Kezdőlap HÍR-MIX Egyháztörténelmi esemény színhelye volt a komáromi Szent András-bazilika

Egyháztörténelmi esemény színhelye volt a komáromi Szent András-bazilika

489
MEGOSZTÁS

Szerte a világban hirdetik majd Isten igéjét

Vasárnap délután Mons. Orosch János nagyszombati érsek a komáromi plébánia főtemplomában, a Szent András-bazilikában öt olyan külföldi missziós pap-, illetve diakónusjelöltet szentelt fel, akik misszós munkára készülnek fel az egyházmegyében. Ketten Olaszországból, egy Vietnámból, egy Lengyelországból illetve Indiából jött Szlovákiába. A templom történetében nem volt olyan esemény, amikor nem hazai, hanem külföldi papnövendékek tették volna le papi, illetve szerpapi esküjüket.

A katolikus egyházban a Lumen Gentium (a második vatikáni zsinat egyházról szóló dokumentuma) szerint a szerpapok feladata a keresztség, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben (volgo: esketés), temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén a szerpapok felolvassák az evangéliumot, homíliát (~prédikáció) mondhatnak, a püspöknek, illetve a miséző papnak segédkeznek Öltözetük az alba (hosszú, fehér köntös) és stóla, amelyet a pappal ellentétben nem a nyakban, hanem a bal vállon átvetve és a jobb csípőjükön megkötve viselnek, valamint a dalmatika (T-alakú, dalmát eredetű, miseruhához hasonló ruha). A II. vatikáni zsinat előtt létezett a szubdiakonátus rendje is, ennek viselete a tunicella volt (kicsit hosszabb ujjú dalmatika).
A keresztények Jézus Krisztustól kapott megbízatása, hogy hirdessék az evangéliumot, az üdvösségről szóló örömüzenetet az egész világon. A hit és
a keresztség előfeltétele az üdvösségnek, enélkül a kárhozat vár az emberre.
A kereszténység már a legkorábbi időktől kezdve nagyarányú térítő tevékenységbe kezdett és hamarosan elterjedt a Római Birodalom egész területén. Szent Tamás a pártusok között, Szent András a szkíták között, Szent Bertalan és Szent Tamás Indiában működött. A komáromi bazilika padsoraiban ott ültek a távoli országokból érkező családtagok is. Mons. Orosch prédikációjában elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy az új szerpapok és papok lámpásként viszik majd Isten megbocsátó szeretetét a távoli országokba. Az érsek a vietnami Bartáról származó Rafael Y-khoa Butot és az olaszországi Maurizio Mazzierit diakónussá, az olaszországi trandaténi Ambrogio Davide Canavesit, az indiai Kanjirapallyéni Joseph Parackal Johnt, illetve a lengyel Piotr Tadeusz Waszkiewiczet pappá szentelte. Az alábbiakban a felszentelés pillanatait idézzük fel Králik Róbert felvételeinek segítségével.

DUNATÁJ HETILAP 50/2019

 

hirdetés