Kezdőlap RÉGIÓ A megyei közgyűlés sem támogatja a stagnócai ipari sertéstelep építését

A megyei közgyűlés sem támogatja a stagnócai ipari sertéstelep építését

211
MEGOSZTÁS

Ezentúl Stubendek László is az MKP Nyitra megyei frakcióját erősíti

Képünk illusztráció

A nyári szabadságok után először hétfőn ülésezett a Nyitra Megyei Önkormányzat. A 14. rendes ülés magyarlakta déli járásokat is érintő döntései között fontos helyet foglal el az a határozat, amely értelmében az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) uniós anyagi forrásaiból 2020/21-ben újabb útszakaszok teljeskörű burkolat-felújítására kerülhet sor.

A szigorú uniós normákkal összhangban, vagyis az utakra kettős réteg, illetve azok közé speciális védőháló kerül. A déli régiókban a Búcs és Párkány, valamint a Szalka és Ipolypásztó, továbbá a Léva és Deménd közti útszakaszokról van szó. Például a Búcs és Párkány közti 39 kilométeres szakasz felújítása majd 8,5 millió euróba kerül, vagyis jelentős támogatásról beszélhetünk. A megyei MKP-frakciója egy taggal, azaz 11-ről 12 tagúra nőtt, ugyanis Stubendek László megyei képviselő, Komárom volt polgármestere ma csatlakozott hozzájuk. Szó esett a tanácskozáson arról is, hogy Nyitra megye augusztus 19-i dátummal megszüntette az Udvardi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakközépiskolát. „Ekképp egy régóta fennálló problémát oldottunk meg. Ez ügyben két fontos indok említhető. Az egyik az, hogy az oktatási intézmény diáklétszáma 34-re csökkent, a még nyomósabb ok pedig az, hogy a tantestületének jelentős hányada a nyár folyamán elhagyta az iskolát. Nem maradt hát más lehetőségünk, mint annak megszüntetése” – mondta beszámolójában Farkas Iván. A továbbiakban megtudtuk, hogy Nyitra megye idén is csatlakozik az Európai Mobilitás Hetéhez, amelyre a szeptember 16-án kezdődő héten kerül sor. A kezdeményezés célja a környezetbarát közlekedési formák, illetve a tömegközlekedés népszerűsítése. – Megyénk támogatást nyújt az ARRIVA Részvénytársaságnak ahhoz, hogy az Európai Mobilitás Hetének öt munkanapján félárú buszközlekedést biztosíthasson a Nyitra megyében utazgatóknak. A megyei pénzeszközökkel a társaság bevétel-kiesését pótoljuk. A megyei önkormányzat jóváhagyta a megyei fenntartású oktatási, kulturális és szociális intézmények hőenergia-ellátását biztosító ENERGO-SK Rt. alaptőkéjének 800 ezer euróval történő megemelését. Az MKP-frakció azonban e döntést nem támogatta. „E lépés célja az, hogy e társaság újabb technológiákba ruházhasson be, illetve 9 intézmény kazánjának a korszerűsítését tervezi. MKP-frakciónk részéről azonban egyetlen támogató szavazatban sem részesült e javaslat. A két évvel ezelőtt testületünk által elfogadott, ellentétes (!) irányú határozat szerint ugyanis éppen e versenyképtelen társaság lassú felszámolásáról döntöttünk. A vonatkozó határozat szerint a megyei intézmények ugyan nem kötelesek e szolgáltatóhoz csatlakozni, de sajnos, a korábban csatlakozók már nem léphetnek ki a rendszerből, illetve nem kereshetnek jobb szolgáltatókat” – magyarázta Farkas Iván. Végül beszámolt arról, hogy Horváth Árpád, Gúta polgármestere az egyéb napirendi pontok során említést tett a városuk határában létesülő dán sertéstelep ügyével kapcsolatban. Kiemelte, hogy a Csallóközben széleskörű tiltakozás indult a környezetszennyező sertésfarm ellen. Egyúttal a megyei képviselőket masszív ellenállásuk elvi támogatására, illetve a vonatkozó petíciójuk aláírására kérte.
Mivel ez volt az utolsó napirendi pont, távozásunk előtt láttuk, hogy sokan aláírták a petíciós íveket.

 

DUNATÁJ HETILAP 35/2019

hirdetés