HAZA KULTÚRA A komáromi Jókai Mór Alapiskola bizonyítványa a 2016/2017-es tanév első félévében

A komáromi Jókai Mór Alapiskola bizonyítványa a 2016/2017-es tanév első félévében

2168
hirdetés

A komáromi Jókai Mór Alapiskola bizonyítványa a 2016/2017-es tanév első félévében

 

„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd. De ne a magad vágyait emlékeid álmodd újra bennük: Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket.”                                                         (Keresztury Dezső)

 

Jómagam is 40 éven át volt pedagógusa a nevezett iskolának, így mindmáig érdekel az „élete”.

Mivel keveslem, ami róluk – az ott végzett munkáról, eredményeikről a médiumokban megjelenik, így azzal a céllal kerestem fel az iskola igazgatónőjét, Mátyás Katalint, hogy mondja el: milyen lett iskolája I. félévi bizonyítványa: mi mindenért lehet „inkább szeretni” (mint szidni) s „érdemük szerint” becsülni a Jókai Mór Alapiskola pedagógusait, tanulóit és azok szüleit.

Az iskola Kicsinyek Kórusa – karnagyával, Pfeiferlik Annamáriával

Jelenleg iskolánkat 423 tanuló látogatja, akiket 39 pedagógus nevel és oktat – kezdi mondandóját az igazgatónő. Majd így folytatja: az egyes tantárgyakat mind az alsó, mind a felső tagozaton arra képesített pedagógusok látják el. Bár az iskolarendszerünket mindmáig uraló becsontosodott technokrata szemlélet nem igazán nekünk kedvez, ennek ellenére minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy továbbra is megőrizzük iskolánk arculatát: művészeti irányultságát és a gyermekközpontúságra való törekvést. Az 1. és 2. évfolyamban továbbra is biztosítjuk az ún. teljes mértékű, a 3. és 4. évfolyamban pedig a részleges iskolaotthonos nevelést. Úgy az alsó, mint a felső tagozaton a szakkörökben történik a tehetséggondozás: az országos sikereket elérő vers- és prózamondóink felkészítése; a kiemelkedő szintű újszerű vizuális nevelés, s csakúgy – az évtizedek óta országos szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtó énekkaraink felkészítése is. De nagy hangsúlyt helyezünk mind a nép-, mind pedig a társastánc s a művészi ritmikus gimnasztika művelésére is.

Mivel tudom, hogy a tanulmányi versenyek – megmérettetések zöme majd csak a tanév II. félévében lesz, ezért kértem azt, hogy most csak a művészet és a sport legyen „terítéken”.

Az igazgatónő egy gondosan összeállított kimutatást tesz elém, abból idézem a következőket: (ezúton is elnézést kérek, úgy a megmérettetéseket vállaló tanulóktól, mint felkészítőiktől, hogy helyszűke miatt csak a dobogósok, he pedig nincs olyan, csak a legjobb eredményt elérők és felkészítőjük nevét közlöm.)

 • Hol volt, hol nem volt, regionális rajzverseny: Lakatos Antonio (1.B – 1.hely, felkészítője – a továbbiaknál csak (f.) – Stribik Nikoleta;
 • Pislákoló mécses, regionális vers-, és prózamondó verseny: Lakatos Klaudia (1.B – 2. hely, (f. Varga Ilonka); Pfeiferlik Anna (8.B) 2. hely, Hübsch Miklós (8.B) 2. hely (f. Juhász Mónika);
 • Šaliansky Maťko – járási mesemondó verseny: Horváth Zoé (5.B) (f. Péntek Sabina);
 • Karének: A Kicsenyek Kórusa Pfeiferlik Annamária, a „nagyok” énekkara Juhász Mónika vezetésével nagy sikerrel szerepelt az iskola hagyományos nyilvános Adventi hangversenyén a Tiszti Pavilonban és a helyi magyar iskolák XII. karácsonyi hangversenyén a református templomban;
 • A „nagyok” kórusa – Klein Ottokár, a világjáró operaénekes – Érsekújvár polgármestere meghívásának is eleget tett: 2016. december 21-én a Szlovák Rádió és Televízió Gyermekkarával közösen adtak karácsonyi hangversenyt Érsekújvárban, a római katolikus templomban;
 • Az iskola mindkét énekkara szorgalmasan készül az újabb megmérettetésekre, a gyermekkarok járási versenyére, a XVI. Vox Humana énekkari fesztiválra és a Dobi Géza emlékestre is;
A „nagyok” kórusa – karnagyával, Juhász Mónikával
 • Javában folyik a Juhász Mónika által vezetett társastánc és illemtan tanfolyam is

Természetesen – mondja Mátyás Katalin – minden nevelési területen továbbra is a gyermekközpontúság a mérvadó: működik az ovisuli, azaz havi egy alkalommal (szombatonként) a leendő elsősök találkozhatnak majdani tanítóikkal; a „Csibeavató” – az elsősök játékos avatása; a Diákparlament, amely havonta rendezi meg ügyességi versenyeit, szórakoztató délutánjait.

Majd egy újabb táblázat kerül elő, amelyen az egyes évfolyamok számára (dátumra pontosan) betervezett sokrétű tevékenytetések, a városi könyvtár látogatása; a napközis csoportok túrái a természetbe; őszi papírgyűjtés, töklámpás kiállítás; színházi előadások látogatása; Halloween-party; a Jókai-sírok rendbetétele; ismeretterjesztő előadások, iskolalátogatások, tanulmányi utak – főként a kilencedikes tanulók számára; Európai drogellenes nap; hüllők kiállítása és előadás; csodasarok pályázat; érkezik a Mikulás, Adventi koszorú készítése és adventi vásár az iskola aulájában; karácsonyi műsor az alsó tagozatos osztályokban, adventi műsor az idősek otthonában; iskolai karácsony – sora van feltüntetve.

A felsoroltakban számomra újdonságként tűnt fel a „csodasarok pályázat”, és rákérdeztem. Megtudtam, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) a pályázat meghirdetője. A szülőnek és a gyermeknek napi rendszerességgel közösen kell megoldania bizonyos feladatokat, az eredményes megoldók iskolájuk részére nagyon értékes, a különböző játékos tevékenységeket segítő eszközök, játékok, könyvek halmazát nyerhetik el. Az idén a 2. osztály tanulója, Svoboda Anna Sophia és édesanyja voltak eredményesek; így a „csodasarok” a 2.A osztályba került.

Harmadikosaink – mondja az igazgatónő – Cséplő Viktória kolléganő vezetésével januárban Budapesten voltak tanulmányi kiránduláson. Nagy élmény volt számukra mind a Budai vár, mind a „Mi magyarok” interaktív kiállítás a Magyarok Házában és természetesen maga a város is.

Viczencz Andrea gimnasztái

Hadd idézzem Kodály Zoltán 1929-ben írott üzeneteinek egyikét: „Addig nem beszélhetünk testnevelésről, míg a gyermek mindennapi tornája után le nem moshatja magát tetőlől talpig az iskola kristálytiszta medencéjében. (…) A ritmus idegfegyelmező ereje, a gége és a tüdő tréningje közvetlenül a testnevelés mellé kapcsolja az éneket. Mind a kettő naponkint szükséges nem kevésbé, mint az étel.” Hol vagyunk még ettől? – teszem fel magamban a kérdést. Mátyás Katalintól pedig azt kérdezem: milyen sporteredmények születtek az első félévben? Az igazgatónő egy újabb gondosan elkészített kimutatást tesz elém:

 • járási terepfutó verseny, csapat- Beke Zsolt, (9.A), Rehák László (9.B), Eigel Armando (8.A)- 1.hely, (f. Németh Lajos)
 • Mini Cup 2016 – röplabda járási forduló : Vanya András (2.C), 2.hely (f. Tóth András)
 • Kárpát-medencei Összmagyar Sakkverseny – felvidéki forduló: Viczencz Péter (8.B) 2.hely,
 • Magyaroszági döntő Pécs: Viczencz Péter 1.hely, Gyurcsik Szilárd 3.hely;
 • Sakkbajnokság – kerületi forduló Viczencz Péter 5.hely (f. mindenütt Jóba Tamás)

 

Természetesen – fűzi hozzá Mátyás Katalin – továbbra is nagy súlyt helyezünk a tehetséggondozásra, a szak- és érdekkörökben készítjük fel diákjainkat mind a kerületi hivatal, mind az SZMPSZ által meghirdetett valamennyi versenyre; legyenek azok akár tanulmányi, sport vagy kulturális megmérettetések. Nagy örömünkre tanulóink állják a sarat, eredményeik alapján már több alkalommal is a nyitrai kerület 2. legeredményesebb magyar iskolája lettünk.

Kedves Igazgatónő! Sikeres 2. félévet kívánok, köszönöm a beszélgetést.

Stirber Lajos

hirdetés
Previous articleRenault Clio Grandtour Energy dCi 110 Intens: A legszebb kiskombi
Next articleDiós-karamelles krémes