HAZA Egyéb A kisebb sikerek is sikerek…

A kisebb sikerek is sikerek…

942
hirdetés

Nyitra megyében az MKP-s képviselők becsülettel végzik munkájukat

SamuNyitra megye parlamentje oktatási bizottságának ülésén több olyan határozat született, amelyek azt igazolták, hogy az ott tevékenykedő MKP-s képviselők komoly sikereket értek el. Az ülésen Szigeti László, Becse Norbert és jómagam képviseltük az MKP-t. Megtárgyaltuk és elfogadtuk a következő év munkatervét. Foglalkoztunk a megye területén gomba módra szaporodó művészeti iskolák nehézségeivel és orvoslást kerestünk arra a problémára, amelyet az utóbbi két évben az oktatásügyi miniszter idézett elő.

Mindennek tetejében most ismételten diszkriminálják az oktatásban dolgozók egy részét! Ugyanis rendkívüli karácsonyi jutalmat szavaztak meg bruttó 100 euró értékben (ez a kampányfogás része), de csak az állami támogatásból részesülő pedagógus alkalmazottak részére. A többiek, akik az önkormányzatokba befolyó adókból kapják a juttatásaikat (bér, stb.) Például a kollégiumokban dolgozók, szakácsok, alapiskolai nevelőnők, nem kapnak semmit! Ezért Szigeti László, Becse Norbert és jómagam, tavaly azt javasoltuk, hogy a megye 2015 év végén fennmaradó pénzügyi tartalékából adjuk oda a megyei fenntartású oktatásügyi intézményekben dolgozóknak is a 100 eurót! A smeres (szlovák nagykoalíció) bizottsági tagok többsége egyetértett velünk, hogy ez a jelenlegi helyzet diszkriminatív lépés a szakmán belül. Azt is érzékeltettük velük, hogy ez a kampány szempontjából sem szerencsés intézkedés, mert magukra haragítják az oktatásban dolgozók egy részét. Ez az érvelésünk hatott rájuk, mert azt ígérték, tolmácsolják az oktatásügyi miniszternek. Javaslatunkat a megye iskola- és oktatásügyi osztályvezetője, Vladimir Gubiš is megerősítette. Elmondta, hogy a tavalyi javaslatunk alapján is találtak fedezetet a tartalékokból és ő is támogatta, hogy tolmácsolni kell az oktatásügyi miniszternek, hogy a karácsonyi juttatás ezen módja nem igazságos. Szigeti Lászlóval folytatott két hónappal ezelőtti lobbitevékenységünket tehát siker koronázta, ugyanis a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola kérésének is eleget tudtunk tenni. A kerületi iskolaügyi hivatal igazgatóján (dr. Milan Galabán) keresztül – aki a bizottságunk tagja – sikerült pénzügyi fedezetet kieszközölnünk 2016 januárjától az iskola pedagógus-asszisztense számára, aki egy halmozottan fogyatékos tanuló oktatását végzi az iskolában.

Samu István, Nyitra megye képviselője

DUNATÁJ HETILAP 48/2015

hirdetés
Previous articleMatematika–Fizika Nap a Selye János Gimnáziumban
Next articleTisztelettel emlékezünk Szénássy Zoltánra