HAZA RÉGIÓ Félidőben: Bátorkeszin

Félidőben: Bátorkeszin

937
hirdetés

Bátorkeszi nagyközség a nevét a honfoglalás után ide telepített Keszi törzsről kapta. Azt, hogy már a 10. században magyar település volt itt, a határában megtalált kalandozáskori temető bizonyítja. A falut írásos dokumentumban 1156-ban említik először villa Kesceu alakban. A 16. században a Báthoryak birtoka lett, innen nevének előtagja. A 17-19. században a Pálffyak birtokolták. 1650-ben már református eklézsiája volt. 1783-ban vásártartási joggal rendelkező mezővároslett. A 19. században iparosodott, cukorgyár (1830), két szeszgyár, valamint sör- és likőrgyár létesült. A trianoni békeszerződésig Esztergom vármegye a valamikori Pár- kányi járásához tartozott. Tekintélyes gyümölcstermelő, helyi földesúr, Bátorkeszi Kobek István (1834–1907), bátorkeszi birtokos, országgyűlési képviselő volt. Az ő fia, bátorkeszi Kobek Kornél (1874–1933), Esztergom vármegye főispánja, honvédelmi államtitkár, országgyűlési képviselő, bátorkeszi földbirtokosként szintén jeleskedett. Több neves leszármazottja is van a községnek, amely még a múlt század nyolcvanas éveiben esélyes volt a városi cím megszerzésére is. Minderről Labancz Roland polgármesterrel beszélgettünk.

– Elsősorban, mint polgármester, arra összpontosítok, hogy Bátorkeszi „lakható” legyen. Ez azt jelenti, hogy mindenki otthonosan érezze magát a faluban. Ennek érdekében mindenütt járhatóvá szeretnénk tenni az utcákat, tereket. Persze gondoltunk arra is, hogy a községnek legyen méltó központi tere is. Tavaly a kátyúzási munkák mellett sor került több járdaszakasz térkövezésére és problémás  útszakasz újraaszfaltozására: a Rét utca megszélesítésére, a Templom utca aszfaltozására, az Erdész utca kijavítására, az iskola területén levő útproblémák megoldására, a fő téri parkolók jelöléseinek újrafestésére és a zebrák kijelölésére, valamint zebralámpák telepítésére a Madari úton. A további problémás útszakaszok községünk területén a következő időszakban, tavasztól folyamatosan sorra kerülnek. Reméljük, hogy a munkavégzéskor a vírusvédelmi előírások sem jelentenek akadályt – mondja a polgármester. Elhaladva a református templom előtt, még rápillantunk Bátorkeszi István református lelkész (később Veszprém prédikátora), az 1676-ban kiszabadított gályarab prédikátorok egyikének reliefjére. A prédikátor a község szülötte volt. A domborművet még 2006-ban állították emlékére, és a gyülekezet évente megemlékezik róla. A reformátusok nagy családja rendkívül tevékeny, s az itt feladatukat végző Czinke lelkész-házaspár elsősorban a fiatalok lelki életére fordít nagy figyelmet. – Községünkben együtt van a múlt és a jövő, a jelen feladata pedig megőrizni a hagyományokat és átadni azt a jövő generációjának. Ezért is gazdag a község kulturális élete. Tavaly, február 2-án a Körúti színház nagysikerű előadása, a Bolond lány nyitotta a 2020-as kulturális évadot községünkben, a 2019-ben egymillió euró értékű dotációból felújított kultúrház egyik első „avatójaként“. Ekkor még nem sejtettük, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó színházi előadás Bátorkeszin. 2020. február 21-én még egy meghitt ünnepség keretében megemlékeztünk a Csemadok helyi megalakulásának 70. évfordulójáról és terveztük a március 15-i ünnepség forgatókönyvét. Másként alakult, március 10-én elkezdődöttegy olyan rendkívüli helyzet, amely bizonyos lazításokkal-szigorításokkal a mai napig tart és gyökeresen átalakította úgy a mindennapi életünket, mint a község társadalmi életét. Pár nappal később ugyanis a járványhelyzet miatt bezárták az oktatási, szociális és kulturális intézményeket, a boltok egy részét, korlátozták a közlekedést, ellenőrzést vezettek be a határátkelőhelyeken, kezdetét vette a „szájmaszkos – távolságtartós – fertőtlenítős“ időszak. Ennélfogva elmaradtak a szokásos községi rendezvények: a március 15-i megemlékezés, a borfeszt, a falunap, a jubileumi ünnepségek, a hagyományos nyugdíjasnap, az iskolai-óvodai ünnepségek, a bálok és szinte minden közélethez kapcsolható esemény. Ehelyett a község kötelékében dolgozók és önkéntesek összefogva szájmaszkokat varrtak, hogy a hirtelen jött maszkhiányt kiküszöbölve minden bátorkeszi lakosnak legalább egy mosható textilmaszkja lehessen – összegezte az eseményeket a polgármester.

Nagyvárosi miliőt idéz a kultúrház rendezett
bejárati tere

A rendkívüli helyzet ellenére a községi hivatal munkásai rendben folytatták munkájukat, fontosnaktartották, hogy amit rendelet nem tilt, az ne álljon le, úgy a községi szolgáltatások, mint a falufejlesztés területén. Folytatták az előző években megkezdett felújítási munkálatokat és így a múlt év vége felé közeledve elmondhatták, hogy minden nehézség ellenére döntő többségében meg is valósították célkitűzéseiket. A mindennapok feladatai (fűnyírás, üvegszedés, javító-karbantartó munkák falu középületeiben és útjain, temetőkarbantartás, focipálya gondozása stb.) mellett számos falufejlesztési projektbe belefogtak, amelyeket a községi hivatal kötelékében dolgozók és külsős cégek együttes erővel oldottak meg. Így azután A főtéren sor került a kultúrház bejáratainak csempézésére és lépcsőzetének felújítására, a kultúrház körüli terület térkövezésére, a főtéren álló szoborcsoport felújítására, az emelvény kiskertjének megújítására, új díszlámpák felállítására a kultúrház előtti sétány mentén, a külső járdák térkövezésére, a füves területek új földdel való feltöltésére, öntözőrendszerek megoldására és dísznövények kiültetésére. A községi hivatal környéke is megújult, az épület előtti rész térkövezésével, új pad és bicikliállványok telepítésével, a Keszi emlékmű előtti tér térkövezésével, az emlékmű alsó megvilágításával, parkolóhelyek kijelölésével. A közlekedésbiztonság érdekében a kátyúzási munkák mellett sor került több járdaszakasz térkövezésére és problémás útszakasz újraaszfaltozására. Megszélesítették a Rét utcát, elkészült a Templom utca aszfaltozása, az Erdész utca kijavítása, az iskola területén levő útproblémák megoldása, a főtéri parkolók jelöléseinek újrafestése és a zebrák kijelölése, valamint zebralámpák telepítése a Madari úton. A további problémás útszakaszok Bátorkeszi területén a következő időszakban, tavasztól folyamatosan sorra kerülnek.

Az iskola műfüves, modern sportpályával gazdagodott.

– A Kis utcai óvoda tavalyi teljeskörű felújítása után községünk másik óvodája, a Rét utcai óvoda épületének komplett rekonstrukciója is megtörtént, a tűzoltószertár épületének szige telése már a második sikeres pályázat volt a témában; a Kováts József Alapiskola három tantermének felújítása – eszközfejlesztése (informatikai szaktanterem, könyvtár és nyelvi labor kiépítése); futópálya kiépítése a játszótér területén; az iskolák által használt sportpályán vakondháló lehelyezése és újrafüvesítés; illetve egy modern multifunkciós műfüves sportpálya megépítése az iskolai területen; befejezéséhez közeledik a Temető utca vízelvezető rendszerének kivitelezése, amely pályázati forrásból oldja meg az ott lakók az utcán felgyülemlő csapadék okozta évtizedes gondjait. Településünk központjában egy új, modern egészségügyi központ is épült, amely megfelelő színvonalon biztosítja a szakorvosi betegellátás körülményeit, de még sokáig sorolhatom az elvégzett munkát – mondja a polgármester, majd nem titkolja, hogy a községfejlesztés nem kis pénzbe kerül. Tavaly az építkezési hulladék összeszedése a falu közterületeiről és a felgyülemlett beton ledaráltatása 13700, a növényi eredetű hulladék lezúzatása, a komposztálók folyamatos kiosztása a lakosságnak, az ágszedés és lomtalanítás a falu egész területén 15750 euróval terhelte a kasszát. – Hogy mi vár még ránk? Szeretnénk folytatni a főtér rekonstrukcióját, hiszen köztereink modernizációja nagyban befolyásolja a településünkről kialakítható képet és javítja községünk élhetőségét. A szolgáltatások háza épületén a tető és a nyílászárók után idén az épület külső szigetelését és a környezete rendezését kell megoldani, a játszótéren befejezzük a futópálya kialakítását gumiborítás lehelyezésével az újonnan kialakított futópályán, amely – remélhetőleg – azt követően teljes értékűen tudja szolgálni a sportolni vágyókat. Ugyancsak tervezzük a játékelemek egy részének cseréjét, megújítását. Községünk a decemberi hónapban egy újabb nagyértékű (807080 EUR) pályázatot nyert három középület fűtésrendszerének modernizálására, a hőszivattyús rendszer a fűtési költségek komoly csökkentését ígéri, ezáltal csökkenni fognak rezsikiadásaink. A temető területén egy urnafal elhelyezését tervezzük.

Külsejében és felszereltségében is modern
egészségügyi központja lett Bátorkeszinek.

További, nagyobb volumenű útrekonstrukciót és járda építést is előkészítettünk, az egyedi tervezésű buszmegállóink építése a felénél tart, ezt is be szeretnénk fejezni rövidesen. Reméljük, hogy a járványhelyzet javulásával községünk is visszatérhet rendes mindennapjaihoz társadalmi, kulturális és falufejlesztési téren egya-
ránt és 2021-ben egy minden szempontból prosperáló, településünket és annak polgárait gazdagító, eseményekben és rendezvényekben gazdag évet zárhatunk – fejezte be beszámolóját Labancz Roland polgármester.

 

DUNATÁJ HETILAP 13/2021

hirdetés
Previous articleElfogadta Igor Matovič lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással az államfő
Next articleA pofoncsata nem része a diplomáciának!