HAZA DUNATÁJ Egressy Bény emlékest a kultúrpalotában

Egressy Bény emlékest a kultúrpalotában

1217
hirdetés

Születésének 200. évfordulója alkalmából Egressy Béni zeneszerzőre emlékezett a Jókai Közművelődési Egyesület és a Gaudium Polgári Társulás május 23-án Komáromban egy zenés irodalmi est megrendezésével, ezt megelőzően pedig a zeneszerző már készülő szobra talapzatának, illetve a rajta elhelyezett emléktáblának a megkoszorúzásával.

Obrázok1A Komáromi Városi Művelődési Központ épülete előtt elhelyezett szobortalapzat, illetve emléktábla (melyre a Klapka-induló szövegét és partitúráját vésték) felavatása alkalmából mondott ünnepi beszédében a Jókai Egyesület alelnöke, Kustyán Ilona elmondta, hogy egyesületük egyik legfontosabb feladatának tartja magyar múltunk kincseinek megőrzését az utókor számára. Egressy és Komárom kapcsolatáról szólva kiemelte, hogy a zeneszerző komáromi, Tó utcai lányt vett feleségül, jómaga pedig a szabadságharc idején a komáromi várban szolgált Klapka tábornok alatt, aki a honvédsereg zenekari igazgatójává nevezte ki. A hálás komáromi utókor 2001-ben ugyancsak az egyesület kezdeményezésére emléktáblát helyezett el a Tó utcában, az Ister áruház falán Egressy tiszteletére. Kustyán Ilona kifejezésre juttatta azon reményét, hogy a közadakozásból tervezett szobor megvalósul, méltó emléket állítva a zeneszerzőnek. A megemlékezés ünnepi műsorral folytatódott a Kultúrpalota dísztermében összesereglett szép számú közönség előtt. Itt Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnöke is a majdan felállítandó Egressy-szobor megvalósulásának fontosságáról szólt. Megálmodásával és elkészítésével Nagy János szobrászművészt bízták meg. Egressy életútját ismertetve felhívta a figyelmet arra, hogy kora színházi életének sajnálatos módon rövid életet élt polihisztoráról korábban méltatlanul megfeledkezett a közgondolkodás. Igaz, hogy csodáljuk és énekeljük a Szózatot, a Bánk bánt, a Klapka-indulót, de sokan közben nem is tudatosítják, hogy ezek mind az ő nevéhez kötődnek. Talán részben megkésett erkölcsi adósságtörlesztésként is, a Jókai Egyesület áprilisban javaslatot terjesztett a komáromi városatyák elé, miszerint a Városi Művelődési Központ vegye fel Egressy nevét. Az erről szóló döntést azonban a testület június 3-ra napolta el, így az ünnepélyes bejelentés még várat magára, reméljük azonban, hogy a képviselők, megértve e nemes gesztus jelentőségét, pozitív döntést hoznak. A zenés irodalmi est, melynek összeállítója Stirber Lajos, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint Farkas Adrianna voltak, végigkisérte és felidézte Egressy pályájának fontosabb állomásait. A remekül összeállított és nagy sikert aratott műsorban közreműködött a Gaudium Vegyes Kar, a Selye János Gimnázium hangszeres kamaraegyüttese és szavalói, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, Bálint Albert, Grassl Ferdinánd és Pfeiferlik Tamás szólóénekesek. Igazán lélekemelő, szép élmény volt.

-nkzs-
(Németh István felvételei)

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleNÖN 2014: A gyászos Trianon 94. évfordulójára emlékeznek Felvidéken
Next articleNincs megállás!