Kezdőlap HÍR-MIX Addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér…

Addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér…

856
MEGOSZTÁS

Horváth Árpád, Gúta polgármestere nem titkolja, hogy apróbb léptekkel igyekezik a város vezetése hozzájárulni a település fejlődéséhez, hiszen erősen kötöttek a lehetőségek. Mindenki előtt világos, hogy a kormány milliókkal lopja meg a délvidéket, miközben Pozsony, vagy éppen Felső-Szlovákia településeit erősen dotálja (Erről hamarosan tételesen beszámol lapunk – a szerk.). Természetesen van lehetőség nagyobb, ám megfontolatlan kölcsönök felvételére, ezek azonban több település esetében is gazdasági csődöt idéztek elő. – Az önkormányzati képviselők is átlátták ezt, s ezért a költségvetési terv kidolgozásánál egyfajta fontossági sorrendet állítottak fel – magyarázta a polgármester, majd gyorsan hozzáteszi: – Tudjuk, hogy mindenkinek más-más a fontossági sorrend, lényegében negyven-ötven év lemaradását kell behoznunk. Problémák egész sorát okozza a hatvanas-hetvenes években megnyitott új utcák, amelyeknek nem volt megfelelő vízelvezetése, ráadásul az új utcák akkori tervezői még csak elképzelni sem tudták, hogy két évtizeddel később olyan rohamos iramban megnő a gépkocsik száma, hogy az komoly parkolási problémákat okozzon.

A múlt évben elvégzett munkálatok egyrészt Gútának a turisztikai jelentőségét növelték, másrészt a városfejlesztést segítették elő.
* Gúta felkerült a nemzetközi túrakerékpározók programfüzetébe. – Az, hogy további előrehaladást értünk el azzal, hogy a Gúta- Komárom közötti kerékpárutat sikerült meghosszabbítanunk egészen a vízimalomig, jelentős siker, hiszen uniós pénzekből 165 ezer eurót nyertünk rá, miközben a város
önrésze 8 ezer euró volt. A további lépés majd az lesz, hogy a kerékpárutat rákössük a Vágsellye felől kiépítésre kerülő kerékpárútra. Rövid idő alatt érezni lehetett, hogy nemcsak a hazai, de a külföldi túrakerékpározók száma is megnövekedett.
* Befejeződött a Radnóti utca vízelvezető rendszerének kiépítése. – A viszonylag új keletű Radnóti utcában az akkori szokásoknak megfelelően, többnyire a családi házak alagsorában építették ki a garázsokat. A klímaváltozás egyfajta jeleként többször előfordult, hogy özönvíz-szerű eső miatt a víz nem tudott elfolyni, s a garázsokban, alagsori helyiségben okozott károkat. Ennek elkerülése érdekében 40 ezer eurós beruházással kiépült egy vízelvezető rendszer és megújultak a járdák is. Reméljük, hogy ezentúl már nem kell a mélygarázsokból szivattyúzni a vizet.
* A város lakosai örömmel fogadták a közvilágítás modernizációját. Folytatódik ez az igyekezet? – Gúta a korábbi években jelentős mértékben csökkentette a közvilágítás kiadásait, amikor kellő fényerejű lámpákra cserélte a korábbi trafós fénycsöveket. Tavaly ez a program tovább folytatódott. Saját, 18 ezer eurós beruházással már új, takarékos lámpák világítják meg a középületeket és a köztereket, így a Gőgh Kálmán Stadiont, a Nagyboldogasszony plébániatemplomot, az iskolákat és a köztéri szobrokat. Lecserélték a városi sportcsarnok belső világítását is, ami további 5 ezer eurós beruházást igényelt. Néhány ezer eurót elvitt a városkasszából az út menti árkok javítása, amivel folyamatosan biztosítani lehet nagyobb esőknél az elfolyást, megjavították a tájház magtárát, udvarát és a legégetőbb helyeken a járdákat.
* A járdák és a parkolók kérdése folyamatosan felvetett problémát jelent. Terveznek változtatásokat? – Természetesen további beruházásokat kell majd eszközölnünk, hiszen a régi betonkockák az évek múltával megszálltak, szinte járhatatlanok, nem szólva arról, hogy babakocsit lehetetlen rajtuk tolni. A munkák egy része idénre tolódott át, úgy, mint a Brünni téri játszótér kiépítése, amelynek átadásával még január folyamán számolunk. Folytatjuk a Partizán utcai központi parkoló kiépítését, tavasszal, ha az időjárás is engedi, felkerül rá az aszfaltréteg és átadjuk rendeltetésének. Itt szeretném megjegyezni, hogy tavasszal megkezdjük az Interreg program keretében felépülő monumentális játszótér építését is, mert hosszabb huzavona után az illetékesek jóváhagyták a kivitelező cég megbízatását.
* Tavasszal egy hatalmas beruházás kivitelezése is megkezdődik… – A fél évszázados és akkoriban modern egészségügyi központunk teljes átépítésére, modernizációjára és bővítésére kerül sor. Az 1,3 millió eurós beruházása eredményeképpen remélhetően egy éven belül a Komáromi járás legkorszerűbb egészségügyi ellátóközpontja várhatja Gútán a betegeket. Nem árulok el titkot, hogy a megye egészségügyi bizottsága is foglalkozik az üggyel és a szakorvoshiányt is szeretné megoldani.
* Az oktatásügy területén is várhatók beruházások? – Két nagy beruházás is vár ránk, hiszen a Korvin Mátyás Alapiskola tornaterme tetőzetének és ablakainak cseréjével kell számolnunk, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola épületének pedig teljes cseréjére is sor kerül. Mindezt úgy szeretnénk kivitelezni, hogy közben folytatódjanak a gyermekjátszóterek építései és a tönkrement helyi utak felújítása. Gondolok itt a Híd utcára, a Bernolák utcára, a Podjavorinská utca – Málna utca felőli aszfaltozásra. És véleményem szerint idén átadják a Nagyboldogasszony Iskolaközpont új épületegységét is. Gúta tovább gazdagodik.
* Köszönjük a tájékoztatást.

 

DUNATÁJ HETILAP 4/2020

hirdetés