HAZA RÉGIÓ Félidőben:IZSA

Félidőben:IZSA

1117
hirdetés
Domin István mérnök, Izsa polgármestere bízik abban, hogy nem törik meg Izsa dinamikus fejlődése

A község területe már az újkőkorban lakott volt, amit az ásatások során a zselízi csoport és a lengyeli kultúra tárgyi emlékei igazoltak. A római korban határában húzódott a limes és ennek a 2-4. században az egyik fontos katonai tábora volt. Az erődítmény a szemközti Brigetio (a mai Szőny területén) elővédjének számított. A mellette fekvő Celemantia polgári település a mai község területén állt. Elsőként a markomann háborúk idején, a 170-es években épült itt fa-földsáncos tábor, amely egy germán támadáskor elpusztult. Ezután a 2. század végén a rómaiak egy új négyzet alakú auxiliáris erődöt építettek, ennek falai 172 m hosszúak voltak. A 2 m széles és 4–5 m magas falakhoz 20 torony tartozott. A 3. században az erőd megrongálódott, de helyreállították és egészen a 4. század végéig fennállt. A Brigetio-val való ösz-szeköttetést és utánpótlást feltehetőleg egy kikötő és ideiglenes ponton híd szolgálta. Később a romokat széthordták, Izsa csaknem valamennyi házának az alapját ezekből a kövekből rakták le. A Leányvár elnevezés a hagyomány szerint onnan ered, hogy Valentinianus császár itt tartotta volna ágyasait. A község határában két, a történészek és archeológusok által javasolt római őrtorony épül (jobbra), amely a hagyományok megvédésére utal.

A református templom melletti területen már felépült a játszóvár, a karantén feloldása után birtokukba vehetik a gyerkőcök.

Csaknem egy éve már annak, hogy városaink, községeink élete alapjaiban megváltozott. Ismeretlen, s ma már tudjuk, hogy halálos vírus tört ránk, amely ellen még napjainkban sem tudunk tökéletesen védekezni. Az izsai községháza ajtajai zárva vannak. – Sajnos kollégáink között is vannak vírusfertőzöttek, s a község lakosai között is sok a beteg. Hetente végzünk vírustesztelést, amelyre egyre többen mennek, hiszen így önmagukról is megtudhatják azt, hogy esetleg még tünetmentesen fertőzöttek, vagy egyelőre megúszták a fertőzést – mondta ottjártunkkor Domin István mérnök. Folyamatosan intézkedett, majd a községi rendőrt Komáromba küldte a tesztekért. – Az élet azonban nem állhat meg, az irodákban folyik a munka, természetesen a korlátozó intézkedések betartása mellett. Bizonyíték erre a nemrégiben műszaki átadás utáni gyermekjátszótér, amelyet a református templom melletti parkban helyeztek el. Ha a karantén letelik, máris birtokukba vehetik az izsai gyerekek a játszóvárat.

Hagyományokat idéző, de minden tekintetben modern ki-vitelezésű lett az iskolai és közösségi konyha épülete

– Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy gondoskodjunk a felnövekvő ifjúságról. Legújabb elképzelésünk szerint nyugati típusú iskolaközpontot alakítunk ki. Mondhatni évszázados hagyománya van ugyanis a történelmi iskolaközpontoknak, hogy a legkisebbektől az egyetemi oktatásig közös területen folyik az oktatás, így a gyerekekben nincs lelki törés, amikor az oktatásnál egy fokozattal magasabbra lépnek. Mi, a Döme Károly Alapiskolát és óvodát akarjuk kibővíteni bölcsődével és oktatási intézményként működtetni. Ennek a tervnek a megvalósítására közel 800 ezer eurós beruházást tervezünk – mondta a polgármester a jövő tervei közül, de a múlt is eredményesnek mondható. – A főút mellett áll a Kelemantia Római Kori és Néprajzi Múzeum. Átadása óta több tárlatnak adott otthont. Magát az épületet szeretnénk kibővíteni úgy, hogy átadunk egy iparművészeti műhelyt. Szükség van rá, hiszen évente rendezünk itt gyermektáborokat, amelyeket ennek az iparművészeti részleg aktivitásával tudunk bővíteni. Itt egyébként olyan technológiákat vonultatnánk fel, amelyek elsősorban a római időben is alkalmazott római kori kézműves technológiát mutatnák be. Múzeumunk egyelőre tájházi besorolást kapott és részidős néprajzos kolléganő irányítása alatt teljesíti küldetését. Ezzel a 1,7 milliós beruházással gazdagodik Izsa községe. Sokéves testvéri kapcsolat fűzi össze Izsa és Almásfüzitő községeket. Ennek a kapcsolatnak is római kori vonzata van, hiszen a Duna két oldalán található limes vonalnak köszönhetően elmélyülhetett a két község fejlesztési együttműködése, amellyel EU-s támogatást tudtak lehívni. Így kaptunk támogatást a korhű őrtornyok felépítésére. Amit most lehet látni, még egy emelettel magasabb lesz, s ott alakítják majd ki a négyoldalú tornyot és kilátót. Nem kis örömünkre közel 50 ezer eurót sikerült elnyernünk a két elepülés közös rendezvénysorozatára, amelynek része lehet a hagyományos lovasnap is, természetesen csak akkor, ha májusig feloldják a karantén feltételeit. De hogyan tovább? – kérdeztük. – A harmadik választási ciklus feléhez érve nagyon örülük annak, hogy vannak kézzel fogható eredményeink. Mi a választási programunkat azokra a fejlesztésekre összpontosítottuk, amelyek első sorban az izsaiak kényelmét, igényeit hivatottak szolgálni. Amire rendkívüli figyelmet kell fordítani, az, hogy a sikerek ellenére soha se legyünk elégedettek az eredményekkel. Nemrégiben műemlékké nyilvánították a római katolikus templomunkat, amelyre bizony ráfér a felújítás. Az önkormányzat az erre vonatkozó tervdokumentációt biztosítja. Egyébként a községben van református és evangélikus templom is, s a tá-mogatásokat igyekszünk valamennyi egyháznak biztosítani. Ennek kereté-ben a magyar kormány és az önkormányzat segítségével sikerült a reformá-tus templom ablakcseréjét elvégezni. A lehetőségektől függően igyekszünk addig nyújtózkodni, amíg a takarónk ér. Az óvoda épületét egy padlófűtéses tornaszoba hozzáépítésével bővítettük, s az energiatakarékosság figye-lembe vételével az óvoda falait hőszigeteltük, leszigeteltük a tetőzetet, ki-cseréltük a nyílászárókat. A község több pontján építettünk ki ingyenes WiFi-hálózatot, amely térítésmentesen bárki rendelkezésére áll, s ezzel az itt élők kiadá-sait is csökkenteni tudtuk – folytatta a tájékoztatást a polgár mester. A községháza előtt egy elektromos kistehergépkocsi álldogált. Domin mérnök büszkén magyarázta, hogy a jármű megvásárlása része volt annak a programnak, amelynek keretében az energiatakarékosságra is külön figyelmet szentelnek. Az elavult szennyvíz-szippantót is sikerült lecserélniük, ugyanis a régi már nem felelt meg a műszaki feltételeknek. – A községháza oldalában felszereltettünk egy töltőállomást, amely bárki rendelkezésére áll. Ez egyébként egy tovább bővíthető alapgép, amely kis átalakítással lehet takarítógép, vagy akár hóeke is. Amire büszkék vagyunk, az a községháza kibővítése, amelyben az is-kolával együtt a geotermális hő kihasználásával a kultúrházunkat is fűteni tudjuk. Ez utóbbi most újult meg félmilliós beruházással, s modernizáltuk a régi szövetkezeti konyhát, amelynek üzemeltetését bérbe adtuk – mondta a polgármester. Domin István mérnök nem titkolja, hogy a járványidő szak első éve alatt 6-7 szá-zalékkal csökken a az állami költségvetésből származó bevétel, ami Izsa esetében mintegy százezer eurót jelenthet. Ennek ellenére ők az előre megtervezett és jóváhagyott költségvetésből gazdálkodnak és bíznak a karanténhelyzet megváltozásában.

 

Idén folytatódik a római kori tervrajzok alapján készülő két őrtorony építése, amely kilátóként is szolgál az izsai-aknak, illetve a kerékpárúton ide érkező turistáknak.

 

A főút mellett áll a községi múzeum, amely valójában értékes tájház, ennek bővítésével látogatóközpontot alakítanak ki.

 

DUNATÁJ HETILAP 9/2021

hirdetés
Previous articleA Selye János Egyetem az online térben
Next articleElfogadta Igor Matovič lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással az államfő