Kezdőlap HÍR-MIX Ami az igazsághoz hozzátartozik…

Ami az igazsághoz hozzátartozik…

922
MEGOSZTÁS

A Komáromi lapok 2018. június 15-én megjelent számában Hozzászólás cím alatt közreadtuk a Komáromi Magyar Civilek Egyesülete (KOMCE) által megfogalmazott – a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő – indítványunkat, amelyet megosztottunk a Dunatáj olvasóival is. Mint írtuk: az indítványra az „egyesület” mindmáig hiába várja a megszólítottak, az általunk arra illetékeseknek véltek – tisztelt polgármester úr, tiszteltképviselő-testület  – visszajelzését. Indítványunkat még 2017-ben adtuk be a lapban közölt terjedelemben, de mindmáig nem tudjuk, hogy a megszólítottak foglalkoztak-e vele.

Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a KOMCE legutóbbi összejövetelére – bár személyes meghívásra – eljött a COM-MEDIA Kft. ügyvezető igazgatója, ifj. Batta György. Hosszasan elbeszélgettünk az indítványban felvetett kérdésekről, hangsúlyozva a Komáromi Lapok hetilapként való megjelenését, ezáltal biztosítandó városunkban az információáramlást. Ugyanis, az idősebb korosztály többsége még ma sem a világhálóról tájékozódik. Különben is, egyelőre megoldatlan a polgári társulások által szervezett rendezvények meghívóinak – plakátjainak városban való kihelyezése is. Ez is megoldásra vár! A beszélgetésből kitűnt, hogy a KOMCE jó helyen kopogtat, hiszen az is kiderült, hogy a helyi média berkeiben – Komáromi Lapok, Városi Televízió – bárminemű változtatásról szóló döntés a képviselő-testület kezében van. Éppen ezért, továbbra is az illetékesektől várjuk a visszajelzéseket – döntéseket. Továbbá: senki se vegye rossz néven, ha a KOMCE – a jobbítás szándékával – további „indítványokkal” fordul a város választott képviselőihez, kéri és elvárja, hogy a testület foglalkozzon az általa felvetett gondokkal és jelezzen vissza írásban, vagy (a téma megvitatására) az „ügyben” legilletékesebbek jöjjenek el a KOMCE összejöveteleinek valamelyikére. A KOMCE összejöveteleit általában minden hónap 2. hétfőjén 17 órai kezdettel tartja a CSEMADOK Városi Szervezete Kossuth téri székházában.

Stirber Lajos
Pro Urbe-díjas

DUNATÁJ HETILAP 28/2018

hirdetés