Kezdőlap RÉGIÓ Eladó a volt pártház (egészségügyi központ) Komáromban

Eladó a volt pártház (egészségügyi központ) Komáromban

488
MEGOSZTÁS

Kerületi szinten már döntöttek a jövő évi költségvetésről

parthazNyitra Megye Önkormányzata megtartotta 26. képviselő-testületi ülését. Az ülés legfontosabb napirendi pontja a megye jövő évi költségvetésének elfogadása volt. A megye első számú bevételi forrása a magánszemélyek és magánvállalkozók jövedelmi adójából a megyének visszajuttatott hányad, ún. részadó. Tekintettel a makrogazdaság várható kedvező alakulására, a jövő évre a megye nagyvonalú költségvetést fogadott el. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon sohasem látott ütemű, 18 százalékos növekedéssel számol, ami 27 millió eurónyi többletforrást és többletkiadást jelent.

Érezhetően megnő a megye által fenntartott intézmények dolgozóinak bére, és amellett, hogy biztosítva lesz a megye által fenntartott intézmények működési költségvetése, jelentősen megnő a beruházások kerete is. Például a közutak burkolat-felújítására jövőre saját költségvetésből 33 százalékkal többet, összesen 8 millió eurót szán a megye. Több jut az oktatási, kulturális és szociális infrastruktúrára, fejlesztésre is. Ami a társadalmi és szakmai szervezetek, a helyi önkormányzatok számára kedvező hír: az idei 220 ezer euró helyett jövőre 300 ezer euró jut a kulturális támogatásokra, az idei 220 ezer euró helyett jövőre 300 ezer euró jut a sporttevékenység támogatására, a Leader társulások az idei 250 ezer euró helyett jövőre 350 ezer euró támogatásra számíthatnak. Az idegenforgalom terén megvalósuló tevékenységek, beruházások jövőre is 120 ezres kerettel számolhatnak. A közúti forgalomról szóló 8/2009 sz. törvény 2014 január elsejétől tiltja a nehéz tehergépkocsik és szerelvények behajtását a harmadosztályú közutakra. Ám a ritka közúti ellenőrzés miatt a sofőrök gyakran megkerülik a törvényt. Ezért Farkas Iván javasolta, hogy más megyékhez hasonlóan, a jövő év végéig a Nyitrai Megyei Hivatal helyezzen ki közlekedési tiltótáblákat az érintett szakaszokon. Ez azért is indokolt, mert a harmadosztályú utakat egykor nem 40 tonnás szerelvényekre tervezték, emiatt hamar tönkremennek. A másik ok pedig az, hogy az utóbbi 2-3 évben Nyitra megye a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnövelte saját útjai burkolatfelújításának ütemét. Fontos a felújított burkolat megóvása, nehogy hónapok alatt tönkre menjen. Ezzel párhuzamosan a megye kéri a rendőrség közlekedés-rendészetének dolgozóit, fokozzák az ellenőrzést a harmadosztályú megyei utakon. Számos település számára megváltást jelenthet az intézkedés, különösen ott, ahol a falu főutcája is harmadosztályú út, hiszen a nehéz tehergépkocsik forgalmának jelentős csökkentésével alábbhagy az utak és a környéken lakók házainak károsodása. Az MKP határozati javaslatát a jelenlevő megyei képviselők egyöntetűen megszavazták. Most már a megyei hivatal feladata, hogy a jövő év végéig a határozatot a megye egész területén végrehajtsa. Megvédi ezzel a megye vagyonát a megrongálódástól sőt, mi több, gazdaságos lépés, hiszen olcsóbb a jelzőtáblák kihelyezése, mint a megrongálódott utak burkolat-felújítása. Mindehhez pedig támaszunk van a vonatkozó törvényben. A megyei képviselő-testületnek három általános érvényű rendeletről kellett döntenie. Egy újabb anyagi támogatási rendeletről, amely a Leader társulások területén tevékenykedő egyesületek számára nyújtana támogatást regionális védjegy létrehozására. A Leader társulásoknak, helyi akciócsoportoknak két hálózata létezik. Az országos hálózat, amelyben – köszönhetően az Európai Unió költségvetése hathatós támogatásának – milliós nagyságrendben mérhető az anyagi keret, és a megyei hálózat – Nyitra megyében egyedüliként az országban – amelyben az elérhető anyagi támogatás összértéke tízezrekben mérhető. Az előbbibe az irányító hatóság, a mezőgazdasági tárca döntése nyomán a megye északi területén tevékenykedő 8 helyi akciócsoport került, valamint egyetlen egy a megye déli részéből. Az eredménytelenül pályázó 8 helyi akciócsoport a megye déli részéből a sokkal szerényebb költségvetésű megyei hálózatba került. Mivel a javaslat alapján megyei támogatásért folyamodhattak volna a sokkal gazdagabb országos hálózatban levő helyi akciócsoportok, és mellettük a megyei hálózatban levők is, ezt hátrányos megkülönböztetésnek véltük a szerényebb, megyei hálózatban tevékenykedők kárára. Emiatt az MKP frakciója nem támogatta a javaslatot, amely így elbukott. Hasonló sorsa jutott a megye területén tevékenykedő középiskolák első osztályainak számáról szóló, a 2017/18-as tanulmányi évet érintő általános érvényű rendelet javaslata. Az MKP frakciója nevében Szigeti László nyújtotta be azt a módosító javaslatot, amely a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola számára adott volna lehetőséget újabb érettségiző szakon nyíló első osztály megnyitására. Mivel a kiegészítő javaslatot a szlovák koalíció megyei képviselői nem támogatták, az MKP megyei frakciója a végső szavazásnál nem szavazta meg a rendelet-tervezetet, amely így elbukott. Lényeges, hogy a vonatkozó törvény alapján e rendeletet a megyei közgyűlésnek október 31-ig el kellett volna fogadnia. A harmadik általános érvényű rendelet elfogadásra került. Ez szavatolja, hogy a megye területén levő magán- és egyházi fenntartású oktatási intézmények – művészeti iskolák, nyelviskolák, kollégiumok, étkezdék, napközi otthonok – a megyei fenntartású és állami fenntartású intézményekhez hasonlóan, e tanulmányi évben is megkapják a diákok után járó 100 százalékos fejpénzt. A megyei képviselő-testület jóváhagyta Nyitra megye és Pest megye közös pályázatának benyújtását, valamint Nyitra megye önrészét az Interreg program keretében „A területfejlesztés konvergenciája” megnevezéssel, amely a két megye leghátrányosabb térsége, az Ipoly mente területfejlesztésének stratégiáját foglalja magába. A megyei közgyűlés tudomásul vette a Pontibus Európai Területi Társulás (EGTC) tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Helemba és Ipolydamásd közötti, majdani Ipoly-híd előkészületeiről szóló beszámolót. A közgyűlés elfogadta, hogy a kivitelezési tervek előkészületeinél az A variánst kell előtérbe helyezni. A megyei képviselő-testület döntött a komáromi volt egészségügyi központ épülete megyét illető tulajdonhányadának értékesítéséről. A közgyűlés ezenkívül újfent meghirdette a feleslegessé vált megyei ingatlanvagyon értékesítését. A felkínált ingatlanok listája a határozat jóváhagyását követően nyilvánosságra kerül a megye honlapján, a www.unsk.sk címen.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

DUNATÁJ HETILAP 44/2016

hirdetés