Kezdőlap HÍR-MIX Döntés született a fedett uszoda javításáról és megnyitásáról

Döntés született a fedett uszoda javításáról és megnyitásáról

155
MEGOSZTÁS

Megtartotta 32. ülését a komáromi képviselőtestület

1375902_527324734015695_247955806_nSzeptember 26-án tartotta meg ülését a komáromi önkormányzat. A tanácskozás napirendjén huszonhárom napirendi pont és öt bizottsági beszámoló szerepelt. A program jóváhagyásánál első helyre került a Comorra Servis által üzemeltetett fedett uszoda problémája. Mint ismeretes, a közegészségügyi hivatal és a munkafelügyelet olyan hiányosságokra mutatott rá, amelyek eltávolítása után lehet csak megnyitni az uszodát.

A téma megtárgyalásán részt vett több mint 50 úszó, vízilabdázó és edző, akik jelszavakkal és táblákkal kérték a testületet a fedett uszoda megnyitására. Az ülésen Nagy Tamás, a Comorra Servis megbízott igazgatója beszámolt az uszoda helyzetéről és arról, hogy már eltávolították a súlyos napelemeket a tetejéről, s így 70 tonnával lett könnyebb a tetőszerkezet, amely komoly javításra szorul. A jelenlevő sportolók és szülők nevében a KomKo úszóegyesület elnöke, Alexander Kubiš rámutatott, hogy az elmúlt évtizedekben az uszoda felépítése óta semmilyen nagyobb javítás, karbantartás nem valósult meg az uszodában, így nem csoda, hogy a jelenlegi állapotok tűrhetetlenek és nem kedveznek az úszósportok további fejlődésének. Arra kérte a testületet, hogy az úszás fejlesztése érdekében (havonta több mint 3000 fiatal és gyermek tanul itt úszni, s járnak edzésre) szavazzák meg a szükséges pénzt az uszoda felújítására. Hosszú, de végig tárgyilagos vita után a testület 50 ezer eurót hagyott jóvá a hibák eltávolítására és 7 ezer eurót a tetőn lévő betonelemek javítására. A határozatot Hortai Éva képviselő javaslatára azzal bővítették, hogy Nagy Tamás a következő ülésre dolgozzon ki egy tanulmánytervezetet az uszoda hatékonyabb energetikai üzemeltetéséről. A termálfürdő medencéjének (úszó– és tanmedence) esetleges befedéséről novemberben tárgyal a testület. A továbbiakban a testület jóváhagyta a főellenőr beszámolóját a szolgálati utakról. Két ügyészi figyelmeztetést nem hagyott jóvá a testület. Ugyancsak nem hagytak jóvá két általános érvényű rendeletet, amelyet módosítottak és szigorították volna a sportra és kultúrára utalt pénzügyi dotációk odaítélését, tizenhét lakás kiutalását. Jóváhagyta, illetve tudomásul vette a testület a városi cégek és iskolák féléves költségeit, valamint a város bevételét és kiadását, amely az első félévben 10 128,110 euró és a kiadást, amely 8 419 631 euró volt. A vagyonjogi kérdéseknél pozitív döntés született arról, hogy a KOMVaK készítse elő azt a tervezetet, amely minél hamarabb megoldaná a szennyvíztisztító állomás bővítését. Ugyancsak fontos döntés született, miszerint az Eötvös és a Komenský utcai iskolák teljes ablakcseréjére a testület 68-68 ezer eurót hagyott jóvá, valamint a Béke utcai óvoda számára, ugyanerre a célra 47 ezer eurót. Este 22 órakor olyan döntés született, hogy még megtárgyalásra váró nyolc napirendi pontot október 3-án tárgyalja meg a testület.

Dr. Bende István
képviselő

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés