HAZA RÉGIÓ A komáromi iparisták sikere

A komáromi iparisták sikere

584
hirdetés

1989-től január 22. a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság huszonhat évvel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, a nemzeti történelem megismerése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és a fiatalok tehetségének kibontakoztatása.

A nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához nemcsak Magyarországon, a Felvidéken, de az egész Kárpát-medencében élő magyar fiatalok hozzájárultak. A történelem iránt érdeklődő diákoknak lehetőségük nyílt a kiterjedt kutatómunkán kívül lakóhelyükhöz, az őket körülvevő világhoz fűződő érzéseik, gondolataik, javaslataik kinyilatkoztatására. A helytörténeti bemutatásokon kívül a történelmi visszaemlékezések, az összetartozás gondolata, a hagyományőrzés és nem utolsó sorban a magyarság kérdésének fejtegetése is érdekes kihívásnak bizonyultak. Iskolánk, a 70. jubileumi tanévét ünneplő komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola diákjai már évek óta szép számmal kapcsolódnak be ebbe a nemzetközi szintű megmérettetésbe. A témaválasztás, majd az azt követő anyag-gyűjtés már szeptemberben, a tanév elején elkezdődött. A decemberre elkészült pályamunkák több esetben is elnyerték az értékelők tetszését. Rendhagyó módon, a kialakult járványhelyzetre való tekintettel a díjkiosztó ünnepségre csak 2022 júniusában kerül majd sor. Az első helyezett a második évfolyamba járó, gépészeti szakon tanuló – Chládek Tamás „Sírjukon vadvirág nyílik” című esszéjének témája a II. világháború. Kitér a légvédelmi óvóhelyek történetére, a történelmi és társadalmi viszonyokra. A lakóhelyén, Farnadon kialakult akkori helyzetet is bemutatja. Tamás érdeklődése a történelem iránt nem új keletű. Már általános iskolai tanulmányai idején is foglalkoztatták a múlt történései, kiváltképp a hadtörténet kötötte le figyelmét. Farnadi otthonábantalálható régiséggyűjteményének darabjai is főleg a II. világháború idejéből származnak. A harmadik osztályos – Zeve Tibor Mesteremberek, mesterművek című esszéjében a Csallóköz festőművészének, néhai Janiga Józsefnek a munkásságát, életútját mutatta be. Különös figyelmet szentelt annak a ténynek, hogy a művész alkotóként mindvégig kisebbségi kultúránkat gazdagította. Tájképei csodálatos módon ragadják meg a csallóközi táj jellegzetes szépségét, varázslatos hangulatát. Pályamunkájáért a második helyezettnek járó oklevelet veheti majd át. Az iskola két diákja, Tóth Máté és Zsitva Ákos a verseny különdíjasai. Lakóhelyük, Kisújfalu, illetve Perbete történetét, a község hagyományait, népszokásait és nevezetes szülötteit bemutató munkájukkal bizonyították, hogy műszaki jellegű tanulmányaik ellenére sem áll távol tőlük a szülőföld szeretete, a társadalomtudományok ismerete. Az iparisták igényes, minden
re kiterjedő írásai rengeteg kutatómunka eredményeként születtek meg források, régi emlékek felkutatása és adatközlők nyilatkozatai alapján. Bíztató tény, hogy diákjaink részéről komoly érdeklődés tapasztalható az ilyen jellegű versenyek iránt is.

PaedDr. Tóth Katalin
felkészítő tanár

DUNATÁJ HETILAP 4/2022

hirdetés
Previous articleÖnmegsegítő tevékenységre, a kultúra újraindítására buzdít a gútai Vmk igazgatója
Next articleCsütörtökön írhatják alá a szlovák-amerikai védelmi egyezményt