HAZA BELFÖLD Gubík László a Via Nova ICS újraválasztott elnöke

Gubík László a Via Nova ICS újraválasztott elnöke

788
hirdetés

44256 Rimaszombatban tartotta a Via Nova ICS tisztújító kongresszusát, melyet többek közt megtisztelt jelenlétével Bauer Edit EP-képviselő és Berényi József MKP-elnök is. A régi-új elnök Gubík László lett.

A Via Nova ICS kétévente tart tisztújító kongresszust, legutóbb 2011 évvégén gyűltek össze. Az idei kongresszus rimaszombati helyszíne nem véletlen, hiszen Gömör kiemelkedik a Via Nova kétéves tevékenységében, tag- és szervezetek számát illetően, így ezzel tisztelegtek az elvégzett munka előtt.
Cziprusz Zoltán, a kongresszus levezető elnöke ezért is nagy örömmel köszöntötte Rimaszombat történelmi épületében, az egykori Vármegyeházában a Via Nova ICS tisztújító kongresszusát, melyet szintén történelmi jelentőségűnek nevezett.
A vendégek között üdvözölte többek közt Bauer Edit európai parlamenti képviselőt (MKP), Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának országos elnökét, Rigó Lászlót, Rimaszombat Város alpolgármesterét, az MKP járási elnökségének tagját, Csirmaz Miklóst, az MKP Rimaszombati Alapszervezetének elnökét.
Külön köszöntötték Juhász Pétert, a Via Nova ICS Besztercebánya megyei képviselőjét, Halász Attilát, a Via Nova Baráti Körök rimaszombati alelnökét, Horony Ákost, a Via Nova ICS EP-választások képviselőjelöltjét.
A magyarországi vendégek között megjelentek az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség (IKSZ) Nemzetpolitikai Kabinetjének tagjai, Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője, aki elmondta, hogy a Fidelitas számára a Via Nova ICS kiemelt partner. „Az MKP és a felvidéki magyarság büszke lehet ezekre a fiatalokra” – jegyzte meg.
A szlovák ODM – Občiansko Demokratická Mládež gyűjtőszervezet képviseletében Antal György volt jelen.
A kongresszuson megjelent vendégek közül elsőként Berényi József, az MKP elnöke kapott szót, s bevezetőjében elmondta, hogy a párt és az ICS együttműködése nagyon jó és egyre több eredményt hoz.
Berényi József hangsúlyozta: örvendetes, hogy a Via Nova befolyása nőtt nemcsak a párton belül, hanem a megyei testületekben is 44256 1az MKP-nak köszönhetően. Kiemelte Vágsellyét, Galántát és Rimaszombatot, példaként állítva, hogy közösen tud a két szervezet építkezni és eredményeket elérni.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ifjúsági csoport is figyeljen oda, hogy a szélsőjobb oldal, ahogy az MKP-nak, úgy a Via Novának se legyen partner se Szlovákiában se Magyarországon. „Hiba hangzik jól és elfogadhatónak a programja a szélsőjobb oldalnak, s hiába mondanak ki tabutémákat, ha határokon belül a pártpolitikája kisebbségellenes, akkor nem lehet hiteles a határon túli politikája sem” – magyarázta Berényi. Példaként felhozta, hogy nem hiteles az, aki Magyarországon a parlamentben feláll, s azt mondja, hogy listázzák a kettős állampolgárokat, ugyanakkor számon kéri Szlovákián, hogy miért nem teszi lehetővé a kettős állampolgárságot.
Kitért az országos politikára is. Utalt a köztársaságielnök-választásra, nyilvánosan is tájékoztatta az ICS közgyűlését, hogyan írja át a politikai színteret a közelgő választás. Köszönetet mondott az ICS-nek a megyei választásokkor és a Bárdos Gyulát támogató aláírások gyűjtésekor kifejtett munkáért. Hozzátette: Bárdos Gyula jelöltetésének fogadtatása nagyon pozitív, s arra kérte az ifjúsági csoportot, hogy ők is népszerűsítsék azt a gondolatot, hogy igenis indulhatunk, s nyerhetünk magyarként is a választásokon.
Úgy fogalmazott, hogy az ICS folyatassa a „billenytűharcot”, hogy legyenek sikeresek a államfői-, az EP-, és az önkormányzati választások.
Berényi József biztosította a Via Nova ICS jelöltjeit, hogy elnöki támogatását mindig maguk mögött tudhatják. „A jövő érdekében cselekszünk, s a jövő az ti vagytok” – mondta.
Portálunknak elmondta, hogy a Via Nova működése azért fontos, mert az élő példája annak, hogy a fiatalok szeretik a szervezeti, közösségi munkát.
„Össze tudnak jönni, kialakítanak egy cselekvési programot, s utána mögé is állnak, s megpróbálják megvalósítani. Az elmúlt időszakban az MKP szemszögéből is több területen bizonyítottak, vannak sikeres Via Nova jelöltek megyei szinten. Egy ilyen ifjúsági csoportnak az a hátránya, hogy bizonyos év után, már nem lehet aktív tagja, hiszen kilép a fiatalok köréből, de ha meg tudják oldani, hogy mindig fiatalabbak jöjjenek közéjük, akkor egy nagyon ütőképes csapat előtt állunk” – nyilatkozta Berényi.

Bauer Edit EP-képviselő sűrű programja, s fárasztó hete után – több igényes konferencián vett részt, s mondott beszédet – is időt 44256 2szakított arra, hogy részt vegyen a Via Nova ICS tisztújító kongresszusán. Ez önmagában üzenet értékű. Kérésünkre, az ICS számára konkrét üzenet is megfogalmazott: „Készüljenek a jövőre, s vegyék át azt a feladatot, amely az ő felelősségük a saját generációjukért, az utánuk jövőkért, de ugyanúgy az előttük járókért is. Azt a potenciált, ami bennük van, azt egyre inkább ki kell használni a közéletben is. Nem kell, hogy mindnyájukból politikus legyen, de a közéletben hangsúlyosabban kell megjelenniük” – fogalmazott Bauer.
Bauer Edit felszólalásában megjegyezte, hogy hiányolja a hölgytagok jelenlétét, s arra biztatta az ICS, hogy a női politikusokat is neveljék maguk közül, s a lányok is vállaljanak közéleti szerepet, mert mint fogalmazott másként látják a világot, s ugyanazokat az élethelyzeteket másként élik meg.
Hangsúlyozta ugyanakkor a generációk közti munkamegosztást és az együttműködést. Van, amikor fontos a tapasztalat, s van, amikor az élet úgy hozza, hogy a „billentyűk harcára” helyeződik a hangsúly, s ezt az ifjú korosztály nyilván jobban csinálja.
Kiemelte, a társadalom fejlődéséért nem szabad, hogy egy generáció vállalja a felelősséget. A köztársaságielnök-választás kapcsán elmondta, hogy politikai pályafutása során gyakran volt az önkontrollnak a tanúja, az MKP-n belül is, hogy ezt úgy se érhetjük el, fölösleges bele energiát fektetetni. „Ennek az volt az eredménye, hogy eleve másodrangú állampolgár szerepébe installáltuk magunkat. S ez egy alapvető hiba volt” – mondta, s arra kérte az ICS-t, hogy ebbe a hibába sose essenek bele.
Kitért a másik két választásra is. Hangsúlyozta az EP-választást, annál is inkább, hogy a legutóbbin Szlovákia a 19%-os részvétellel kivívta magának az elsőséget a lista aljáról. Az MKP ilyen alacsony részvétel mellett 11%-ot, jobb eredményt ért el, mint pl. a KDH. S ez nem megismételhetetlen, ezért idén is érdemes mozgósítani – mondta
Bauer úgy véli, hogy ezt a számot az idei választásokon is el lehet érni. Nagyon fontosnak nevezte az európai képviseletet, különös tekintettel, amikor Szlovákiában a jogorvoslat eszközei kifogynak, s van arra lehetőség, hogy Brüsszelben érvényesítsék a jogot egy-egy fontos kisebbségi kérdésben. Portálunknak nyilatkozva hozzátette ugyan, hogy az EP-ben végzett munka már politikai előéletet, azaz tapasztalatot igényel. Ugyanakkor megemlítette, hogy a legutóbbi EP-választásokon is majd egyharmad fiatal kapott mandátumot.
Hiányolja, s szeretné, ha az ICS-ben kialakulna egy műhelymunka, amelybe nem szükségszerűen minden tagjának kellene részt venni.
Bauer Edit úgy gondolja, hogy felnőtt egy olyan fiatal értelmiségi generáció, amelyiknek helye van a politikában, s amelyik mindenképpen le tudná tenni az asztalra azt az elképzelést, ahogyan ők látják a problémákra a megoldást.

A hazai, gömöri felszólalók közül elsőként Rigó László, Rimaszombat Város MKP-s alpolgármestere köszöntötte a kongresszust. Külön kiemelte, hogy a pulpitusról most magyar nyelven szólhat, hiszen ez az tanácsterem a városi képviselő-testület csatározásainak a színhelye is, ahol a kollégáik nem mindig toleránsak velük szemben.
Szintén köszöntet mondott az ICS-nek a választásokkor az MKP részére nyújtott segítségéért. „Úgy gondolom, ha eddig éreztük a támogatásotokat, akkor eljön majd annak az ideje, hogy mindent elkövetünk azért, hogy olyan posztokra, s olyan politikai helyre juthassatok, ahol majd érdemben tudjátok képviselni a felvidéki magyar közösséget” – fogalmazott Rigó, s ehhez kívánt minden ICS-nek kitartást.
Juhász Péter megköszönte a megyei választásokkor beléfektetet bizalmat, hiszen a Via Nova ICS felkérését elfogadva indult el megyei 44256 3képviselőjelöltenk. Felidézte, hogy ez a mostani legelmaradottabb gömöri régió a történelmi Magyarország második legfejlettebb része volt. Úgy fogalmazott: „ha ide sikerült lesüllyedni, akkor innen sikerül majd fel is állni. Ennek az egyedüli útja, ha a fiatalok, akik nem közömbösek a jövő iránt, belevetik magukat ebbe a nem egyszerű feladatba, s mindenki a maga lehetőségei szerint megpróbál a közösség érdekében értéket termelni”.
Hozzátette: ez nem egyszerű feladat, de nem is lehetetlen, hogy olyan jövőt teremtsenek, amely minőségileg sokkal jobb életet teremt. „Ehhez kell, hogy felmerjük vállalni a magyarságunk, hogy merjünk magyarul élni, gondolkodni, beszélni. Kérjük ki magunknak, a ‘na Slovensku, po slovensky’ módjára próbálnak meg bennünket helyreutasítani. Legyünk olyan emberek, akik visszanyúlva az ősi hun-magyar-szkíta értékeinkhez egy új Felvidéket, egy új magyar közösséget, egy új Európát képesek teremteni” – fogalmazott Juhász Péter.
Halász Attila, a rimaszombati Via Nova ICS baráti köreinek a képviseletében szólt. Elmondta, hogy a jövőben kulturális és sport rendezvényeket szerveznek, ahová a gyermekeiket is bekapcsolva biztosítják az utánpótlást. Kiemelte, hogy eddig legnagyobb eredményük alapító tagjuk, Juhász Péter remek szereplése a megyei választásokon Besztercebánya megyében az első helyen végzett. Juhász Péter portálunknak elmondta, hogy egy fontos találkozónak voltak a részesei. „Egy teljesen új generáció egy új nézettel lép a mindennapi élet mellett a politika porondjára is. Annak a népnek nincs mitől félnie, amely képes megújulni, s képes új arcokat állítani azokba a posztokba, ahol a sorsunk eldől. Ezért is tartom fontosnak, hogy ennyi fiatal és ennyi tehetséges ember jelent ma itt meg. Én magam is nyitottabb vagyok e generáció felé” – nyilatkozta.
Mint hozzátette, úgy gondolja, hogy a fiatalság némileg ki van húzódva ebből a közösségből, mert a megélhetéssel, munkahelykereséssel van elfoglalva. „Nekem megadatott, hogy itthon tudom tenni a dolgom. S ezt próbálom hangoztatni, hogy teremtsünk olyan lehetőséget, amelyek lehetővé teszik, még akkor is, ha a megye ebben relatíve korlátozott, hogy a fiatalok itthon maradjanak, itthon tudjanak érvényesülni, itthon tudjanak családot vállalni, közösséget építeni” – mondta a Felvidék.ma-nak Juhász Péter.

Juhász Péter sikerét Gubík László, a Via Nova ICS elnöke beszámolójában is kiemelte, s politikai sikerként könyvelte el. Kiemelte továbbá Samu István sikeres szereplését is, aki Via Nova színeiben az MKP Országos Elnökségének tagja lett.
Gubík László hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy a Via Nova ICS jogilag függetlenedett, az MKP-val a viszonya erősödött. Ezt 44256 4igazolja a Martosi Szabadegyetem is.
„A szabadegyetemmel ráerősítettünk arra az arculatra, amelyet megtestesítünk. Remélem, hogy idén is a felvidéki magyar közösség nagy nyári otthonává, rendezvényévé válik” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak az újraválasztott elnök.
Portálunknak elmondta, hogy az irány adott, s szakmailag is ráerősítenek a programokra. Ehhez hozzátette, hogy két ernyőszervezetnek, így a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának és a Szövetség a Közös Célokért társulásnak is tagja a Via Nova, s így belekapcsolódnak a szakmai projektekbe.
Kiemelte, hogy az ICS tagok bekapcsolódnak az MKP által készített autonómia-tervezet előkészítésébe, valamint a Baross Gábor Tervben is visszaköszön majd a fiatal gazdasági szakemberek véleménye és munkája. S ha már szakembereket említ, akkor megjegyezte, hogy jogászként, Horony Ákost sem véletlenül javasolta a Via Nova az EP-listára. „Az ő vezetésével egy kétnyelvűséget még inkább népszerűsítő, mozgalmi jelleget is erősítő, s a jogkövető magatartásra buzdító tevékenységet szeretnénk majd kifejteni” – vázolt a jövőbeni elképzeléseket Gubík László.

Gubík László, a Via Nova ICS elnökének évértékelőjét követően az országos etikai és ellenőrző bizottság elnökének beszámolója következett. A kongresszus a továbbiakban zárt ajtók mögött tanácskozott.
Megválasztották a Via Nova Ics új elnökét, az országos elnökséget, s országos etikai és ellenőrző bizottság tagjait. A tisztújításban követték a regionális és szakmai elveket, de bővítették az elnökségét. A Gubík László elnök mellett választottak általános elnökhelyettest Varga Tibor személyében (Kaposkelecsény), stratégiai-szervezetért felelős alelnököt Cziprusz Zoltán személyében (Rimaszombat), pénzügyekért felelős alelnököt Mészáros Attila (Ipolyság) személyében. A szórványstratégiáért is külön elnökségi tag felel majd Pócsik József (Nyitracsehi) személyében. Képviseletet kaptak az elnökségben a régiók is. Bodrogköz-Ungvidék: Ilkó Zoltán, Bódvavölgye-Kassa: Iván Tamás, Gömör-Nógrád: Susányi Mária, Ipoly-ment és Garam-mente: Kovács Péter, Zoboralja-Nyitra mente: Bese László, Mátyusföld-Csallóköz: Iván Péter.
„Annyira szerteágazóvá vált a munka az elmúlt két évben, hogy megszaporodtak a feladatok, s egyre több az aktív ember is” – nyilatkozta portálunknak Gubík László.
Sor került a Via Nova alapszabályának módosítására, a Via Nova éves programjának ismertetésére.
A kongresszus egyik fontos programpontja volt az MKP-val kötendő együttműködési megállapodás szövegének megvitatása és elfogadása. A konkrét szerződést majd a Via Nova és az MKP küldöttei kötik meg, melyet majd az ICS Országos Tanács erősít majd meg.
Berényi József e kapcsán a Felvidék.ma-nak elmondta, ez jó, hogy a Via Nova ICS szeretné lefektetni az ún. játékszabályokat az MKP irányába, így tudják, hogy mik az elvárások. „Ezt mi is véleményezni fogjuk, elmondjuk majd, hogy mi az, amit mi várunk el, mi az amit teljesíteni tudunk, s esetleg mi az, amit nem” – tette hozzá Berényi József.44256 5

A kongresszus egy politikai nyilatkozat elfogadásával ért véget, amelyben közösségünk aktuális kérdéseire is reagáltak. Így kifejezték támogatásukat az első szlovákiai magyar köztársaságielnök-jelölt indítása kapcsán. S támogatták azt a kezdeményezést, hogy a választás napján, március 15-én lakhelyeiken minél többen kitűzzék a piros-fehér-zöld lobogót.
Üdvözölték az EP-választási listán megjelenő két Via Nova ICS jelöltet Horony Ákos és Ilko Zoltán személyében.
Kifejezték elégedetlenségüket az Alkotmánybíróság kettős állampolgárság ügyének elnapolása terén. Tiltakozásuknak adtak hangot a belügyminisztérium azon diszkriminatív eljárását illetően, mely idegen nyelven megengedi a civil szervezetek bejegyzését, csak magyarul nem.
A Via Nova ICS szolidaritást vállalt a kárpátaljai magyarokkal, s reményüknek adtak hangot, hogy az ukrajnai válság a magyar közösséget elkerüli, s a javukra rendeződik a helyzet.

A kongresszus után jó kedvvel és derűvel tértek vissza Rimakokavára, ahol megünneplik a felvidéki magyar fiatalságot. Ugyanis itt tartja a Via Nova idei első vezetőképzőjét. A Rimaszombat közelében fekvő Rimakokován, a Kokava-Línia üdülőközpontban megrendezett eseményen a kongresszusi küldöttek mellett a szervezet további tagjai és szimpatizánsai is részt vesznek. Lesz ifjúságpolitikai kerekasztal, szakmai előadás, csapatépítő est, valamint magyar táncház is. A közös hétvége vasárnap délben ér majd véget.

HE, Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleRóka fogta csuka?
Next articleUkrán válság – Gajdos István a magyar kormány közbenjárását kéri a nyelvtörvény ügyében