HAZA HÍR-MIX Boldog színészek, elégedett nézők

Boldog színészek, elégedett nézők

1019
hirdetés

Ismét játszik a Komáromi Jókai Színház

Silvester Lavrík Csöndes ház című színművének előadásával nyitott újra a Komáromi Jókai Színház. Az egészségügyi rendelkezések szigorú betartása mellett tekinthette meg Holocsy Katalin és Holocsy Krisztina színészi remeklését a darabot fordító Garajszki Margit rendezésében a csökkentett befogadó képességű nézőtéren helyet foglaló közönség.

Gál Tamás színházigazga­a premier közönségnek elmondta, személyesen is lás azért, hogy annak elle­re, hogy még koránt sem mondható problémamentes helyzetnek, hogy valaki el­jöjjön a Komáromi Jókai Színházba, ennek ellenére a közönség fele eljött. – Ezt óriási eredménynek tartom, mert mindenki azzal rioga­tott bennünket, hogy ha egy­szer majd megnyithatunk, nem lesz ember, aki eljöjjön. Ez azt is bizonyítja, hogy ha majd igazán megnyithatunk, ha igazán eltűnik ez a pandé­mia, lesz mire építenünk. A háztetőt ugyan elfújta a vihar, elvitte a tornádó, de az alapok és néhány fal is megmaradtak – nyilatkozta a Jászai Mari­ díjas színművész, színház­igazgató. – Fantasztikus érzés volt, hogy az én rendezésem­mel nyitott újra a színház! – mondja Garajszki Margit dramaturg. – Nekem ez egy igazi ünnep volt, hogy újra élő, értő, érző nézők előtt játszhattunk, hogy újra megélhettem az együtt ne­vetés élményét! Nem is gon­doltam volna, hogy ennyire hiányzott ez a fajta közössé­gi élmény, amit csak a szín­ház adhat meg. A közönség tapsa, pozitív visszajelzése hatalmas erőt ad a további munkához, borzasztóan hálás vagyok érte! Silvester Lavrík színművét régről ismerem, remekül megírt, izgalmas da­rabnak tartom, sok csavarral, humorral, mély mondaniva­lóval.– Néhány előadáson már túl vagyunk, ami nagy öröm a számunkra – erősíti a rende­ző szavait Holocsy Katalin színésznő, aki a nézőkkel való találkozást a kis herceg és a róka történetéhez hason­lítja. „Ha tudom, hogy este előadásom lesz és találkozom a közönséggel, már reggel elkezdek örülni, délután tele leszek izgalommal és aggo­dalommal, majd estére foko­zatosan díszbe öltöztetem a szívemet. Remélem, ezzel a nézők is hasonlóan vannak. – Bevallom, volt bennem iz­galom – kezdi egy vallomás­sal Holocsy Krisztina, majd azt mondja, nagyon szeren­csésnek tartja magát, amiért ebben az időszakban is dol­gozhat. Öröm és ünnep, hogy nézők előtt játszhatunk. és részese lehessen egy má­sik világnak. Az utóbbi idő­szak ingerszegény, szoron­gató, pandémiás hetei után, itt az idő tapasztalni, érezni, gondolkodni, látni, találkoz­ni, együtt nevetni és sírni! És erre a Komáromi Jókai Szín­ház az egyik legalkalmasabb helyszín” – zárta gondolatait a rendező.

Bárány János

DUNATÁJ HETILAP 21/2021

hirdetés
Previous articleAmikor az időjárás közbeszól…
Next articleMaratoni nemzetközi bojlis horgászverseny volt járásunkban