HAZA RÉGIÓ Bizottsági beszámoló vol. 2

Bizottsági beszámoló vol. 2

749
hirdetés

bizott_banner-150x100A Környezetvédelmi, közrendi és közlekedésügyi bizottság második ülését a komáromi városi rendőrségen tartotta meg. A szokottnál több programpontal foglalkoztunk, mint eddig. Ilyen volt az egyik hivatali javaslat, amely néhány városi autóbuszjárat redukálását javasolta. Ugyanis köztudott tény, hogy városunkban a taxik „átvették az utasokat” és így a városi hivatal és az ARRIVA kft. statisztikája szerint sokkal kevesebben használják ki a városi tömegközlekedést. A járatok csökkentése tényleg csak azokat az autóbuszokat érintik, amelyeket minimális vagy egyáltalán egy utas sem használja.  Az új városi buszokon a WI-FI bevezetése is tervben van. A legnagyobb problémát a Harcsásról járó autóbusz utasai okozzák, amelyet már csak az ott lakó polgártársaink használják. Mivel főképp a reggeli órákban rendszeresen károkat és rendzavarásokat okoznak az autóbuszban, ezt ajáratot – ha a körülmények engedik – a városi rendőrségnek kell kísérnie.

Továbbá foglalkoztunk a belvárosi parkolás esetleges jövőjéről is. Az ülésre meghívásomra eljött a City Parking Group Kft. komáromi igazgatója Ferenczi Tibor, aki egy javaslattal állt elő a város irányába. Mivel 2016 végén lejár a város és a parkolórendszert kezelő cég közötti szerződés, egy „speciális ajánlata” volt, amely alapján a szerződés lejárta után is 36 hónapon át a szervíz szolgáltatásokat cégük végezné el havi 3.500,-€ juttatásért. Cserébe azonnali hatállyal lecsökkentenék a havi pausált, amelyet jelenleg a város fizet a cégnek 8.200,- €-ról 5.500,- €-ra (ÁFA nélkül). Természetesen először arra  a kérdésre kell megtalálni a választ, hogy a város 2016-tól mit szándékozik tenni a belvárosi parkolással?

Egy másik anyagot is tárgyaltunk, amelyben az idei útfelújításra javasolt két utca közül kellett „választani”. Mivel a tavaly felújított Petőfi utca  után a Lehár és a Polgár (Meštianská) utcákra vannak készen a felújítási tervek és az engedélyek, ez a két utca volt a tárgyalás témája. A bizottság egyöntetűen a Polgár utcát (Meštianská) javasolja idén felújításra. Mivel ezeknél az utcáknál is sokkal roszabb állapotban van a VII. lakótelepi Eötvös utca is, amelynek feújítását a mindenkori városvezetés csak tologatja maga előtt, úgy gondolom  el kell kezdenünk foglalkozni ezzel a problémával is. Ezért a beterjesztettem egy javaslatot amelyet a bizottsági tagság szavazatával támogattott. Mégpedig hogy a hivatal a jövő költségvetés elfogadásáig dolgoztassa ki az Eötvös utcára a komplex felújítási tervet egy előzetes költségvetéssel. Azonban az ott elhangzottakkal egyet kell érteni, ugyanis az Eötvös utca alatt több régi pincehelyiség is lehet, amelyek eléggé megdrágíthatják az utca felújítását.

Ez után a közrendel kapcsolatos témákkal foglalkoztunk, amelyekhez Ladislav Tóth bizottsági tag egy beszámolóval állt elő. Szerinte a városi rendőrségnek erélyesebben kell fellépnie a szemetelőkkel és a felelőtlen kutyatartókkal szemben. Ehhez kapcsolódva már többször felvetettem az elmúlt időszakban is, hogy a rendőrségünknek a mai napig hiányoznak azok az alap dokumentumai, előírásai, amelyek szigorúan szabályoznák tevékenységüket, beosztásukat, a diszciplínát valamint a rendőrség struktúráját és meghatároznák fő feladataikat. Ezért terjesztettem be egy javaslatot a városi rendőrség Statútumának,  Fegyelmi és szervezeti rendjének a kidolgozására. (Štatút, Disciplinárny a organizačný poriadok), amit a bizottság szintén elfogadott.

Mivel én is majdnem naponta szembesülök olyan lakossági panaszokkal, amelyek a közrend nem elégséges színvonalával, rendbontásokkal és szabálysértésekkel kapcsolatosak, főképp városunk I. és II. lakótelepén, úgy gondolom, hogy ezt meg kell oldanunk. Tudjuk, hogy ebben a lokalitásban ennek legnagyobb okozója az a tény, hogy a közelmúltban sok nem alkalmazkodni tudó (akaró) család ill. személy költözött be a magánkézben lévő tömbházakba. Ezek a személyek nem elfogadható viselkedésükkel  naponta keserítik meg az ott lakó tisztességes polgárok életét. Ennek a problémának a megoldására tettem javaslatot, mégpedig a városi rendőrség kirendeltségének kialakítására. Pontosabban az I-es vagy a II-es lakótelepen egy rendőrörs megnyitását, ami növelné az ottlakók biztonságérzetét és szükség esetén elősegítené a gyorsabb „beavatkozást” is. Természetesen a rendőrök állandó jelenléte sokat segítene a rendbontások és egyéb szabálysértések prevenciójában ill. megelőzésében. Remélem a bizottság által is támogatott javaslatomra „rábólint” a képviselőtestület” is és így az ottlakó tisztességes polgárok is egy kicsit fellélegezhetnek.

Ezen kívül még foglalkoztunk néhány közlekedési tábla elhelyezésével és Less Károly javaslatával, aki a lakosok kérését tolmácsolta, mégpedig néhány beteg fa kivágására.

Az ülés végén a bizottság tagjainak Alexander Tóth parancsnokhelyettes bemutatta a a városi kamerarendszert figyelő alkalmazottak munkáját és röviden felvázolta rendőrség ezzel kapcsolatos feladatait.

vargatamas.sk

hirdetés
Previous article70 éve értek véget a harcok
Next articleOdafigyel a város az értékeinkre