HAZA RÉGIÓ Az MKP komáromi járási elnöksége is bekapcsolódik a kisiskolák megmentésébe

Az MKP komáromi járási elnöksége is bekapcsolódik a kisiskolák megmentésébe

955
hirdetés

52656_305_210A „tömb magyar” járás területén sok olyan község van, amelynek esetében az iskola megszűnésével a település élete, jövője is veszélybe kerül.

2013. decemberében a szlovák parlament elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámát. Ez a rendelkezés a soron következő tanév első napjától lenne hatályos, vagyis 2015. szeptemberétől az első osztályokban minimum 11, az alsó tagozat további évfolyamaiban pedig legalább 13 tanulónak kell ülnie, hogy a törvény értelmében egy iskola tovább üzemelhessen.

Ha rátekintünk a közoktatási hálózat jelenlegi állapotára, azt tapasztalhatjuk, hogy manapság 586 iskolában nem haladja meg a tanulói létszám az ötvenet, ezek közül 101 magyar tanítási nyelvű.

A levél (amely az MKP honlapjáról is letölthető) az érintett települések lakóinak azt a kérését tartalmazza, hogy a tárcavezető − mivel véleményünk szerint nem szabad kizárólag gazdasági szempontok alapján dönteni egy-egy közoktatási intézmény sorsáról − vonja vissza az elfogadott rendelkezést, és minél előbb szüntesse meg a minimális osztálylétszámokat, hogy a legkisebb tanulók továbbra is lakóhelyükön kezdhessék meg tanulmányaikat.
A felhívás a szlovák településeken is kedvező visszhangra talált.

A komáromi járás MKP járási elnöksége azon kívül, hogy támogatja az akciót, vagyis levélben felhívással fordul az érintett intézmények és a települések önkormányzataihoz megbízta a járási elnökség három tagját Dolník Tibort (oktatásért felelős jár. elnökségi tagot), Samu Istvánt (jár. alelnököt) és Gyarmati Tihamért (jár. elnököt), hogy vizsgálják meg a komáromi járás településeinek és iskoláinak érintettségét is.

A „tömb magyar” járás területén ugyanis sok olyan község van, amelynek esetében az iskola megszűnésével a település élete, jövője is veszélybe kerül, hiszen az iskola a kultúra, sport, pályázati lehetőségek, vagyis egyben a társadalmi élet központja is a faluban. Így az iskola megszűnésével visszafordíthatatlan negatív folyamatok indulnának be (pl.: támogatási lehetőségek leépülése, munkahelyek megszűnése, fiatal családosok még erőteljesebb elvándorlása stb.)

Dolník Tibor, Samu István és Gyarmati Tihamér három kategóriába rendszerezte az iskolákat a komáromi járásban az SZMPSZ statisztikája alapján: „Bajban vannak” – őket fenyegeti 2015 szeptemberében a törvény elsősorban, második kategória a „Veszélyben vannak” a közel jövőjük van veszélyben és a „Még nem veszélyeztetett” kategóriájúak.

Két veszélyeztetett kategóriába sorolt intézményeket feltüntetnénk nyilvánosan is, hogy érezze a komáromi járás közvéleménye, hogy a helyzet milyen komoly.

Bajban vannak:
– Katona Mihály MTNY AI Búcs – Búč 9 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Megyercs – Čalovec 7 elsős
– Döme Károly MTNY AI és Óvoda Izsa – Iža 7 elsős
– Lőrincz Gyula MTNY AI 1–4. évf.– 2015. jan.1–től összevonták a szlovák iskolával Keszegfalva – Kameničná 4 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. és Óvoda Karva – Kravany nad Dunajom 5 elsős
– MTNY Református Alapiskola 1–4. évf. Martos – Martovce 3 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Dunaradvány – Radvaň nad D. 5 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Nagykeszi – Veľké Kosihy 4 elsős
– MTNY Alapiskola 1–4. évf. Tany – Tôň 4 elsős

Veszélyben vannak:
– Gáspár Sámuel MTNY AI és Óvoda Csicsó – Číčov 12 elsős
– Tarczy Lajos MTNY AI Hetény – Chotín 13 elsős
– Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda Gúta – Kolárovo 12 elsős
– MTNY Alapiskola Dunamocs – Moča 13 elsős
– Édes Gergely MTNY AI Madar – Modrany 11 elsős
– MTNY Alapiskola Lakszakállas – Sokolce 12 elsős
– Móra Ferenc MTNY AI Nemesócsa – Zemianska Olča 12 elsős

„Bízunk benne, hogy a közös erőfeszítés sikeres lesz, és − tekintettel a közelgő parlamenti választásokra, valamint arra a tényre, hogy az oktatási minisztérium munkatervében csupán decemberi határidővel szerepel a közoktatás finanszírozásáról szóló törvény elfogadása − a kérés a tárca illetékeseinél, valamint a kormánykoalíció képviselőinél is meghallgatásra talál. Tisztelettel kérjük ezért párthovatartozás nélkül a komáromi járás felvidéki magyar közösség tagjait is, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz!
Tegyünk meg mindent iskolainkért és nem utolsósorban településeinkért!” – áll az MKP komáromi járási elnökségének a közleményében.

Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleA polgármester visszahívta az ógyallai városi rendőrparancsnokot
Next articleNem adott vészjelzéseket a lezuhant repülőgép