Kezdőlap DUNATÁJ Eredményt csak együtt érhetünk el

Eredményt csak együtt érhetünk el

1458
MEGOSZTÁS

Ez a siker csak az MKP politikus-jogászának köszönhető

Dr. Szabó Olga,
aki nem ismer lehetetlent,
ha a felvidéki magyarság
értékeit kell megvédeni

Vissza-visszatérő téma nem csak a közbeszédben, hanem lapunkban is a Gútai Közlegelők Társulatának ügye, melynek földjeit azért kobozták el, mert a társulat tagjai magyarok voltak. A gútaiak mindkét kárpótlási törvény alapján kérték vissza földjeiket, de hiába… Dr. Szabó Olga azonban talált egy jogi rést, amelyet kihasználva, részleges sikert ért el.

* Úgy tudom, hogy kevesen hitték el, hogy egyáltalán sikerülhet valamilyen eredményt elérni. – Ezen nem lehet csodálkozni, különféle, jogi alapok nélküli próbálkozások már korábban is voltak, ezek sikertelennek bizonyultak. Mivel a második kárpótlási eljárás során a Legfelső Bíróság eljárási hibát állapított meg, az ügy 175 résztvevője közül 53-an panasszal fordultak a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához. Érdekes módon, az semmilyen kivetni valót nem talált az ügyvitelben. Itt akár be is fejeződhetett volna a dolog, de úgy gondoltam, hogy jogi képviselőként kötelességem tájékoztatni az érdekelteket arról, hogy panasszal fordulhatnak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz, 51-en bíztak meg jogi képviseletükkel. Az ügyet Balogh and Others v. Slovakia néven vezették.
* Mindeddig senkinek sem kellett az ügyintézésért semmit sem fizetni, most sokan felháborodtak azon, hogy mégis kell fizetniük… – Elvi és erkölcsi kérdésnek tartottam, hogy amíg nem sikerül a különféle (járási, kerületi, legfelsőbb bíróságok, illetve a brüsszeli) eredményt elérni, addig saját magam fedeztem a kiadásokat. Eljött azonban az idő, amikor a panaszt még beadhattam szlovákul, de a továbbiakban angol volt az eljárás nyelve. Szükségem volt tolmács és emberi jogi szakjogász segítségére, hogy a bíróság által írt leveleket értelmezni tudjam, a kért álláspontot kidolgozhassam, mert Szlovákia természetesen tagadta, hogy akár a legkisebb jogsértés történt volna az eljárás során. Mivel az EEJB-on folyó eljárás bármikor leállítható, ha a fél nem tesz eleget a bíróság által rá rótt kötelezettségnek, nem kis lelki teher volt az ügy képviselete. Gondot jelentett számomra az időközben elhunyt panaszosok örököseinek felkutatása, mert nem szerettem volna, ha valaki azért marad ki az eljárásból, mert nem tud róla, hogy felmenője annak résztvevője volt.
* Azután megérkezett az a bizonyos határozat írásban is. – Madarat lehetett volna fogatni velem, amikor értesültem az Európai Emberi Jogi Bíróság 2018. augusztus 31-én meghozott ítéletéről. Mind az 51 panaszosnak 6.200 eurós jóvátételt hagyott jóvá a bíróság. Elképzeltem, hogy milyen gazdag karácsonyuk lesz azoknak az idős, beteg panaszosoknak, akik alacsony nyugdíjból élnek. Milyen boldogok lesznek, mert végre olyan ajándékot adhatnak, amilyet szeretnének!
* Azért Szlovákiában semmi sem mehet gördülékenyen. – Jött is a derült égből a villámcsapás. Szlovákia sokallotta a pénzügyi elégtétel összegét. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Nagy Kamarájához fordult, és kérte, hogy tárgyalják újra az ügyet. Nagyon szomorú voltam, mert arra nem számítottam, hogy a magyar miniszter által vezetett Igazságügyi Minisztérium „megfellebbezi” a számunkra kedvező döntést.
* Lehet, hogy anyanyelve magyar a miniszter úrnak, lelke azonban már nem! – Nagy kő esett le a szívemről, amikor megtudtam, hogy az ítélet február 4-én jogerőre emelkedett. Minden esély megvan arra, hogy a pénzügyi jóvátétel még húsvét előtt eljusson a panaszosokhoz. Az elhunyt panaszosok ügyében az öröklési rend szerint járnak majd el. El kell azonban mondanom azt, hogy nem csak az én érdemem, hogy ennyi év után elismerték a jogsértést. Tudom, hogy szakjogász és tolmács nélkül nem lettünk volna sikeresek, de nagyon sokan segítettek mások is. A Gútai Városi Hivatal dolgozói, ismerősök, rokonok, panaszosok. Volt, akik azzal, hogy átadtak egy üzenetet, kikerestek egy hiányzó adatot, volt akik azzal, hogy bátorítottak, és biztattak. Köszönöm a segítséget, köszönöm a bizalmat.
* Vannak, akik későn ébredtek? – Sajnos, sokan vannak, akiknek felajánlottuk a segítséget, de a korábbi rossz tapasztalatok miatt azt elutasították. A napokban is a Gútai Közlegelők Társulata kezelésében levő földek néhai tulajdonosai közül többen jelezték, hogy szeretnének ehhez az ügyhöz csatlakozni. Erre már nincs lehetőség. Az 503/2013 T.t. sz. földtulajdon visszaadásáról szóló törvény alapján 1 év, mégpedig a 2004-es, mint jogvesztő határidő állt rendelkezésre a földek visszaigénylésére. Az említett ügyben 175 személy 2004-ben, kárpótlási eljárás keretén belül kérte
vissza földjeit. A földhivatal elutasító döntésének felülvizsgálatáról szól a kerülteti bíróságon folyó eljárás. A kérelmezők, illetve utódaik ennek az eljárásnak a résztvevői, ha időközben vissza nem léptek, illetve ha a bíróság engedélyezte belépésüket örökösként az eljárásba. A jogvesztő határidő 2004. 12. 31-el lezárult. Ma már nincs arra lehetőség, hogy e szerint a törvény szerint bárki visszakérje tulajdonát.
* A földet vissza nem adunk elv tehát továbbra is érvényben van. – Ez így igaz. A most megítélt kárpótlás sem a földterületekre vonatkozik, hanem az igazságos bírósági eljáráshoz való jog megsértése miatt az Európai Emberi Jogi Bíróság 51 személynek ítélt meg jóvátételt. Ezt a panaszt 2015-ben nyújtottam be, miután 2014-ben Szlovákia Alkotmánybírósága alaptalannak nyilvánította beadványunkat.
* Nem kapkodtak az ügyintézéssel… – További 37 személy ügyében az idén januárban éltem a panasz lehetőségével. Amennyiben sikerrel járunk, megközelítőleg 4 év múlva várható öntés. Az is megtörténhet azonban, hogy a beadványt Európai Emberi Jogi Bíróság nem fogadja be, vagy elutasítja.
* Az ügy egy része azonban még a kerületi bíróságon várja az ítéletet… – Vannak a kerületi bírósági eljárásnak azonban olyan résztvevői is, akik még nem emeltek panaszt az ügy elhúzódása, illetve igazságos bírósági eljáráshoz való joguk megsértése miatt. Számukra is adott a lehetőség, tőlük függ, élnek-e vele. Továbbra is úgy vélem, hogy aki harcol, az veszíthet. Aki
nem harcol, már veszített is. Itt említem meg, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságon csak akkor lehet panasszal élni, ha az országon belüli összes jogorvoslati lehetőséget kimerítettük. Ezért először a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához kell fordulni, majd azt követően, ha a döntéssel nem vagyunk elégedettek, nyújthatunk be panaszt az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Ez a folyamat akár 5 évig is eltarthat, és előfordulhat, hogy számomra rövid határidőt szab meg a bíróság. Ezért nagyon fontos, hogy minden ügyfelem megadja a telefon számát, és ha van, e-mail címét is, leveleimet vegye át és járjon el az abban leírtak szerint.
* Sokan most felsóhajtanak: Megérem én a kárpótlást? – Nehéz erről beszélni, nem is szívesen teszem, de mindnyájan halandók vagyunk. Kérem a hozzátartozókat, hogy ügyfelem elhalálozását tudassák velem. Nem szeretném, ha azért nem élhetnének egy lehetőséggel, mert nem tudtam kik az örökösök, kiket kell értesíteni. Az ügyintézéshez jogerősségi záradékkal ellátott hagyatéki végzés összes oldalára szükség van, melyet a jogfolytonosság igazolása céljából a Kerületi Bíróságra továbbítok. Ne feledjék eredményt csak közös munkával, jó együttműködéssel érhetünk el.
* Köszönjük a tájékoztatást.

 

DUNATÁJ HETILAP 8/2019

hirdetés