HAZA RÉGIÓ Beszámoló a Komáromi Öregdiákok 17. tagsági összejöveteléről

Beszámoló a Komáromi Öregdiákok 17. tagsági összejöveteléről

816
hirdetés

Gyönyörű őszi napon, két év elteltével, 2021. október 9-én tartotta 17. tagsági összejövetelét a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Selye Gimnázium dísztermében.


A találkozó 9.30-kor kezdődött, az öregdiákok többsége meg is érkezett erre a korai időpontra, 10.00-kor pedig már határozatképes is volt a tagsági ülés. A taggyűlést Farkasné Dr. Bartakovics Adrianna, a rendezvény háziasszonya nyitotta meg, és köszöntötte a megjelenteket. A társulás elnöke, Langschadl István mérnök bevezetőjében elmondta, hogy a vírushelyzet miatt sajnos sok rendezvényünk elmaradt, de bízunk abban, hogy ennek a rendkívül nehéz helyzetnek lassan vége lesz, és ismét maximálisan megélhetjük rendezvényeinket. Majd az összejövetel egyik lényeges programpontjáról, a tisztújításról beszélt.
Ezt követően Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója üdvözölte a megjelenteket. Ismertette az iskola döntését a taggyűlés résztvevői felé, az ellenőrzés mibenlétéről. Tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a taggyűlést követően teremavató lesz, a Czirfusz család felavatja dr. Czirfusz Gábor, az iskola volt tanáráról elnevezett termet. A második emeleti , erre kijelölt osztályban kerül sor az ünnepségre.
Keszegh Béla, Komárom polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Üdvözlő beszédében kihangsúlyozta a kultúra fontosságát, szükségünk van arra, hogy a hétköznapok szürkeségébe szépséget vigyünk, és ezt a művészetek tudják megadni. Ragaszkodunk ezért rendezvényeinkhez. A 2.világháború alatt a brit parlament meg akarta szüntetni a művészetek támogatását. Válaszként Churchill a legenda szerint visszakérdezett: „De akkor minek nyerjük meg a háborút?“ Langschadl István vette át a szót, ismertette a 2022-es munkatervet, majd az egyes bizottságok összetételét. A taggyűlés következő napirendi pontja az egyes bizottságok összetételének megszavazása. A tagság egyhangúlag elfogadta az új elnökség – Langschadl István mérnök (elnök), dr. Kalácska József (alelnök), MUDr. Viola Pál (ügyvezető elnök), Slančíkné Bognár Zsuzsanna (gazdasági felelős), Fehér Erzsébet (pénztáros) –, valamint az ellenőrző bizottság – dr. Körtvélyesi Piroska (elnök), Lovász Gabriella és Boros Márta (tagok) – összetételét. Dr. Körtvélyesi Piroska ellenőrző bizottsági beszámolóját – aki betegsége miatt nem tudott megjelenni – dr. Viola Pál olvasta fel. Végül Nagy Ferenc ismertette a határozati javaslatot, melyet a tagság megszavazott. Farkas tanárnő záró szavait a Himnusz közös eléneklése követte, majd a tagsági összejövetel a közös fénykép elkészítésével folytatódott, amelyet Stefankovics József (Fotójakó) készített a gimnázium gyönyörűen felújított épülete előtt, és a Prestige éttermében kellemes fogadással végződött.

Kovács Klára

hirdetés
Previous articleKi is Ivan Reitman?
Next articleAz AGEL Komáromi Kórház monoklonális antitestekkel rendelkezik a koronavírus kezelésére