HAZA HÍR-MIX Az MKP jelentősen megerősítette pozícióit Nyitra megyében

Az MKP jelentősen megerősítette pozícióit Nyitra megyében

1657
hirdetés
Hétfőn tartotta meg első képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A Magyar Közösség Pártja 11 tagú képviselő-csoportja elfoglalta középső, centrista pozícióját az 54 tagú megyei képviselő-testületben. Nem lépünk koalícióba sem a bal oldali tömörüléssel, sem a jobboldali tömörüléssel. Választóink, Nyitra megye déli járásaiban élők érdekében és Nyitra megye déli régiói érdekében kívánjuk meghozni a döntéseinket.
Lássuk előbb az előzményeket. Az elmúlt hónapokban 4 körben tanácskoztunk az egyes képviselő-csoportokkal valamint a függetlenek képviselőivel. 2 ízben tárgyaltunk Nyitra megye elnökével. A tanácskozások számunkra két fontos tanulsággal szolgáltak: a 10, majd később 11 tagú jobb oldali koalíciót 5 párt alkotja. Álláspontjaik korántsem egységesek, komoly széthúzást tapasztaltunk náluk számos fontos, a megye jövőjét meghatározó kérdésben. A másik tanulság, amely a tárgyalásokból leszűrhető volt, hogy egyik képviselőcsoport sem támogatja a megyei képviselőtestület tárgyalási rendjének módosítását, a függetlenként megválasztott képviselők számára az önálló frakció létrehozásának lehetőségét. Az igazsághoz hozzátartozik: 2017.december 4-én a három oldalú koalíciós tárgyaláson a függetlenek számára felkínáltuk: lépjenek be az MKP képviselő-csoportjába, ám ők ezt elutasították. Mindezen tények figyelembe vételével nehezen képzelhető el a minimális többséget képező (28 képviselő az 54-ből) esetleges jobb oldali koalíció (MKP – jobb oldali koalíció – függetlenek) hosszú távú, akár 5 évre szóló szoros, stratégiai együttműködése, amely ráadásul a megye elnöke és az általa felügyelt megyei hivatal ellenzéke lenne. Ez a konstrukció kísértetiesen hasonlítana az 1. választási időszakban megtapasztaltakra. Oda pedig nem szeretnénk visszatérni. Ám a tanácskozások folyamán elértük, hogy a középen álló és ellenzéki képviselő-csoportok 12 év után első ízben kaphattak megyei alelnököt és a 10 megyei szakbizottság közül négy bizottság élére javasolhattak elnököt. Természetesen, a választási eredmények alapján a legerősebb középen álló vagy ellenzéki tömörülésként megtettük javaslatunkat az alelnöki tisztségre és két bizottság, az egészségügyi bizottság valamint az idegenforgalmi és a határon átnyúló együttműködések bizottsága elnökének tisztségére.
Az előzmények felvázolását követően, visszatérve az 1.megyei képviselő-testületi ülésre: négy megyei alelnököt választott a képviselő-testület, amely kizárólag a megye elnökének javaslatára dönthet a megyei alelnökökről. Kezdeményezésünkre, a megye elnökének javaslatára a testület a megye alelnökévé választotta meg Csenger Tibort, az MKP megyei képviselőjét, aki a megye déli régiója fejlesztéséért és a megye területén élő nemzeti kisebbségekért felel majd. A javaslat az MKP-n belüli pozitív diszkrimináció megnyilvánulása, hiszen Csenger Tibor a Lévai járás egyedüli MKP-s megyei képviselője és a nagy járás tetemes számú magyar ajkú lakosságát képviseli, zömében a zselízi és az ipolysági kistérségekből. Az MKP berkeiben a Komáromi járás 4 fontos megyei tisztséghez jutott: 2 képviselője lett megválasztva a Nyitra Megyei Tanácsba, valamint a két megyei szakmai bizottság élére is az MKP frakciója a Komáromi járás megyei képviselőjét javasolta: Dr.Viola Miklóst, akit az egészségügyi bizottság elnökévé választott meg a Nyitra megyei képviselő-testület, Orosz Örst pedig az idegenforgalom és a határon átnyúló együttműködés szakmai bizottság elnökévé.
A megyei tanácsnak összesen 13 tagja lesz. A megye elnökén kívül 12 megyei képviselő alkotja: 3 az MKP frakciójából, 3 a Smer, 3 a jobb oldali koalíció, 2 az SNS, egy pedig a Most-Híd képviselőjeként tevékenykedik majd a megyei tanácsban. A megyei tanácsban az MKP frakcióját Farkas Iván frakcióvezető, Becse Norbert frakcióvezető-helyettes és Gyarmati Tihamér képviseli.
Az első képviselő-testületi ülés vitájában számos esetben felmerült a megyei képviselő-testület tárgyalási rendje módosításának igénye. Határozat nem , de elvi megállapodás született arról, hogy a megye elnökének kezdeményezésére lássunk hozzá a házszabály módosításához, ám azt kellő szaktudással kell majd előkészíteni. Elkerülhetetlen az új körülményekhez való átszabása, hiszen korábban soha nem látott, 15 független képviselőt választottak meg a megyei képviselő-testület tagjává.
Mindent egybevetve: 2005 és 2015 között a Nyitra Megyei Önkormányzatban az MKP képviselő-csoportja méltatlan, megtűrt pozícióban tevékenykedett. 2015-ben alapvető változás állt be, nem formális, de szoros együttműködés alakult ki az MKP frakciója, a megye elnöke és legerősebb képviselőcsoportja között. Most, az 5.választási időszak elején középre határoztuk meg őnmagunkat, nem lépünk koalícióba senkivel sem, ám szoros együttműködést kívánunk létrehozni a megye elnökével és a megyei hivatallal, hogy az előző évekhez mérten még több eredményt tudjuk felmutatni, még több beruházást tudjunk megvalósítani Nyitra megye déli járásaiban. Ennek előfeltétele megvan, hiszen az 1. megyei testületi ülésen korábban nem látott megyei pozíciókat foglalhattunk el.
 
Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője
hirdetés
Previous articleKi legyen Gúta következő polgármestere?
Next articleSzázötven éve nem látott esemény ma este!