HAZA HÍR-MIX Generációk nagytalálkozója a komáromi Selye János Gimnáziumban

Generációk nagytalálkozója a komáromi Selye János Gimnáziumban

2544
hirdetés

A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága június 3-án, szombaton tartotta a Komáromi Bencés Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és a Pedagógiai Iskola volt diákjai, valamint huzamosabb ideig itt tanító tanárai számára a XIII. Nagytalálkozót. A rendezvény főszervezői Langschadl István mérnök, a Baráti Kör elnöke, Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója és Stirber Lajos karnagy, nyugalmazott tanár voltak.

A nagytalálkozó egyre több egykori diákot vonz iskolánkba. A résztvevők már egy órával a kezdés előtt elkezdtek gyülekezni a folyosókon, osztálytermekben. Az ünnepség 10 órakor vette kezdetét, amikor Farkasné dr. Bartakovics Adrianna, a rendezvény háziasszonya üdvözölte a megjelenteket. Ezután a Selye János Gimnázium diákjai műsora következett Elindultam szép hazámból címmel, majd Langschadl István mérnök, a Baráti Kör elnöke és Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium köszöntötte a megjelent több mint 200 résztvevőt. Idén sem maradt el a már hagyományos áldás: Nagy Zsolt, komáromi református lelkész áldotta meg az egybegyűlteket.

A nagytalálkozó fő programpontja a matúraemléklapok átadása volt.

Rubinmatúra emléklapot kaptak a Bencés Gimnáziumban 1942-ben – hetvenöt évvel ezelőtt – érettségizett tanulók, akik nevében dr. Pákh Tibor vette át az okleveleket.

Gránitmatúra emléklapot kapott a Bencés Gimnáziumba 1944-ig járt, majd 1947-ben – hetven évvel ezelőtt – más gimnáziumban érettségizett Bakonyi István.

Vasmatúra emléklapot kaptak az 1952-ben – 65 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály: Benkő Ede, Dávid László, Galambos Lídia, Kálmán Zsuzsa, Király Béla, Kulacs Gertrúd, Lelkes Ilona, Orémusz Endre, Simon László, Szépe Erzsébet, Varga László, Takács András;

B osztály: Csurgó Dezső, Kurucz Gizella, Molnár Mária, Niszler György, Szemes Endre, Székely István és Szuri Erzsébet.

Gyémántmatúra emléklapot kaptak az 1957-ben – 60 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály: Árgyusi Mária, Botka Katalin, Bucsek Edit, Czirók Erzsébet, Csörgei Ilona, Dékány Margit, Elek Zsuzsanna, Eöllős Márta, Farkas Márta, Fekete Izabella, Horony Jozefína, Jánosy Éva, Juhász Teréz, Kalmár Izabella, Lajos Katalin, Markovics Mária, Molnár Anna, Puzsér Edit, Szabó Erzsébet, Szántó Margit, Szideridu Anasztázia, Takács Zsuzsanna, Tóth Erzsébet, Zámbó Aranka;

B osztály: Bastrnák Tibor, Bulajcsik András, Czilling Miklós, Horváth István, Hölgye Zoltán, Ivanics Viktor, Iván Imre, Kinczer József, Molnár Adolf, Németh Pál és Szabó György

Gyémántmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Iskola 1957-ban érettségizett tanulói is: Ambrus Rozália, Ágh Erzsébet, Bojtos Éva, Bukor Magdolna, Csicsai Zsuzsanna, Csomor Gabriella, Dulay Ilona, Fábik Mária, Forgács Erzsébet, Fónad Lujza, Gáspár Ilona, Hegedűs Irén, Hegedűs Valéria, Hrubják Adél, Imre Ilona, Jankulár Ilona, Kaszás Ilona, Máté Mária, Mészáros Jolán, Morvay Katalin, Németh Margit, Orbán Mária, Pollák Piroska, Puskár Éva, Rajj Magdolna, Rózsa Piroska, Sidó Katalin, Sulek Mária, Tarkányi Klára, Tóth Izabella , Tóth Lenke, Vámos Piroska, Vizi Etel és Zirkelbach Zsuzsanna.

Aranymatúra emléklapot kaptak az 1967-ben – 50 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály: Adamec Mária, Bajkay Etel, Budai László, Buday Katalin, Döme Imre, Hollósi Erzsébet, Kerekes Zoltán, Kinczer Jiřina, Kocsis Éva, Kuszala Katalin, Laky László, Lengyel Júlia, Nátek István, Pastyřík Sarolta, Podbehly Erzsébet, Szolik Ilona, Takács Éva, Tóth László, Vrábel Sándor;

B osztály: Alföldi Károly, Bese Gizella, Bures Éva, Goda Zsuzsanna, Gyurcsis Imre, Kalácska József, Komlóssy Judit, Koncz Ilona, Kürthy Erzsébet, Lengyel Eduárd, Marosi Mária, Matusek Erzsébet, Matyus Éva, Molnár Sándor, Nagy Jenő, Nagy Mária, Saláth János, Siposs Jenő, Skulecz Zsuzsa, Szabó Irén, Szenczi Jenő, Vajlik Imre, Varga Vince, Weiller Imre, Zachar László, Zsemlye Károly;

C osztály: Beke Mária, Bese Amália, Bóna Jolán, Botka Irén, Dombi Zsuzsanna, Dombóváry Márta, Csütörtöky Mária, Fördős Gabriella, Galambos Edit, Görföl Mária, Holló Erzsébet, Jankovics Anna, Kiss Erzsébet, Kovács Anna, Kürthy Edit, Molnár Gizella, Mórocz Erzsébet, Nagy Erzsébet, Ollé Anna, Papp Katalin, Petrás Márta, Rácz Edit, Sándor Terézia, Szlatky Szerén, Szénássy Zsuzsanna, Szekeres Katalin, Takács Irén, Töltéssy Ilona, Varga Mária és Vendégh Ilona.

A matúraemléklapokat Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója, Langschadl István mérnök, az öregdiákok elnöke, Oláhné Domonkos Ilona és Konczer Veronika tanárnők adták át. A nagytalálkozó hagyományos programpontja az oklevelesek „üzenete”. Minden évfolyam egy-egy képviselője szólt a megjelentekhez – visszaemlékezve diákéveikre, tanáraikra, itt töltött éveikre.

Idén először az ifjabb öregdiák-nemzedék is tiszteletét tette: az „ezüstmatúrások” – a huszonöt évvel ezelőtt érettségizettek – egy magyar zászlót ajándékoztak az iskolának.

A nagytalálkozó a délelőtti ünnepséggel azonban nem ért véget. Délután különböző érettségi találkozók zajlottak az osztályokban, és idén – három év után – újra sikerült a Baráti Kör rendezvényét összekötni az ifjabb öregdiákokéval: a Generációk találkozója színes sportlehetőségekkel várta a nálunk érettségizetteket.

A nagytalálkozóról fényképes beszámolót olvashatnak a Komárom Öregdiák hírlevél 51. számában, amely június végén jelenik meg, és az iskola titkárságán térítésmentesen átvehető.

Fehér Erzsébet

hirdetés
Previous article2017.jún 3-4. Kiskunlacháza gyorsulási verseny!
Next articleA szakemberképzés magyarországi támogatása