HAZA DUNATÁJ A KOMVaK elnökségéhez közel álló képviselők lesznek az „ellenőrök”?

A KOMVaK elnökségéhez közel álló képviselők lesznek az „ellenőrök”?

906
hirdetés

Milyen változást hozhat a régi-új felügyelőtanács a vízművek tevékenységében?

imagesA komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén a Híd párttal szorosan együttműködő, alkalmi „szóvivőnek” állt Korpás Péter mérnök javaslatára a KOMVaK felügyelőtanácsába a képviselők újraválasztották Szabó Bélát, aki ezt a tisztséget már több éve (nem) gyakorolta és Glič Konštantin mérnököt, aki korábban alkalmazottja volt a cégnek és jelenleg is gazdasági kapcsolatban áll a városi vállalattal. Ez a döntés a jelenlegi vezetést erősíti, nehéz elképzelni a változást, hiszen akkor a felügyelői bizottságnak saját magáról is véleményt kellene mondania.

Először talán tegyük fel a kérdést: Miért is érdekelheti egy komáromi polgárt a KOMVaK működése? Azért, mert ez a stratégiailag fontos vállalat dönt az ívóvízés a csatornázási díjakról és meghatározó módon befolyásolhatja a városi költségvetési mutatók alakulását. A víz- és csatornázási díjak alakulásáról nem érdemes utópisztikus elemzésbe bocsátkozni, ám az megállapítható, hogy Komáromban nagyon olcsón lehet ivóvizet előállítani a város rendkívül kedvező adottságai miatt és a tisztítóállomásra is több milliós ISPA pénzt költöttünk, ami vissza nem térítendő EU-s támogatást jelent. Ennek ellenére mindez nem tükröződik a vízszolgáltatás árában, amiből viszont következik, hogy a cégben óriási nyereségnek kellene képződnie. A valóság – sajnos – mindennek az ellenkezője, a cég szinte a csőd szélén áll, felszámolások indultak ellene, mérhetetlenül eladósodott és a város rejtett támogatása nélkül nem tudna létezni. Ezt a paradox helyzetet talán a felügyelőbizottság válaszolhatná meg, ám úgy tűnik, mindeddig ezt a feladatát nem teljesítette. Csak sejteni tudjuk, hogy miért… A témával kapcsolatban szóljunk Komárom költségvetéséről is. Furcsa módon a 2014-es költségvetést kozmetikázni kellett az idei év terhére, aminek következtében a 2015-ös esztendő eleve többszázezer eurós hiánnyal indult. Nehezen eldönthető, hogy ez a szokatlan lépés a megbízott hivatalvezető Kóňa Bohumír mérnök ügyességének, vagy Stubendek László nagyvonalúságának a következménye. Mindenesetre egy ilyen lépés után elvárható lenne, hogy a bevételi oldalon megalapozottak legyenek az elvárások, viszont tény, hogy papíron a város a KOMVaK-tól többszázezer eurós bevételt vár. Itt kell megemlíteni, hogy ezen felül a kisvállalkozóktól próbálnak visszamenőlegesen bérleti díjakat behajtani, ami eléggé vegyes érzelmeket vált ki az érintettek körében. Az ellenszenvet csak fokozta, hogy kiderült, a bérleti díjak megítélésénél is vannak „egyenlők és egyenlőbbek”. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy információink szerint a pénzügyi bizottság nem fogadta el a KOMVaK hosszú távú pénzügyi és gazdasági elképzeléseit. Persze minderről a végső szót a tanács, illetve a képviselőtestület mondja ki. A döntésről természetesen mi is beszámolunk.

DUNATÁJ HETILAP 24/2015

hirdetés
Previous articleHáromszáz éves a Szentháromság-szobor
Next articleBerényi-Bugár vitát terveznek a Gombaszögi Nyári Táborban