HAZA HÍR-MIX Átadták Komárom város legrangosabb díjait

Átadták Komárom város legrangosabb díjait

1016
hirdetés

Április 26-án a komáromi képviselő-testület űlésén átadták a Komárom díszpolgára a Pro Urbe – a Városért, illetve a Polgármester díjait.

A díszpolgári címet idén Albert Sándornak, a Selye János Egyetem alapító rektorának adományoztak.

A Pro Urbe – A Városért-díjat Klemen Terézia, míg a Polgármester díját Komjáthy Hajnalka, Gráfel Lajos illetve František Petr kapta.

Klemen Terézia 1952. szeptember 29-én született Párkány-Nánán. A magyar tannyelvű általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában (Párkányban) végezte el, majd Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar magyar – történelem szakán szerzett diplomát. Ezután költözött férjével együtt Komáromba, akivel két lányt neveltek fel.

1989-ig a Járási Úttörőház igazgatóhelyettese, majd az izsai általános iskola igazgatója lett.

2 000-től a dél-komáromi Kultsár István Szakközépiskola, Szakgimnázium tanára, közben 2008 – 2012 között személyiségfejlesztést, kommunikációt és pszichológia alapjait oktatott a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 2015-ben Kultsár-díjjal tüntették ki.

A neves zeneszerző kultuszának ápolására 2012-ben megalapította a Lehár Ferenc Polgári Társulást, melynek égisze alatt elindította a Lehár-nyár koncertsorozatot a Klapka téren, valamint évről-évre főrendezőként dolgozott az elegáns Lehár-bál megrendezésén. A társulás tevékenységét 2016-ban Komárom város polgármestere Polgármesteri-díjjal ismerte el.

2014-ben útjára indította a Szlovákiai Civil Becsületrendet, melynek célja olyan emberek munkásságának az elismerése, akik konkrét tetteikkel következetesen más emberek, egy közösség vagy egy régió lakossága számára fontos társadalmi vagy kulturális tevékenységet végeznek mindennemű anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A becsületrend elnökeként 2016-ban indította el a „Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny” megrendezését. Az operaénekesnőről „Az évszázad Manonja“ címmel könyvet is írt, mely 2018-ban jelent meg.

Tagja a Komáromi Rotary Klubnak, melynek támogatásával 2019 őszén jótékonysági koncertet szervezett, korábban pedig ötletgazdaként részt vett a Lehár-Rotary jótékonysági bál rendezésében, melynek bevételéből a szociálisan rászoruló középiskolásokat segítették.
2020-ban közreműködött a Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából, a Duna Menti Múzeum főépületében rendezett „A komáromi operettkirály“ című kiállítás összeállításában, és „Operettkirály” címmel könyvet is írt a zeneszerző életéről. Jelenleg a Monostori Erőd által finanszírozott, a Lehár Ferenc életét bemutató dokumentumfilm forgatásán
segédkezik Koltai Gábor filmrendező mellett.

A Katedra szerkesztőbizottságának jelenleg is tagja, sokoldalú munkásságát 2019-ben a Katedra Alapítvány Katedra-díjjal ismerte el, 2020-ban pedig a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás neki ítélte a Példakép-díjat. Neve, személye mára a minőségi kultúra védjegyévé vált városunkban. Több mint tíz éve dolgozik fáradhatatlanul, kitartóan és a rá jellemző lendülettel azon, hogy gazdagabban térhessünk haza egy-egy általa szervezett rendezvényről, kiállításról.

Komjáthy Hajnalka, a komáromi kórház vezető gyógyszerésze, 1973 október 12-én született Komáromban.

A (komáromi) Selye Gimnázium volt diákja, az érettségi után tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem Gyógyszerészeti Karán folytatta. A diploma sikeres megszerzése után ugyanitt doktorált 2002-ben. A pozsonyi Szlovák Orvosi Egyetemen szakvizsgázott gyógyszerészetből, klinikai gyógyszerészetből valamint egészségügyi menedzsmentből. Az évek során számos szakmai tovább képzésen vett részt.

A Szlovák Gyógyszerészeti kamara Kórházi gyógyszerészek szervezetének alelnöke. A kiváló szakember 2016 óta a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének szlovákiai nagyköveti tisztségét is betölti. Nyitra megye önkormányzata neki ítélte „A 2017-es év egészségügyi szakembere”- díjat. Szakmai tevékenységét 2018-ban az Agel is díjazta, Prágában az Arany Aeskulap elismerést vehette át.

Munkatársaival közösen több sikeres pályázatot is elnyert, egyrészt a klinikai gyógyszerészet fejlesztésére helyezett hangsúlyt a betegek farmakoterápiájának optimalizálásával, másrészt a cukorbetegség megelőzésére és betegoktatásra.

Komjáthy Hajnalka a gyógyszertár vezetése mellett több tucat szakmai cikk és előadás szerzője, és több gyógyszerészhallgató szakmai gyakorlatának vezetője.

Munkatársaival egyetemben temérdek individuálisan készített régi és új gyógyszert vezettek be a szakmai gyakorlatba, mint szemcseppek készítését, kapszulákat, krémeket, habot, kúpokat. Jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a komáromi kórházhoz tartozó gyógyszertár önállóan is képes előállítani a Covid-19 ellen is hatásos dexametazont tartalmazó kapszulát is.
A díjazott 2007 óta dolgozik a komáromi kórházban.

Gráfel Lajos 1953. július 7-én született Komáromban. A Szabadság utcai általános iskola elvégzése után a Pozsonyi Iparművészeti Középiskolában érettségizett, majd a Nyitrai Pedagógiai Fakultáson szerzett szlovák nyelv – képzőművészeti nevelés szakon diplomát. Két, ma már felnőtt fiúgyermek édesapja. Jelenleg feleségével Csicsón él.

1976-tól Ímelyen alapiskolai tanítóként dolgozott, majd 1978-tól Komáromi Járási Műemlékvédelmi Hivatal alkalmazottja lett, melynek 1984-ben igazgatójává nevezték ki. Időközben elvégezte Cseh Műszaki Főiskola Építőművészeti Fakultásának történelmi építészetre és műemlékvédelemre szakosodott posztgraduális képzését és megszerezte a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által kiadott Építészeti-mérnöki tevékenységre szóló jogosítványt. 1991-ben, a Kulturális szakosztály vezetőjeként lépett az akkor alakuló városi hivatal kötelékébe, ahol a 2019-ig dolgozott különböző beosztásokban: volt hivatalvezető-helyettes, hivatalvezető, a Belügyi és Műemlékek Kezelő Főosztály, később a Fejlesztési Szakosztály vezetője. Közben képviselőtestületi megbízás alapján vezetésével épült ki a Com-média kft. TV-stúdiója, és annak ügyvezetőjeként elindította a Komáromi Városi Televízió működését.

Munkája legfontosabb részét azonban a műemlékvédelmi felújítások képezték. Nevéhez fűződik a komáromi erődrendszer 1985-ben nemzeti műemlékké, és Komárom városközpontjának 1990-ben műemlékvédelmi övezetté való nyilvánítása. A különböző intézményeknél és bizottságoknál több műemlék felújítását és megmentését indítványozta, részese volt sok-sok műemlékvédelmi tervezet és program a kidolgozásának, jó néhány felújítási munka közvetlen előkészítője, irányítója és felügyelője volt. Ezek közül a legfontosabbak talán az erődrendszerhez kapcsolódó feladatok: a VI. bástya komplex, Európa Nostra díjjal jutalmazott felújítása, a Tiszti pavilon helyreállítása, valamint a központi erődben 2019-ig, városi hivatal felügyelete mellett elvégzett felújítási munkák: a volt lőszerraktár és a Madonna bástya egy része, a Lipót-kapu, a Ferdinánd-kapu és a kaszárnya épület tetőszerkezetének műemléki helyreállítása. 2006-ban a komáromi erődrendszer UNESCO Világörökségre való jelölés pályázati anyagának egyik vezető kidolgozója volt.

1986-ban adta ki könyvben az első összefoglaló munkáját az erődrendszerről, 1990-ben ugyanebben a témában az Új mindenes gyűjteményben jelent meg írása. 1999-ben jelent meg a gazdag képanyaggal illusztrált a Nec arte nec marte című könyve. 2020 decemberében jelent meg új kötete, a Komárom története képeslapokon című album. Számtalan újságcikk szerzőjeként, iskolai és szakmai konferenciák előadójaként, TV műsorok szereplőjeként, kiállítások tervezőjeként és szervezőjeként tette közismerté Közép-Európa legnagyobb erődrendszerét.

Mindeközben 16 évig ellátta a Pro Castello Comaromiensi, nonprofit szervezet igazgatói teendőit is.

A kultúrában végzett aktív tevékenységéért 1989-ben megkapta a Komáromi Járás Kulturális Fejlesztéséért Érdemrendet, 2007-ben pedig a Szlovák Köztársaság Kulturális Miniszterének Díját vehette át.

Petr František, a Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatója 1955. 10. 28-án született. Gyermekkorától tanult zongorán játszani, először a komáromi zeneiskolában, majd Pozsonyban és Nagytapolcsányon konzervatóriumban.

A ’70-es évektől kezdve professzionális zeneművész. Az Ifjú Szívek zenei korrepetítora volt, rendszeresen készített műsorokat a csehszlovák televízió és csehszlovák rádió számára.

A ’80-as, ’90-es években rendszeres fellépései voltak nemcsak Csehszlovákiában de Magyarországon, a volt Jugoszláviában, Németországban és Svájcban is.

1998-ban lett a Komáromi Művészeti Alapiskola tanára, ahol máig zongorát, korrepetíciót, zenei kompozíciót és popzenét. 2013-tól ellátja az intézmény igazgatói pozícióját is.

Ebben a minőségében Komáromban és Szlovákia szerte rendszeresen szervezte a Művészeti Alapiskola diákjainak fellépését, olyan eseményeken, mint a Komáromi Napok, a ZEPPELIN KLUB, JAM SESSION, különböző jótékonysági estek, fesztiválok és egyéb ünnepi események.

Számos alkalommal zsűrizett fúvósok és hegedűsök zenei versenyén. A diákjait évtizedek óta készíti fel a zenei, művészi irányú továbbtanulásra, főleg konzervatóriumba. Volt diákjai profi és amatőr szinten művelik a zenét vagy a táncot, nemcsak hazánkban, de külföldön is.

Menedzserként elérte az iskola épületének felújítását, ez alatt főleg a koncertterem és az épület fűtésrendszerének modernizálását értjük. Az oktató-nevelő munka feltételeit is nagyban javította. Új hangszereket vásárolt a zenei szakok számára, modernizálta a képzőművészeti szakok tansegédleti eszközparkját. Vezetése alatt számos fiatal, tehetséges tanár kezdte meg pályafutását az iskolában, szélesítette a választható szakok számát, beleértve a popzenét.

Művészi felfogásában maximalista, büszkén hirdeti az iskolai szellemét és tradícióit, mely a klasszikus értékeket bővíti a 21. század modern művészeti
trendjeinek oktatásával.

 

 

hirdetés
Previous articleA WHO európai igazgatója a magyar egészségügyben dolgozóknak mondott köszönetet a Korányi-intézetben
Next articleBeszámoló az idei 55. Kazinczy-versenyről