongorán, Siposs Jenő gitáron; vezényelt Grassl Ferdinánd és Stirber Lajos. Majd a három jókais csapat: kicsinyek, nagyok, GAUDIUM közösen énekelték el „himnuszukat” – egy indián népdalkánont alkalmazott szöveggel, Pfeiferlik Annamária vezényletével.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk. Szebb, ha ketten összedalolnak, aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ.” A műsorvezető, az idézett kodályi gondolatok szellemében kérte színpadra a hangverseny összes szereplőjét, a koncert zárószámához: ifj. Somorjai József–Kalmusz Péter: Üzenet a kék bolygónak című békességóhajtását, a hangszeres kamaraegyüttes közreműködésével az Egyesített karok a közönséggel együtt énekelték, Juhász Mónika vezényletével.

A rendezvény lezajlását követően nagy lett „az én szívemnek ő gyönyörűsége”, hiszen a pápai gyerekek kérdésemre: „hogy érzitek magatokat Révkomáromban?”, így válaszoltak: nagyon jól; egyébként mi, ha együtt lehetünk a kórusban, mindig és mindenhol jól érezzük magunkat”!

  • a 620 nézőt befogadó színházterem csaknem teltház lett, és a gyerekek fegyelmezetten hallgatták egymás előadását;
  • a fellépők láthatóan örömmel énekelték a karnagyuk által „testreszabott” műsorukat;
  • a rendezvény műsora kellőképpen gradált.

Újfent néhány megszívlelésre váró kodályi üzenet” ötlött fel bennem. „Leghálásabb tárgy a karének, mert legjobban fizet a ráfordított fáradságért (…). Nem kell hozzá más, mint néhány énektanár, aki déli harangszókor nem dobja vissza a maltert a vakolóládába, akinek lelki szükséglete az a kis munkatöbblet, amire hivatala nem kötelezi, d ami éppen a hivatalos munka ízét, értelmét adja meg. Szerencsére vannak ilyenek.”

A XXI. VOX HUMANA hangversenyen mindenki láthatta: szerencsére ma is vannak ilyenek. Köszönet érte!

1937-ben, egy előadás után, melynek szereplői tisztán iskolai kórusok voltak, Kodály Zoltán a következőket mondta: „… kérek mindenkit, amennyiben a mai előadás után úgy találja, hogy érdemes az iskolás gyermeket énekre tanítani, hogy a maga hatáskörében ezt a törekvést pártolja és előmozdítsa.”

„Engedjék, hogy gyermekeink, unokáink többet kapjanak az örömből, az élet szépségét jobban érezzék, mint éreztük mi.”

Ma sem kérünk mást! Szent meggyőződésem, ha a szülők, nagyszülők megszívlelik a hangverseny műsorlapján hozzájuk intézett üzenetet-kérést; „Engedjék, küldjék a gyerekeket az énekkarokba”; továbbra is lesznek tisztességes énektanárok, „akik déli harangszókor nem dobják vissza a maltert a vakolóládába”.

A hangverseny közönsége

A fellépőknek gratulálunk! Komárom város polgármesterének Keszegh Béla úrnak köszönjük, hogy jelenlétével ezt a rendezvényünket is megtisztelte. A GAUDIUM Polgári Társulás, mind az Egressy Béni VMK – élen igazgatójával, Lakatos Róberttel –, mind a Jókai Mór Alapiskola – élén Mátyás Katalin igazgatónővel – dolgozóinak tisztelettel köszöni készséges együttmunkálkodásukat.

Stirber Lajos

A Jókai Mór AI ny. pedagógusa

Fényképek:

  1. A XXI. Vox Humana pápai vendégei
  2. Az egyesített kórust Juhász Mónika vezényli
  3. A hangverseny közönsége

Fotók: Krüger Viktor

hirdetés
Previous articleSaláta Kornél visszavonul, búcsúzik a Komáromi Városi Stadion is
Next articleHungarikum vetélkedő: feledi és komáromi csapat a díjazottak között