HAZA HÍR-MIX Gratulálunk a 30 éves gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontnak!

Gratulálunk a 30 éves gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontnak!

768
hirdetés

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte május 5-én a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont. A bensőséges ünnepség keretében Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye főpásztora celebrált hálaadó szentmisét a Nagyboldogasszony Plébániatemplomban. Az ünnepi köszöntők, valamint a  jelenlegi és volt diákok lélekemelő műsora után az esemény a jelentős magyarországi kormánytámogatással korábban felújított iskolaépületben folytatódott.

A rendezvény elején Tóth Árpád, a jubiláns intézmény igazgatója köszöntötte a főcelebránst, valamint Mons. Kiss Róbert kanonokot, a nagyszombati érsekség magyar ajkú híveinek püspöki helynökét, az illetékes egyházi tanügyi hivatal igazgatóját, Ján Polákot, továbbá Gúta városvezetését és Harsányi Imre iskolaalapító ex-polgármestert. Ugyancsak üdvözölte Nagy Péter János helyi atyát, valamint az ünnepségre meghívott korábbi iskolaigazgatókat (Takács Zsuzsannát, Juhász Istvánt, Baráth Lászlót, Priskin Zoltánt és Decsi Katalint, akik egy kivételével jelen voltak), az intézmény volt lelkipásztorait, hajdani és jelenlegi alkalmazottait, illetve diákjait, s nem utolsó sorban a megjelent közéleti, politikai, egyházi tisztségviselőket és az oktatási intézmények, társadalmi szervezetek képviselőit.

 „Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes” – idézte Wass Albert sorait, hozzátéve: mindannyiunk dolga ez a hídépítés. Majd arra a kérdésre kereste a választ, hogy meddig ível visszafelé ez a gondolati építmény, melynek az egyik hídfője a múlt egyik állomása, a másik „lába” pedig az itt és most. „Igen, fel kell építeni a hidat. És közben, rajta járva álljunk meg egy-egy pillérnél, mely segít a tisztánlátásban, utat mutat, s további erőt és hitet ad!” – fogalmazott az iskolaigazgató.

Majd visszatekintett a 30 éve lerakott hídfőig: az egyházi iskolájuk alapításáig. Ahogy elmondta: az 1989-es bársonyos forradalom után, Szlovákiában lehetőség nyílt egyházi iskolák alapítására. Ezt felismerve született meg a gondolat, hogy Gútának is lehetne ismét egyházi iskolája, hiszen ott egykor Katolikus Fiúiskola és Katolikus Leányiskola is működött.  „Ezt a hagyományt követve, a Pozsony-Nagyszombati Érseki Hivatal jóváhagyta Gúta városának iskolaalapítási javaslatát. Személyesen Harsányi Imre, akkori polgármester és Takács Zsuzsanna, a gimnázium első igazgatónője kezdeményezték a gimnázium alapítását. Az iskolaalapítók példaértékű bátorságának és méltó kiállásának köszönhető az iskola létrejötte” — hangsúlyozta.

Megtudtuk: 1992. szeptember 1-jén megnyitotta kapuját Gúta 8 éves egyházi gimnáziuma, amely az újonnan alakuló magyar tannyelvű, szlovákiai egyházi gimnáziumok közül elsőként kezdte meg működését. „Ez hatalmas fordulópont volt a város életében, hiszen általa sikerült letenni az alapjait egy majdani hitbeli, magyarságában tudatos közösségnek, mely által szélesedhet a város kulturális és tudományos élete, s a helyi hagyományok megőrzésében és továbbadásában is fontos szerepet kívánt vállalni az intézmény. Ezen a történelmi napon Berkes Imre akkori iskolaesperes felszentelte az új iskolát, és Nagyboldogasszonynak, a magyarok királynéjának oltalmába ajánlotta” – idézte fel a történteket.

Az iskola alapításakor azt a nemes célt tűzték ki maguk elé, hogy  tudást és hitet adjanak a rájuk bízottaknak, továbbá bölcsességre, a maradandó emberi értékek és a hagyományok tiszteletére neveljék őket, valamint a keresztény értékek megismertetésével, megélésével és személyes példaadással tovább adják a Krisztustól kapott szeretetet. Ezt tükrözi a választott mottójuk is: „Növekedni akarok bölcsességben, korban  és kedvességben, Isten és emberek előtt“.

Azután ezen intézmény 2010-ben megnyitotta az alapiskoláját, két évvel később az óvodáját, majd 2014-ben a három egység összeolvadt, és megalakult a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, amelynek a diáklétszáma is egyre növekedett.

„Kinőttük az egykori, régi iskolaépületünk falait, s a Magyar Kormány segítségével megvalósulhatott iskolaépületünk teljeskörű felújítása és korszerűsítése. A támogatásnak köszönhetően nemcsak az épület újult meg látványosan, hanem – azt gondolom -, hogy lelkünkben-szívünkben is folyt egy építkezés. Az elhúzódó fejlesztés és számos egyéb akadály ellenére közösségünk jelentősen megerősödött, még összetartóbbá vált. Ezekben a falakban sok-sok imádság van,  rengeteg munka, küzdés és kitartás. Ugyanakkor bennük van azok szeretete is, akik kiállnak intézményünk mellett és hiszik, hogy az egyházi oktatásnak létjogosultsága van városunkban“ – hangzott el Tóth Árpád beszédében.

Hálás köszönetét fejezte ki az intézmény fenntartójának, a Nagyszombati Főegyházmegyének, elsősorban Orosch érsek úrnak, mivel kezdettől fogva az anyagi és szakmai támogatáson túl imákkal is segíti az iskola működését. Megajándékozta őt az iskolájuk és a helyi templom patrónája, a Boldogságos Szűz Mária szobráva, Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész alkotásával és a diákjaik szép munkájával. Majd az iskolájuk egykori esperesének, Kiss Róbert helynöknek és Ján Polák igazgató úrnak is hasonló ajándékkal kedveskedtek.

Természetesen, az iskola egykori lelki vezetői, igazgatói, tanárai fáradhatatlan munkájáért, valamint a mindenkori szülői, városvezetői és önkormányzat segítségért is köszönetet mondott. Az előző iskolaigazgatókat az erőfeszítésükért és áldozatos munkájukért emlékplakettel jutalmazták. Harsányi Imre iskolaalapító polgármestert, aki továbbra is erkölcsi-anyagi támogatást nyújt az iskolákuknak, pedig Szkukálek Lajos festőművész Nagyboldogasszony Plébániatemplomot ábrázoló festményével lepték meg.

„Ma már elmondhatjuk, hogy iskolánk Gúta városának és az egyházmegyének is az egyik színvonalas, biztos lábakon álló nevelési-oktatási intézménye. Kérek mindenkit, hogy foglalja imáiba iskolánkat! Ezzel is erősítve, hogy továbbra is igazi keresztény-katolikus pedagógia valósulhasson meg intézményünk falai között, hogy egy olyan közösség arcát mutassuk, amely megpróbál összhangot teremteni a hit, a műveltség és az élet között! Isten áldása kísérje a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontot!“ – zárult a magvas igazgatói gondolatsor, amit Halász Béla polgármester beszéde követett.

A kerek évfordulóhoz méltó kultúrműsorban az óvodások, az iskolai kórus tagjai és volt diákjaik egyházi énekekkel, versekkel kedveskedtek a jelenlevőknek, akik a Pápai himnusz és nemzeti imánk elhangzása után átvonultak a mutatós iskolaépülethez. Az újabb helyszínen felcsendült egy népdal és az iskola régebbi himnusza, illetve bemutatót tartott a gyermek néptánccsoport. Valamennyi résztvevő az iskolai programokat felidéző naptárat és más apróságokat kapott emlékbe. Harsányi Imre pohárköszöntője és az érseki asztali áldás után ünnepi fogadáson vehettek részt, a szomszédos teremben pedig megnézhették azt a kisfilmet, amely az eltelt három évtizedük legjelentősebb eseményeit, riportjait foglalta össze.

Nagy-Miskó Ildikó, dunataj.sk

hirdetés
Previous articleTovábbra is Varga Pétert szeretnék a karvai szakközépiskola élén látni…
Next articleÉrdemes megszerezni a Dunamente termékvédjegyet, ami előnyökkel is jár