HAZA HÍR-MIX Az új testületre marad a jövő évi városi költségvetés jóváhagyása

Az új testületre marad a jövő évi városi költségvetés jóváhagyása

910
hirdetés

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAz új testületre marad a jövő évi városi költségvetés jóváhagyása

Megtartotta utolsó ülését a komáromi képviselőtestület

Október 30-án megtartotta a 42., s egyben utolsó munkajellegű tanácskozását az önkormányzati választások előtt a komáromi képviselőtestület. A napirenden 22 pont és 6 bizottsági beszámoló szerepelt. A napirend jóváhagyásánál Andruskó Imre képviselő javaslatára a testület levette a programról Komárom város költségvetésének a 2015-2017-es évekre szóló tervezetetét. Az indoklásban elhangzott, hogy 2014. december végéig ezt már az új testületnek kellene jóváhagynia. Viszont új pont került be Hortai Éva javaslatára a NOE Kft. panaszával kapcsolatban. Jóváhagyta a testület Hortai Éva azon javaslatát is, miszerint készítsen a város kimutatást visszamenőleg arról, hány fizikai és jogi személynek nem volt bérleti szerződése az általa használt telekre az elmúlt időszakban. A Noe Kft. panaszát bizottság fogja kivizsgálni. Majd két új általános érvényű rendeletet hagyott jóvá a testület különböző helyi adókról. Újdonságnak számít a szemétdíjak fizetésénél, hogy ha az illető család huzamosan külföldön tartózkodik, erről az adott államtól kell beterjeszteni igazolást. A diákok esetében ugyancsak igazolni kell, hogy ideiglenes jelleggel nem tartózkodnak itthon (50 km-es távolság felett).

A testület Weszelovszky Gábor főosztályvezető javaslatára jóváhagyta azt az általános érvényű rendeletet, amely meghatározza az oktatási intézmények növendékeire eső dotációk nagyságát. Négy ügyészi tiltakozásról is tárgyalt a testület, amelyeket Novák Tamás alpolgármester terjesztett a képviselők elé, ezek a város díszpolgára cím adományozására, tűzvédelmi rendelkezésekre, a kutyatartási általános érvényű rendeletre, valamint a víz város területén történő pótlólagos biztosítására vonatkoztak. A testület elfogadta az ügyészi tiltakozásokat, így új általános érvényű rendeleteket terjesztenek a testület elé. A pénzügyi javaslatokban 5 pont szerepelt, ebből 3 a városi nyugdíjasotthon költségvetésének a módosítására vonatkozott, amelyeket jóváhagyott a testület. Nem hagyta jóvá (csak 1 szavazat hiányzott) az 500 000 eurós áthidaló hitel felvételét a testület azzal az indoklással, hogy erről döntsön majd az új testület. Vagyonjogi ügyekben 21 pont került megvitatásra, ezek telkek és épületek bérletéről szóltak, s a testület egy kivételével jóváhagyta ezeket. A Home Gold Kft. kérését a Šeko shop volt üzlethelyiségeinek bérletére vonatkozóan a testület elutasította, azzal, hogy ezeket a helyiségeket versenytárgyalásra bocsátja. Három lakáskiutalást és négy intézmény szociális támogatását is jóváhagyta a testület (ezekről már részletes tájékoztatást adtunk a szociális bizottság ülésével foglalkozó írásban). Az oktatásügyi kérvényeket és javaslatokat, az iskolák költségvetéseinek módosítását, valamint a Munka utcai, Határőrség utcai és az Eötvös utcai iskolák költségvetésének emelését is jóváhagyta a testület. Novák Tamás alpolgármester beszámolót terjesztett be a Komárom város parkolási rendjében beállt változásokról. Ezzel kapcsolatban heves vita alakult ki, amelynek során bizonyos pontatlanságokra mutattak rá. De az is elhangzott, hogy az új rendszernek köszönhetően a város nem fizet rá a parkolásra, sőt a 2013-as évhez viszonyítva a város parkolásból származó bevétele 10 333 euróval több volt. A polgármeste este kilenckor berekesztette a tanácskozást. A frakciók vezetői megköszönték a képviselők aktív munkáját, majd a polgármester bejelentette, hogy a választásokig még összehívja a testületet egy értékelő ünnepi találkozóra.

Dr. Bende István képviselő

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés
Previous articleInteraktív orgonakoncert
Next articleEgy szomorú falugyűlés margójára – disz-nó-nó-nó-nó