HAZA RÉGIÓ Fontos Nyitra megyei és komáromi témákról tájékoztattak a Szövetség politikusai

Fontos Nyitra megyei és komáromi témákról tájékoztattak a Szövetség politikusai

389
hirdetés

Vendégként Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke is részt vett a Szövetség párt két megyei és komáromi önkormányzati képviselője, Andruskó Imre és Orosz Örs június 28-i közös sajtótájékoztatóján, amelyen a megyei plénum június 26-i, 4. rendes ülésének legfontosabb döntéseiről és a városi képviselő-testületnek benyújtandó indítványokról számoltak be.

Andruskó Imre, Csenger Tibor és Orosz Örs

Orosz Örs bevezetője után átadta a szót a megyei alispánnak, aki a média képviselőivel tudatta, hogy a megyei tartalékalapban levő 11,1 millió euróból mintegy 2 milliót fejlesztésekre használhatnak fel a hétfői ülésen elfogadott költségvetés-módosítás kapcsán.

Ekképp lehetőség nyílik a korábban elkezdett beruházások folytatására, melyek közül megemlítette a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola épülete északi oldalának 250 ezer euróból történő szigetelését, továbbá a Selye János Gimnázium kerítésének 27 ezer és az udvari járdái 98 ezer euróból való felújítását, valamint az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola B pavilonjának 105 ezer euróból megvalósuló korszerűsítését. 

Utána Andruskó Imre képviselő olyan lépéseket említett, amelyek összekötik  a megyei és városi szintű döntéseket. Például a több mint 800 ezer euró összértékű telekcsere-akciót, amely során egyes megyei és városi tulajdonban levő telkek cserélnek gazdát, ekképp átláthatóbbá téve a tulajdonjogi viszonyokat, és megkönnyítve a kórházi fejlesztéseket szolgáló uniós pályázatokon való részvételt.

Arról is szólt, hogy az Agel Slovakia Rt-hálózathoz tartozó, helyi kórház saját forrásból 1,3 millió eurót kíván beruházni az intézményben megvalósuló fejlesztésekre. Cserébe Nyitra megye számára lehetővé tette, hogy bő egy évtizeden át ezen összeget leírhassa a 110 ezer eurós bérleti díjból. E témakörben harmadik fontos lépésként arról beszélt, hogy az Agel társaság támogatásért pályázik az országos felújítási tervben a meg nem valósult építkezések miatt megmaradt több száz millió euró bizonyos hányadára. Az igényelt 40 millió euróból a komáromi és a lévai kórházi pavilonokat szeretné felújítatni.

Majd Orosz Örs elárulta: Csütörtöky József, a megyei fenntartású Duna Menti Múzeum igazgatója egészségügyi okokból, szeptember végével kérte saját nyugdíjaztatását. Ezúton is megköszönte a posztjáról hamarosan távozó direktor több mint két évtizedes, eredményes intézményvezetői munkásságát. Elmondta: miután Becík megyefőnök aláírja az igazgatói pályázat kiírására vonatkozó határozatot, az felkerül Nyitra megye honlapjára, s várják a pályázatokat. Azok elbírálását majd a 7 szavazati joggal és 1 tanácskozási joggal rendelkező tagokból álló bizottság végzi, amelybe a Szövetséget a szavazati joggal bíró Becse Norbert és Orosz Örs, valamint a tanácskozási joggal bíró Bauer Ildikó képviseli. Az új igazgatónak komoly menedzseri feladatokat is el kell majd látnia, hiszen nyáron végre elkezdődhet a DMM évek óta süllyedő épületszárnyának a felújítása. Továbbá a Leányvár fejlesztése, az Európa Nostra-díjas római kori lapidárium hatékonyabb kihasználása és a Kultsár István-féle, értékes történelmi könyvtár újrakatalogizálása is várat magára.

Orosz örömmel nyugtázta, hogy a Szövetség-frakció által javasolt magyar egyéniségek közül Albert Sándor, a Selye János Egyetem alapító rektora két szlovák jeles személyiséggel együtt részesül majd Nyitra megye díjában.

A kiválasztásához ezúton is gratulálunk! További két örömhírként elhangzott, hogy végre teljesül az immár 33 éves Hídverő-mozgalom régi álma: holnap kerül sor a Dunaradvány-Zsitvatőt a túlparti Neszméllyel összekötő, interreges pályázati pénzből megvásárolt komp átadására, amely 3 személy számára új munkalehetőséget jelent, s az üzemeltetésébe majd besegít a megyei közútkezelő vállalat. Július 12-én pedig a helembai híd kollaudációja is lezárul.

A továbbiakban Csenger Tibortól megtudtuk, hogy a megyei egészségügyi bizottság javaslatára döntés született a nyitrai és az érsekújvári egészségügyi középiskola oktatási feltételeinek javításával kapcsolatban. Azok egyenként 56 000 eurós támogatást kapnak a digitális oktatás nívóemelése érdekében: szoftverhez, illetve 3D-s virtuális eszközökhöz jutnak az emberi test anatómiai felépítésének modernebb oktatása céljából. Továbbá az integrált beruházási csomagból vagy más forrásból támogatják ezen érsekújvári intézmény régi épületének új szárnnyal való bővítését és a nyitrai iskola épületének felújítását. Fontosnak tartják a megyei egészségügyi középiskolák színvonalának javítását, mert Szlovákiában mintegy 10 000 nővér és további egészségügyi alkalmazott hiányzik az egészségügyi rendszerből.

A régiófejlesztési ügynökségek (RRA) kapcsán elmondta, hogy azok száma a korábbi hét helyett a lévai ügynökség pár héttel ezelőtti létesítésével nyolcra nőtt.

„Nyitra megye azokat eddig évi 8 300 eurós éves támogatásban részesítette. Az egyik határozatunk értelmében az idén már valamennyi ügynökséget az ottani települések száma és a lakossági számarányuk alapján támogatja, így a korábbi támogatás a többszörösére nő.

„A másik határozatunk, ami már megyei hivatali szinten elő van készítve, arról szól, hogy a régiófejlesztési főosztály az egyes járásokban és Párkányban egy-egy kihelyezett irodát – támogató központot létesít, amelyek azt követően majd együttműködnek ezen ügynökségekkel.

E döntésük célja a sikeres pályázatok számának növelése a megyében. Ugyanis a kisebb önkormányzatoknak nincs pályázatíró szakemberük, ám az új központok főleg e téren majd nagy segítséget nyújthatnak nekik ” – magyarázta az alispán.

Orosz Örs további jó hírként közölte, hogy A rómaiak nyomában a Duna mentén elnevezésű, elfogadott átfogó tervezet keretében uniós forrásból jelentős anyagi támogatást nyújtanak majd az izsai Leányvár római kori katonai tábor fejlesztéséhez. A támogatás elnyerésének alapfeltétele volt az ottani tulajdonjogi viszonyok rendezése. A vonatkozó első interreges pályázati kiírásból 35 millió euró kerül majd szétosztásra.

A legfontosabb megyei testületi témák ecsetelése után Andruskó Imre megjegyezte: a holnapi komáromi önkormányzati ülésen majd javasolja, hogy Keszegh Béla polgármester számoljon be a Hamran István országos rendőrfőkapitánnyal a migráció kapcsán folytatott egyeztetéséről. Leszögezte:

„Bár Komárom e téren továbbra sincs veszélyben, de a migránsok nagy problémákat okoznak”.

Mint mondta: az egyik városi képviselő vulgáris nyelvhasználata miatt azt is indítványozni akarja, hogy a önkormányzat valamennyi tagja a közösségi médiában írásban és mindenütt szóban is kulturált kommunikációt folytasson…

Azt is megemlítette, hogy a polgármester idejekorán már a júniusi ülésen meg akarja szavaztatni a szemétdíj, valamint az ingatlan- és ebadó emelését, ami csak 2024. január 1-én lépne érvénybe. Például  az előbbi személyenként évi 32-ről 39 euróra nőne, ami cca 20 százalékos emelést jelentene, akárcsak az említett adófajták esetében. Ez a szemétdíj kapcsán a jelenlegi évi 1 millió 100 ezer eurós bevétel helyett bő 1 millió 300 ezer, az ingatlanadó kapcsán pedig a mostani 2 millió 77 ezer mellé további közel fél millió eurós bevételt jelentene a városkasszának. Kérdés, hogy a helyi lakosság a jelenlegi nehéz időszakban elbír-e még ekkora további terheket…

Nagy-Miskó Ildikó, ma7.sk

hirdetés
Previous articleÚj kompjárat köti össze Magyarországot és Szlovákiát
Next articleÓdor: 50 milliós uniós támogatás megy a roma járőrszolgálatok biztosítására