HAZA RÉGIÓ Dr. Holczhei Árpád életműdíjat kapott

Dr. Holczhei Árpád életműdíjat kapott

829
hirdetés

1986 óta a komáromi magyar gimnázium biológiatanára, kitartó és magas színvonalú munkájának köszönhetően sok tanulót készített fel az egyetemi tanulmányokra az orvosi, gyógyszerészeti szakon. A tehetséggondozás keretében végzett munkája eredményeként 29 tanulója képviselte az iskolát a biológiai olimpia országos döntőjében, közülük hárman jutottak el az országos válogatott tagjaként a Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára. Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei és a felvidéki magyar oktatás színvonalának növelése érdekében kifejtett több évtizedes tevékenysége alapján Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója javasolta a Németh László-díjra, az SZMPSZ felhívása alapján.

A díjat az EMMI minisztere dr. Kásler Miklós személyesen adta át június 7-én a vigadó épületében.

Andruskó Imre, igazgató

Selye János Gimnázium

 

A jelölt szakmai tevékenységét és az elismerést megalapozó korábbi életútját bemutató indoklás

Név: RNDr. Holczhei Árpád

Iskola: Selye János Gimnázium, Komárom (Szlovákia)

 

Egyetemi tanulmányai befejezése után a Selye János Gimnáziumban kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től biológiát tanít. Számos tanítványa folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben az ő igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően.

A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 1986-tól a biológiai olimpia A és B kategóriáiban készíti fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt 35 év alatt közel 100 eredményes tanulója volt a verseny kerületi fordulóiban, 29 alkalommal pedig országos döntősökként mérhették fel tudásukat diákjai. Három diákja lett tagja az országos válogatottnak, mely a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián képviselte az országot: 2000-ben érettségiző diákja, Kerekes Árpád Brüsszelben, 2010-ben érettségiző diákja Szabó Orsolya Dél-Koreában és 2016-ban érettségizett diákja Gergely Lajos Vietnamban képviselte Szlovákiát a nemzetközi diákolimpián.

Diákjaival bekapcsolódott a magyarországi Kitaibel Pál biológiaversenybe csakúgy, mint 1995-től a biológia levelezőszemináriumba is. Pedagógiai alkotótevékenysége is jelentős, különösen a tankönyvírás terén. 1999–2000-ben szakkonverzációs tankönyvet írt a magyar tannyelvű középiskolák számára, illetve 2000–2006 között részt vett a Biológia 1–6. rész tankönyvsorozat fordításában.2013-ban a Biológia a gimnáziumok 2. és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára – tankönyv előkészítői munkájában vett részt.

A nyitrai kerületi biológiaolimpia szervezőbizottságának tagja az 1990-es évek elejétől, ebbéli feladatainak végzése során hatékonyan segíti – szakmai fordításaival, informatív tevékenységével – a magyar középiskolák diákjait.

Iskolánkban egy évtizede végzi a biológia–kémia–földrajz szakmai munkaközösség vezetői munkáját. Javaslataival, építő észrevételeivel jelentősen hozzájárul a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka színvonalának növeléséhez osztályfőnöki feladatai végzése során is.

 

Az elmúlt években kapott elismerései, kitüntetései:

1998: CZABÁN SAMU – elismerő oklevél a SZMPSZ (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége) országos elnökségétől

2002: „ČESTNÉ UZNANIE” a Nyitrai Kerületi Hivatal Iskolaügy Osztályának elismerő oklevele a tehetséggondozásban végzett munkájáért

2002: CZABÁN SAMU – elismerő oklevél a SZMPSZ elnökségétől

2002: Szülők díja – OKLEVÉL – 2000/2001-es tanév legjobb eredményéért

2002: Király Püspök Alapítvány  PRO PATRIA- díja  az országos eredményeket elért tanulók felkészítéséért,

2006: SZMPSZ  országos elnöksége XII. országos találkozója alkalmából adományozott OKLEVÉL 2006: A Szlovákiai Biológiaolimpiai Bizottság elnökének Köszönő Oklevele                                                        

2009: PRO PATRIA- díj  az országos eredményeket elért tanulók felkészítéséért

2010: a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Díja –„Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményeiért”

2011: Szent Gorazd-díj – a szlovákiai iskolaügyi minisztérium kitüntetése kimagasló eredményeiért 

 

 

hirdetés